För företag

Dokumenthantering & dokumenthanteringssystem

På Canon är vi experter på just dokumenthantering. Tack vare vår erfarenhet från mängder av olika praktikfall kan vi på Canon sätta oss in i er dagliga verksamhet, identifiera era specifika behov och erbjuda de kompletta lösningar som ni behöver för att ta kontroll över era dokument.
Canons dokumenthanteringssystem kan hjälpa er att minska era kostnader och öka er produktivitet. Genom att automatisera manuella och återkommande arbetsmoment kan ni slå samman information och ta kontroll över affärsdokumentationen.

Möjligheterna med dokumenthantering
I ditt dagliga arbete kan det kännas som om du drunknar i papper och information som du inte har kontroll över, men som du ändå inte vill eller törs kasta. Tänk dig nu i stället att alla dessa olika dokument, som är viktiga för just ditt arbete, är prydligt arkiverade och att du snabbt och bekvämt hittar dem genom att klicka med musen några gånger.

Canons lösning för dokumenthantering
Nu kan du samla all viktig information på ett enda ställe. Lika lätt som du kopierar, kan du idag effektivt scanna och arkivera dina pappersdokument digitalt med hjälp av din copyprinter, direkt i Canons dokumenthanteringssystem. Lika lätt lägger du också till digitala filer i arkivet, oavsett om dessa är PDF, Word eller något annat format.
Med hjälp av ett elektroniskt dokumenthanteringssystem går det snabbare för dig och dina kollegor att söka efter information. Allt är mycket enkelt att använda och det finns färdiga kopplingar för att kunna arbeta direkt från t.ex. mailen eller utforskaren.

Resultat
Utrymmen frigörs på kontoret eller i produktionen, pappershögarna på skrivborden minskar och den viktiga informationen finns kvar för framtida bruk. Din personliga arbetsyta kommer att kännas mycket mer organiserad och bra mycket större! Du sparar tid och förbättrar säkerheten för din information.


Exempel på lösningskomponenter för dokumenthantering


Hårdvara

För att kunna scanna in information från papper behöver du en Canon copyprinter eller dokumentscanner. Dina behov avgör vilken. Funktioner för scanning direkt in till Canons dokumenthanteringssystem finns redan inbyggda.

Mjukvara

Canons egenutvecklade mjukvara Therefore strukturerar dina digitala dokument. Therefore är ett mångsidigt dokumenthanteringssystem (DMS-system eller Document Management System), ett intelligent arkivsystem med sökverktyg som låter dig och dina kollegor komma åt information lokalt på kontoret eller via app från en smartphone eller surfplatta. Therefore kan även integreras mot mängder av andra system som t.ex. Microsoft Sharepoint för ännu effektivare dokumenthantering.

Tjänster

Du får en nyckelfärdig lösning med allt från behovsanalys till utbildning, serviceavtal och finansiering om du så önskar. Det gör bland annat att du tidigt i beslutsprocessen kan avgöra hur mycket du kommer att spara på att investera i lösningen.

Visste du detta?

51 % av organisationerna ser växande datavolymer som en stor utmaning – Källa: Forrester 2012

Nästa steg

Säker elektronisk dokumentlagring

 • Spara tid vid sökning efter och hämtning av information i dokument
 • Skydda dokument med användarbehörighet
 • Garantera efterlevnad genom att uppfylla kraven för dokumentarkivering
 • Lagra och visa dokument från ett enda program

Skapa och redigera PDF-filer

 • Skapa, redigera och konvertera PDF-filer i ett enda program
 • Spara tid med fullständig kontroll över sökning i och redigering av PDF-dokument
 • Föra in anteckningar i PDF-filer med hjälp av text- eller taligenkänning
 • Skydda information genom att använda PDF/A-format
 • Spara dokument till flera molnprogram

Publicera professionella dokument

 • Skapa snygga dokument
 • Minska kostnaderna för att lägga ut design och utskrift externt
 • Skapa och skriv ut professionella häften på nolltid
 • Kombinera data från PDF-filer, e-post och Microsoft-program
 • Minska pappersslöseriet genom att förhandsgranska utskriftsjobb

Maximera Microsoft-program

 • Skanna direkt till Microsoft SharePoint
 • Skanna med ett enda klick för att slippa felarkiverade dokument
 • Komplett spårning av användarnas aktivitet

Komprimera och konvertera dokument

 • Minska storleken på bildfiler utan kvalitetsförlust
 • Minska hämtningstider och dataanvändning på mobila enheter
 • Spara tid när du återskapar pappers- eller bilddokument
 • Minska kostnaderna för lagring av stora dokument på plats eller i molnet

Samarbete och dokumentdelning online

 • Kom åt dokument utanför kontoret från valfri enhet med internetuppkoppling
 • Använd arbetsflöden för att samarbeta och dela affärsdokumentation
 • Kontrollera dokumentåtkomsträttigheter för personer, team eller hela organisationen
 • Minska de interna IT-kostnaderna med hjälp av en värdbaserad lösning med dubbla datacenter för lagring och säkerhetskopiering

Canon är Executive Leadership Council-medlem i organisationen Association of Information and Image Management (AIIM) som är en sammanslutning för IT-specialister.

AIIM:s Executive Leadership Council sammanför tänkare, högpresterande utövare och ledare inom informationshantering för att diskutera, definiera och styra framtiden för informationshantering.