För företag

Skapa och redigera PDF-filer

Studier visar att närmare två tredjedelar av de professionella användarna använder PDF-dokument. Trots det kan mindre än tio procent av datorerna användas för att skapa, konvertera eller redigera PDF-filer.¹ Med hjälp av Canons programvara kan organisationer ta fullständig kontroll över PDF-produktionen.

Era utmaningar

  • Det är besvärligt och tidskrävande att skapa PDF-dokument
  • Det är svårt att ta bort känsliga uppgifter från PDF-dokument
  • Det manuella arbetet med att signera PDF-dokument tar mycket tid

Vår lösning

Med hjälp av vår programvara kan användare skapa PDF-dokument från flera olika källor på nolltid. Känsliga uppgifter skyddas med kryptering och användare kan spara tid genom att infoga anteckningar med hjälp av röstigenkänning.

Fördelarna

Spara tid genom att ta full kontroll över PDF-dokumenten.


Skydda information genom automatisk borttagning av konfidentiella uppgifter.

Uppnå ökad produktivitet genom att infoga anteckningar i PDF-filer med hjälp av teknik för röstigenkänning.

Kom åt dokument oavsett var du befinner dig genom att spara alla filer i molnet

¹Källa: All Associates Group, 2010

Nästa steg

Canon är Executive Leadership Council-medlem i organisationen Association of Information and Image Management (AIIM) som är en sammanslutning för IT-specialister.

AIIM:s Executive Leadership Council sammanför tänkare, högpresterande utövare och ledare inom informationshantering för att diskutera, definiera och styra framtiden för informationshantering.