För företag

Anslut din allt-i-ett-kontorsskrivare till Microsoft-program

Ineffektiv användning av Microsoft-program kan bli en dyr historia. I vissa fall kan det kosta 80 euro att återskapa en tvåsidig pappersfil i Word och 90 euro att hämta ett enda felarkiverat dokument. Canon kan hjälpa er att undvika de här kostnaderna och använda Microsoft-programmen mer effektivt.

Era utmaningar

  • Frigöra all den värdefulla information som är låst i pappersdokument
  • Alltför många steg för att få in dokument i SharePoint
  • Oövervakad och osäker skanningsplattform och ingen insyn i utgående skanningsjobb
  • Svårt att hitta dokument när de väl har skannats

Vår lösning

Låt Canon hjälpa er att få ut mesta möjliga av Microsoft Office-investeringen. Använd vår programvara för att skanna pappersdokument till en mängd olika Microsoft-format med en enkel knapptryckning.

Fördelarna

Spara tid genom att skanna direkt till Microsoft SharePoint och gör det enklare att söka efter information med kraftfull teknik för optisk teckenigenkänning (OCR).


Uppnå ökad produktivitet genom att skanna pappersdokument till Microsoft Office från en Canon-enhet.

Förbättrad säkerhet tack vare komplett spårning av användarnas aktivitet vid skannern.

Förbättra användarupplevelsen genom att arkivera dokument på rätt ställe vid skanning.

Nästa steg

Canon är Executive Leadership Council-medlem i organisationen Association of Information and Image Management (AIIM) som är en sammanslutning för IT-specialister.

AIIM:s Executive Leadership Council sammanför tänkare, högpresterande utövare och ledare inom informationshantering för att diskutera, definiera och styra framtiden för informationshantering.