För företag

Samarbete och dokumentdelning online

Har du någonsin haft svårt att hitta ett dokument? Har du behövt vänta dagar eller kanske rentav veckor på ett manuellt godkännande? Med Canons onlineverktyg för samarbete och dokumentdelning kan du och dina arbetskamrater samarbeta mer effektivt med hjälp av enkel onlinefildelning och digitala arbetsflöden.

Era utmaningar

  • Minskad produktivitet på grund av tidskrävande manuella godkännanden och arbetsflöden
  • Dataförlust på grund av avsaknaden av formell säkerhetskopiering och/eller katastrofåterställning av data
  • Säkerställa att den senaste versionen av ett dokument används
  • Höga kostnader för fysisk lagring vid flera anläggningar

Vår lösning

Lagra alla era dokument i molnet och hämta dem från valfri enhet med internetuppkoppling. Skydda era dokument med Canons lösning med dubbla datacenter för lagring och säkerhetskopiering av dokument.

Fördelarna

Spara tid genom att söka efter information med enkel textsökning i alla dokument.

Skydda dokument genom att tilldela användare tydligt definierade rättigheter att visa, redigera, skriva ut eller distribuera information.

Garantera regelefterlevnad genom att övervaka dokument och säkerställa att det alltid är den senaste versionen som används.

Minska kostnaderna genom att lagra alla filer elektroniskt och visa dokument i valfritt format med ett enda klick.

Nästa steg

Canon är Executive Leadership Council-medlem i organisationen Association of Information and Image Management (AIIM) som är en sammanslutning för IT-specialister.

AIIM:s Executive Leadership Council sammanför tänkare, högpresterande utövare och ledare inom informationshantering för att diskutera, definiera och styra framtiden för informationshantering.