För företag

Publicera professionella dokument

Det kan bli dyrt att anlita externa leverantörer för alla utskriftsbehov. En studie visar att upp till 20 procent av alla utskriftsjobb som läggs ut på externa leverantörer är helt bortkastade.¹ Med Canons Desktop Publishing-lösning kan ni förvandla era utskriftsjobb till ren vinst.

Era utmaningar

  • Samla papper och digitala filer i tryckta eller efterbehandlade dokument av hög kvalitet
  • Minska pappersslöseriet till följd av dåliga utskrifter
  • Minska kostnaderna genom att lägga ut färre jobb på externa leverantörer

Vår lösning

Med Canons Desktop Publishing-lösning kan ni samla information från en mängd olika källor i ett enda proffsigt dokument och publicera allt från säljpresentationer till styrelserapporter.

Fördelarna

Spara tid genom att enkelt dra och släppa olika typer av dokument i en enda redigerbar fil.


Minska pappersslöseriet genom att förhandsgranska dokument med olika efterbehandlingsalternativ så att det blir rätt på första utskriftsförsöket.

Spara pengar på externa leverantörer med en enklare metod för att producera proffsiga och anpassade dokument internt.

¹Källa: CEBR, 2010

Nästa steg

Canon är Executive Leadership Council-medlem i organisationen Association of Information and Image Management (AIIM) som är en sammanslutning för IT-specialister.

AIIM:s Executive Leadership Council sammanför tänkare, högpresterande utövare och ledare inom informationshantering för att diskutera, definiera och styra framtiden för informationshantering.