För företag

Säker dokumentlagring

Även om 80 procent av alla data vi använder oss av varje dag nu finns i elektroniskt format är det endast 20 procent som lagras i en formell databas.¹ Canon kan hjälpa organisationer att skydda sina dokument och samtidigt göra det enklare för användarna att samarbeta och dela information.

Era utmaningar

  • Hitta rätt information när den behövs
  • Skydda konfidentiella dokument
  • Arkivera information i efterlevnadssyfte och av juridiska skäl
  • Minska de höga kostnaderna för dokumentlagring

Vår lösning

Canon erbjuder säker dokumentlagring och möjligheten att enkelt hämta information via ett användarvänligt verktyg för innehållshantering.

Fördelarna

Spara tid vid informationssökning genom att lägga till index i dokument för fulltext- och metadatasökning.

Skydda dokument genom att tilldela åtkomstbehörighet för att visa, redigera, skriva ut eller distribuera information inom organisationen.

Garantera regelefterlevnad genom att uppfylla kraven för dokumentarkivering och samtidigt säkerställa att den senaste versionen av ett dokument är tillgänglig.

Minska kostnaderna genom att lagra dokument elektroniskt och använda ett enda program för att visa, oavsett filformat.

¹Källa: Quocirca, 2012

Nästa steg

Canon är Executive Leadership Council-medlem i organisationen Association of Information and Image Management (AIIM) som är en sammanslutning för IT-specialister.

AIIM:s Executive Leadership Council sammanför tänkare, högpresterande utövare och ledare inom informationshantering för att diskutera, definiera och styra framtiden för informationshantering.