no consumer

Varför bli partner med Canon?

Genom att arbeta tillsammans med våra partners för Canons partnerkanal samman kompetenser och innovativt tänkande för att utveckla Canons varumärke, produkter, lösningar och tjänster för att nå en ömsesidig framgång.

På Canon ser vi till våra partners behov av att få:

 • Vinstdrivande affärer som är konkurrenskraftiga med andra produkter och tjänster
 • Innovativa produkter som är konkurrenskraftig på marknaden
 • Tillförlitlig leverans,service och support för Canon-produkter
 • En långsiktig partner med trovärdighet på marknaden

Enkelheten i att göra affärer

Canon strävar efter att göra det enklare för våra partners att göra affärer med oss; vi vill stödja dem i varje skede av kundresan från planering till support och uppföljning efter försäljningen. Vår syn på affärer påverkas av vår filosofi Kyosei, som betyder "leva och arbeta tillsammans för det gemensammas bästa." Vi är mycket stolta över vår personal som ständigt uppvisar denna filosofi. Vi tillhandahåller en gemensam strategi för samverkan med våra partners vilket säkerställer att vi förstår deras problem och arbetar tillsammans för långsiktig framgång.

Planera din verksamhet

Det finns tre olika Canon-partnerprogram, som syftar till att matcha våra partners vilja och kompetens. Tillsammans med våra partners kommer vi överens om vilket alternativ som bäst passar deras affärsplan. Detta kommer att stödja deras affärsmål och ge dem möjlighet att växa tillsammans med Canon. Vi kommer att identifiera utvecklingsområden för att hjälpa partners uppnå framgång, höja sin kompetens och få affärsmässiga fördelar. Affärsplanen innehåller en analys av partnerns verksamhet, vilket leder till en överenskommen strategisk riktning – beskriven genom tydliga mål och en gemensam framtidsvision. Vi arbetar med partners utefter en verksamhetsplan som ska säkerställa att båda levererar i enlighet med den överenskomna visionen. Vi reviderar planen var sjätte månad då vi följer bolagets utveckling och anpassar planen vart eftersom för att säkerställa att vi når upp till våra mål. Våra hängivna kundansvariga och övriga Canon-resurser kommer också att föra med sig affärsmöjligheter och värdefulla marknadsinsikter.

Stärk ditt företag

Canons partnerprogram består av flera certifieringar. Det första steget är att visa att en partner har de färdigheter och kunskaper som krävs för att leverera tjänster av hög kvalitet till sina kunder. Certifieringarna erkänner deras specifika expertisområde samt bredden i portföljen deras kunder kan utnyttja. Certifieringarna gör att partners kan påvisa sina färdigheter, säkerställa lönsamhet i affären och få mer nöjda slutanvändare. Vi fokuserar på att utveckla våra partnermedarbetares kompetens vilket de kan nyttja före, under och efter en försäljning. Vi ger partners tillgång till vår utbildningsportal som erbjuder en kombination av face-to-face- och onlineutbildningar som är utformade för att utrusta team med den kunskap och erfarenhet som krävs för att driva affärer.

Maximera vinsten

I våra partnerprogram arbetar vi med att det finns olika typer av partners som har olika motiv för att arbeta med Canon och därför behöver olika nivåer av stöd. Den nivå av stöd partners får beror på deras:
 • Lojalitet och engagemang
 • Certifieringar
 • Kapaciteter
De affärsdrivande åtgärderna är en viktig del av vårt partnerprogram. Canon kommer att tillhandahålla partners med ett förmånspaket som garanterar att de ser en avkastning på sina investeringar. De affärsdrivande åtgärderna kommer att anpassas till partnerns affärsplan för att hjälpa dem att växa och göra fler affärer. Vi stödjer aktivt tillväxt genom exempelvis gemensam marknadsföring, bidragsmodeller, produktkampanjer, demoproduktskampanjer och specialerbjudanden.

Skapa efterfrågan

Canon partner-identitet, utställningslokalsmaterial och events hjälper partners att maximera synligheten på den lokala marknaden. Vi arrangerar events på internationella utställningar som EXPO som partners kan besöka själva, tillsammans med befintliga eller potentiella kunder. Vi har ett onlineverktyg för partnersök som styr potentiella kunder i partnerns område åt deras håll och som hjälper till med information om hur man får tillgång till tydliga och högkvalitativa kunddata. Vi hjälper även partners att skapa attraktiva budskap som engagerar befintliga och potentiella kunder och driver efterfrågan. Beroende på partnerns certifieringsnivå stödjer vi dem med branschspecifika insikter (t.ex. inom tillverkning, utbildning, juridik) och kampanjmaterial som riktar sig mot olika beslutsfattare t.ex. ekonomichefer, IT-chefer och marknadsföringsansvariga.

Försäljning

Vi vill driva på våra partners försäljningen, därför tillhandahåller vi våra partners flera verktyg som ska hjälpa till att slutföra fler lönsamma affärer. Säljverktygen inkluderar:
 • Verktyg för jämförelse med konkurrerande produkter och säljargument
 • Insiktsrapporter om olika branscher
 • Marknadsstöd för lokala events
 • Konfiguratorer
 • Vertikala verktyg
 • Kampanjmaterial
 • Kunskapsdrivande material
Dessa verktyg är tillgängliga via vår partnerportal som fungerar som våra partners kontoansvarige online, är tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan, och innehåller all information de behöver för att kunna sälja våra produkter. Vi har även regelbundna kampanjer och tävlingar under hela året för att hjälpa våra partners driva försäljningen framåt.

Uppfylla och överträffa kundernas förväntningar.

När våra partners har gjort en försäljning, fortsätter vår hängivna support att hjälpa dem leverera en enastående kundupplevelse och generera framtida efterfrågan. Vi erbjuder:<1/
 • Fjärrserviceverktyg
 • Helpdesktjänster
 • Utvecklingsprogram för servicetekniker
 • Utbildning
 • Teknisk support på plats
 • Framtida proofing