För företag

Är du redan Canon-partner?

Vi på Canon åtar oss att hjälpa våra partners att inhämta nya expertkunskaper så att de kan rikta in sig mot marknaden för informationshantering, växa och skapa nya affärsmöjligheter och skaffa nya kunder.

Vi inför tre nya partnerprogram och till grund för partnerprogrammen ligger två huvudprinciper:

  1. Canon åtar sig att främja affärsstimulerande åtgärder för att på så sätt hjälpa sina partners att växa, generera nya affärsmöjligheter och nå ut till nya kunder.
  2. Våra partners åtar sig att skaffa produktcertifieringar som bevis på sin expertis och förmåga att erbjuda sina kunder tjänster av hög kvalitet.

De tre programnivåerna som våra partner kan välja mellan är

  • Canon Business Center Partner
  • Certifierad Canon-partner
  • Registrerad Canon-partner

Kontakta Canon om du vill diskutera vad som krävs för att bli kvalificerad eller inleda ett partnersamarbete, så att du kan vara med och dra fördel av Canons fördelaktiga partnerprogram 2011. 

Logga in på PartnerNet, vårt verktyg för kommunikation online och support för våra partners.

Logga in på PartnerNet >

spacer
					image
Canons partnerprogram
Produktcertifieringar
Hämta broschyr [PDF, 1.2 MB]
Logga in på PartnerNet