För företag

Hur kopierings- och utskriftsprocessen fungerar

Kärnan i Canons kopieringsfunktion är "kopierings- och utskriftsprocessen". Den innefattar sex huvudsteg som visas i bilden nedan. Det är viktigt att du känner till den här processen och vet att högkvalitetsutskrifter åstadkoms genom att använda förbrukningsartiklar från Canon i Canon-enheterna.

Det första steget i kopierings- och utskriftsprocessen är "ElektriskLaddning"(1)- det här är starten när den fotokänsliga trumman laddas efter det att den gröna knappen trycks eller om ett dokument har skickats för utskrift.

Därefter scannas den fotokänsliga trummans yta med laserstrålar i en roterande rörelse som formar bokstäver och bilder genom att ladda ur statisk elektricitet, så kallad "Exponering" (2).

Laddad toner fastnar i de urladdade områdena på den fotokänsliga trumman i steget kallat "Framkallning"  (3).

I steget "Överföring"  (4) plockas papper automatiskt upp från inmatningen/facket och fastnar vid trumman genom statisk elektricitet.

Därefter används värme och tryck till att fixera tonern på papperet med en film eller vals och du får en utskrift av hög kvalitet - steget "Fixering"(5).

Efter varje överföring torkas överblivna tonerpartiklar automatiskt av från den fotokänsliga trumman med ett blad och den blir ren och redo för nästa smidiga elektriska process. Det här steget kallas "Rengöring"(6). 

Nästa

spacer
					image
Copier Printing Process
1. Elektrisk laddning
2. Exponering
3. Framkallning
4. Överföring
6. Rengöring
5. Fixering
Teknologin
Skötsel och funktion
Den fotokänsliga trumman
Canon originaltoner
Kopierings- och utskriftsprocessen
Om Canons förbrukning
Canons kopieringsteknologi
Identifiera originalförbrukning
Välj rätt förbrukning
Broschyr förbrukning (engelsk) [PDF, 951 KB]
Förbrukningsväljare [XLS, 111 KB]