För företag

Steg två: Exponering

När den fotokänsliga trumman har laddats gör den statiska elektriciteten att laserstrålar kan scanna trummans yta och "rita" bokstäver eller bilder - beroende på vilken typ av dokument som har skickats till utskrift.

Exponeringsprocessen kan ske antingen i "kopieringsläge" eller "utökat läge". I kopieringsläget scannas dokumentet med en CCD i apparaten genom att utsättas för ljus, som illustrationen ovan visar. Detta konverteras sedan till bilddata och skickas vidare till bildhanteringssystemet. I det utökade läget konverteras information från en dator eller fax till bilddata och skickas vidare till bildhanteringssystemet.

Nästa

spacer
					image
Copier Printing Process
1. Elektrisk laddning
2. Exponering
3. Framkallning
4. Överföring
6. Rengöring
5. Fixering
Teknologin
Skötsel och funktion
Den fotokänsliga trumman
Canon originaltoner
Kopierings- och utskriftsprocessen
Om Canons förbrukning
Canons kopieringsteknologi
Identifiera originalförbrukning
Välj rätt förbrukning
Broschyr förbrukning (engelsk) [PDF, 951 KB]
Förbrukningsväljare [XLS, 111 KB]