ONYX Textile Specifikationer

Textilverktyg

Steg och upprepa
Färgkombinationer
Färgkonfigurationsgenererare

Produktivitetsverktyg

Böcker med färgprover
Oproportionerlig skalning
Kapsling med förhandsvisning
Förbättrade skärtekniker
Anpassade sömnadsmarkeringar

Innovationer för färg

Chromaboost™
Spektralkalibrering
Färgrestriktioner för special- och punktfärg