TC4 scanner Specifikationer

SKANNERKONFIGURATION

Skanner

Standardkonfiguration (originaltjocklek på upp till 3 mm)


Konfiguration för tjocka original (originaltjocklek på upp till 15 mm)


Standardfunktioner:


Skanner för färg och svartvitt


Hög hastighet


Skanningsmallar


Skanna till webben/nätverkskatalog/styrenhet


Granska skanning på styrenheten


Hantera skanningsjobb

Upplösning:

Alla värdanslutna IPDS-skrivare som inte är av anslagstyp

Skanningsupplösning

600 dpi

TEKNIK

Skanner-teknik

Direct Scan-färgteknik: enkel kamera, enkel spegel

Breddavkänning

Automatisk detektering av bredd

Förinställda lägen

Streckritningar


Gråskalor och linjer


Mörkt original


Ritning, foto, genomskinligt

HASTIGHET

Skanningshastighet

Svartvitt: 5 m/min


Färg: 4 m/min

KONTROLL

CPU/Bit/MHz

Power Logic-styrenhet med inbyggt Windows XP

Minne (standard/max)

2 GB

HDD

2 x 250 GB

Dataformat

TIFF (okomprimerat, PackBits, G3, G4 och LZW)


PDF (okomprimerat, Flate LZW och G4)


CALS


JPEG

Destinationer för skanning-till-fil

Kontroll


FTP

ORIGINALHANTERING

Originalbredd

200 mm - 1016 mm

Originallängd

200 mm - 15 m

Bildbredd

279 mm - 914 mm

Maximal tjocklek för original

TC4: 3 mm (standardkonfiguration)


TC4XT: 15 mm (konfiguration för tjocka original)

Skannermallar

Standard: 5 användardefinierade mallar

YTTERLIGARE INFORMATION

Uppvärmningstid

Snabbstart (Instant on)

Energiförbrukning

Aktivt läge (utskrift) 105 W


Standbyläge 18 W


Viloläge 5 W

Krav på strömförsörjning (V/Hz/A)

100-230 V, 50/60 HZ

Bullernivå

Användning: 50 dB(A)


Standby: 23 dB(A)


Viloläge: 0 dB(A)

Format

1300 mm x 650 mm x 1050 mm inklusive operatörspanel (BxDxH)

Vikt

70 kg