Canon imageRUNNER ADVANCE 4225i Tekniska data

GRUNDLÄGGANDE SPECIFIKATIONER

Maskintyp

Multifunktionell svartvit laserenhet (separat läsare/skrivare)

Tillgängliga kärnfunktioner

Skriv ut, kopiera*, scanna*, skicka* och faxa (tillval) och IP FAX (tillval) (fax via IP)


* Kräver FÄRGBILDLÄSARE-H1


Version med enbart skrivare kräver SKRIVARLUCKA-E1.

SKRIVARSPECIFIKATIONER

Utskriftshastighet (BW)

iR-ADV 4225i: Upp till 25 sidor/minut (A4), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 17 sidor/minut (A4R), min. 14 sidor/minut, max. 17 sidor/minut (A5R)


iR-ADV 4235i: upp till 35 sidor/minut (A4), upp till 22 sidor/minut (A3), upp till 32 sidor/minut (A4R), min. 14 sidor/minut, max. 20 sidor/minut (A5R)


iR-ADV 4245i: upp till 45 sidor/minut (A4), upp till 22 sidor/minut (A3), upp till 32 sidor/minut (A4R), min. 14 sidor/minut, max. 20 sidor/minut (A5R)


iR-ADV 4251i: upp till 51 sidor/minut (A4), upp till 25 sidor/minut (A3), upp till 37 sidor/minut (A4R), min. 14 sidor/minut, max. 20 sidor/minut (A5R)

Utskriftsmetod

Svartvit laserutskrift

Utskriftsupplösning

1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi

Dubbelsidig utskrift

Automatisk (standard)

Utskrift från minnesmedia

Minnesmedia som stöds:


USB-minne, minneskort (SD, Compact Flash och USB-minne via tillvalet MULTIMEDIELÄSARE/-SKRIVARE-A2)


Filtyper som stöds för direktutskrift, inklusive utskrift från RemoteUI, Advanced Space och Webbåtkomst:


JPEG, TIFF, PDF*, XPS*


*Kräver SATS FÖR PS-SKRIVARE-AY1 för PDF eller SATS FÖR DIREKTUTSKRIFT (för PDF/XPS)-H1 för PDF/XPS. XPS-direktutskrift från flyttbart medium är inte tillgängligt.

Utskrift från internetanslutna enheter

För att möjliggöra utskrift från mobila och internetanslutna enheter finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.

Pappersinmatning (standard)

2 kassetter för 550 ark


Universalfack för 80 ark

Pappersinmatning (alternativ)

2 x 550-arks kassetter (KASSETTMATNINGSENHET-AF1)


1 x 2700-arks sidopappersmagasin (PAPPERSMAGASIN-B2)

Maximal pappersinmatningskapacitet

4 980 ark

Pappersutmatningskapacitet

Utan efterbehandlare: 250 ark (80 g/m²)


Med inre efterbehandlare: 1 000 ark (med 1 fack), 100 + 500 ark (med 2 fack) (80 g/m²)


Med extern efterbehandlare: 3 000 ark (övre fack: 1 300 ark, nedre fack: 1 700 ark) (80 g/m²)

Efterbehandlingsfunktioner

Standard: sortera, gruppera


Med tillvalsenheter för efterbehandling: sortera, gruppera, förskjuta, häfta, sadelhäfta, håla

Materialtyper som stöds

Kassetter:


Normalt, återvunnet, färg, tjockt, förstansat, kuvert*


*Kuvert endast via magasin 2. Kräver KUVERTMATARE-D1 (tillval).


Universalfack:


Normalt, återvunnet, färg, tjockt, förstansat, arkivpapper, OH-film, etikett, kuvert

Materialformat som stöds

Pappersmagasin 1:


Universalfack: A4, A4R, A5R, fritt format (139,7 x 182,0 mm till 297,0 x 390,0 mm)


Pappersmagasin 2, 3 och 4:


Standardstorlek: A4, A4R, A3, A5R, fritt format (139,7 mm x 182,0 mm till 297,0 mm till 431,8 mm), kuvert* (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)


*Kuvert endast via magasin 2. Kräver KUVERTMATARE-D1 (tillval).


Universalfack:


Standardstorlek: A4, A4R, A3, A5R, fritt format (99,0 mm x 148,0 mm till 297,0 mm till 431,8 mm), kuvert (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Materialvikter som stöds

Kassetter: 60 till 128 g/m²


Universalfack: 52 till 220 g/m²


Dubbelsidigt: 60 till 105 g/m²

Sidbeskrivningsspråk

UFRII (standard)


PCL5e/6 (standard)


Adobe PostScript Level 3 (kräver SATS FÖR PS-SKRIVARE-AY1)

Teckensnitt

PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska)


(*Tillvalsalternativet INTERNATIONELL PCL-TECKENUPPSÄTTNING-A1 krävs)


PS-teckensnitt: 136 Roman-teckensnitt

Kompatibilitet med operativsystem

UFRII: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008 R2/Server 2012 R2 , MAC OS X (10.5.8 eller senare)


PCL: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008 R2/Server 2012 R2


PS: Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008 R2/Server 2012 R2 , MAC OS X (10.5.8 eller senare)


PPD: MAC OS 9.1 eller senare, MAC OS X (10.3.9 eller senare), Windows XP/Vista/7/8/8.1


Information om tillgängligheten för utskriftslösningar för andra operativsystem och miljöer, däribland AS/400, UNIX, Linux och Citrix, finns på sidan http://software.canon-europe.com. Vissa av de här lösningarna kan vara avgiftsbelagda.


SAP Device Types finns tillgängligt via SAP Market Place.

KOPIERINGSSPECIFIKATIONER

Kopieringshastighet

Se de angivna utskriftshastigheterna

Tid till första utskrift (FCOT)

iR-ADV 4225i: cirka 5,2 sekunder eller mindre


iR-ADV 4235i: cirka 3,8 sekunder eller mindre


iR-ADV 4245i: cirka 3,8 sekunder eller mindre


iR-ADV 4251i: cirka 3,7 sekunder eller mindre

Kopieringsupplösning

Läsning: 600 x 600 dpi


Utskrift: 1 200 x 1 200 dpi

Flera kopior

Upp till 999 kopior

Förminskning/förstoring

Zoom: 25–400 % i steg om 1 %


Fast zoomintervall: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

SPECIFIKATIONER FÖR FIERY PRINT CONTROLLER

SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING

Tillval/standard

FÄRGBILDLÄSARE-H1 (tillval): färgflatbäddsscanner och automatisk dokumentmatare för 100 ark

Materialformat som stöds

A3, A4, A4R, A5, A5R, fria format (B x L): max. 297 mm x 432 mm, min. 128 mm x 148 mm)

Materialvikter som stöds

Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m²


Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m²

Scanningsupplösning

100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi*, 400 dpi*, 600 dpi*


* Kräver YTTERLIGARE MINNE TYP A (512MB) vid färgscanning

Dubbelsidig scanning

2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)

Scanningshastighet

Enkelsidigt (A4): 51 sidor/minut 300 dpi (BW), 51 sidor/minut 300 dpi (CL), 51 sidor/minut 600 dpi (BW), 30 sidor/minut 600 dpi (CL)


Dubbelsidigt (A4): 17 sidor/minut 300 dpi (BW), 17 sidor/minut 300 dpi (CL), 17 sidor/minut 600 dpi (BW), 10 sidor/minut 600 dpi (CL)

Scanningsmetoder

Push-skanning: Sändningsfunktion finns på alla modeller.


Pull-scanning: TWAIN/WIA Pull-scanning finns på alla modeller


Scanna till USB-minne: Tillgängligt på alla modeller


Scanna till mobiler, internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster: för att kunna skriva ut från mobila enheter, internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika lösningar som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.

Specifikationer för pull-scanning

TWAIN via nätverkets TWAIN-drivrutin (Colour Network ScanGear):


Operativsystem som stöds: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 (32-bitars, 64-bitars i kompatibilitetsläge)*


WIA via nätverkets TWAIN-drivrutin:


Operativsystem som stöds: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8/Windows 8,1/Windows Server 2012 R2 (32-bitars, 64-bitars)*


*Drivrutinerna är tillgängliga via http://software.canon-europe.com/.

SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING

Tillval/standard

Standard på alla modeller (kräver FÄRGBILDLÄSARE-H1)

Sändningsupplösning

100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi*, 400 dpi*, 600 dpi*


* Kräver YTTERLIGARE MINNE TYP A (512MB) vid färgscanning

Destinationer

E-post/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV.

Adressbok/kortnummer

LDAP (2000 sökbara)/lokala 1600 + 200 kortnummer

Filformat

TIFF, JPEG, PDF, XPS, högkomprimerad PDF/XPS, PDF/A-1b, sökbar PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)

Funktionsuppsättningar för Universal Send (tillval)

AVANCERAD FUNKTIONSUPPSÄTTNING FÖR UNIVERSAL SEND-E1: skapa Outline PDF (Trace and Smooth) och Adobe Reader Extensions PDF.


FUNKTIONSUPPSÄTTNING FÖR SÄKERHET FÖR UNIVERSAL SEND-D1: skicka krypterade PDF-filer och lägg till digitala enhetssignaturer i PDF-/XPS-filer.


SATS FÖR DIGITALA ANVÄNDARSIGNATURER FÖR UNIVERSAL SEND-C1: lägg till digitala användarsignaturer i PDF-/XPS-filer.

FAXSPECIFIKATIONER

Tillval/standard

Tillval på alla modeller (med SUPER G3 FAXKORT-AP1)

Modemhastighet

Super G3 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida)¹

Faxupplösning

Standard: 200 x 100 dpi


Fin: 200 x 200 dpi


Superfin: 200 x 400 dpi


Ultrafin: 400 x 400 dpi

FAX-minne

Upp till 20 000 sidor¹

Kortnummer

Max. 200

Gruppuppringning/destinationer

Max. 199 nummer

Manuell gruppsändning

Max. 256 adresser från adressboken eller nya destinationer

Minnesbackup

Ja (cirka 3 timmar)

Övriga funktioner

Faxvidarebefordran, Dual Access, PC-fax (endast sändning), IP-fax

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Uppvärmningstid

30 sekunder eller mindre från påslagning,


10 sekunder eller mindre från påslagning (snabbstartsläge)

Återställning från viloläge

10 sek

Gränssnittstyp

USB 2.0 Hi-Speed


Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T


1 x USB-värd (2.0), ytterligare 2 x USB-värd (2.0) (tillval med USB-ENHETSPORT-E3)

Nätverksprotokoll

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk


*Stöd för IPv4/IPv6

Processorhastighet

1,8 GHz

Minne

1 GB + 256 MB (512 MB som tillval för färgscanning och sändning över 300 dpi)

Hårddisk

160 GB hårddisk som standard (160 GB tillgängligt utrymme)/tillval 1 TB hårddisk (1 TB tillgängligt utrymme)

Kontrollpanel

21,3 cm (8,4 tum) TFT-SVGA-färgpekskärm

Mått (B x D x H)

565 x 708 x 1 150 mm (med FÄRGBILDSLÄSARE-H1 och KASSETTMATNINGSENHET-AF1)

Installationsutrymme (B x D)

1 094 x 1 267 mm (minimikonfiguration vid tillgång till papperskassetter samt för serviceändamål)

Vikt

Cirka 77,9 kg (med FÄRGBILDSLÄSARE-H1)

Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 ºC


Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)

Strömkälla

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5,6 A

Strömförbrukning

Max: cirka 1,5 KW


Vänteläge: cirka 62,5 W


Energisparläge: cirka 38,4 W (energiförbrukning i viloläge [hög] )


Viloläge: cirka 0,9 W eller mindre (energiförbrukning i viloläge [låg] )¹


TEC-värde (Typical Electricity Consumption)²


iR-ADV 4225i: 1,2 kWh


iR-ADV 4235i: 2,0 kWh


iR-ADV 4245i: 2,4 kWh


iR-ADV 4251i: 2,8 kWh


Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Ljudinformation

Bullernivåer (ljudtrycksnivå, LpAm, åhörarposition)¹:


Aktiv: 53,23 dB (iR-ADV 4251i), 52,83 dB (iR-ADV 4245i), 51,17 dB (iR-ADV 4235i), 49,70 dB (iR-ADV 4225i)


Viloläge: ohörbar (mindre än 30 dB)


Bullernivåer (ljudtrycksnivå, LpAm, användarposition)¹:


Aktiv: 54,63 dB (iR-ADV 4251i), 55,30 dB (iR-ADV 4245i), 53,50 dB (iR-ADV 4235i), 51,40 dB (iR-ADV 4225i)


Viloläge: ohörbar (mindre än 30 dB)

Relaterade programvarulösningar

Universal Login Manager: serverfri MEAP-inloggningsapplikation för mindre företag som ger praktisk inloggning, anpassning och användarbaserad användningsspårning och kontroll efter funktion.


mobile PRINT & SCAN: enkel serverfri MEAP-applikation som erbjuder utskrifter från mobiltelefoner och surfplattor samt som användarbaserad kontroll i samband med Universal Login Manager


Canon Mobile Printing: enkel mobil utskriftsapp för iPhone-, iPad-, eller Android-enhet


iW Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter, inklusive övervakning av och varningar för förbrukningsartiklar och fel, adressbok, konfiguration och uppdatering av den inbyggda programvaran, distribution av MEAP-program, översikt över mätvärden, drivrutins- och resurshantering.


eMaintenance: inbäddad RDS möjliggör eMaintenance-fjärrtjänster som översikt över mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.


Content Delivery System: Möjliggör fjärrdistribution av firmware, iR-tillval och MEAP-program.


Fjärranvändargränssnitt (RUI): Webbaserat gränssnitt för varje enhet, som underlättar vid fjärrstyrning och kontroll.


Network ScanGear: TWAIN-kompatibel scannerdrivrutin som gör det möjligt att använda Pull Scan-funktionen via datorer i samma nätverk.


NetSpot Device Installer: programvara som möjliggör konfiguration av nätverksprotokollet för Canon-enheter anslutna i nätverket.


Canon Driver Configuration Tool: Ett verktyg för ändring av fabriksinställningar i skrivardrivrutiner från Canon (endast tillgängligt via service).


Programvarusats för fjärranvändare: gör det möjligt att använda enhetens kontrollpanelskärmar från fjärrdatorer.


iW DESKTOP: Program för utskriftspublicering genom att dra-och-släppa som enkelt kombinerar dokument och tillämpar olika efterbehandlingsalternativ för att skapa professionella dokument.


MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform): En kraftfull JAVA-inbäddad plattform för Canon-enheter som förenar enheten med en mängd programvarulösningar från Canon och tredje part.


MEAP Web: Webbtjänst som utgör ett alternativ till MEAP och gör att MFP-program kan utvecklas och driftsättas med hjälp av webbtjänster.


Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information om övriga program inklusive MEAP.

Säkerhetsfunktioner

Standard:


IP-/Mac-adressfiltrering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802,1X, TPM-modul (Trusted Platform Module), säker utskrift, lösenordsskyddad hårddisk, radering av hårddiskdata, Universal Login Manager, avdelnings-ID, SSO-H, brevlåda, Access Management System.


Tillval:


Krypterad säker utskrift, krypterad PDF, spegling och kryptering av hårddisk, användar- och enhetssignaturer, säkra vattenstämplar, dokumentscanningslås, borttagning av hårddisk.


Följande alternativ kräver uniFLOW: säker utskrift med My Print Anywhere, skydd mot dataförlust.

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Tonerbehållare

C-EXV 38 TONER (34 200 sidor¹) för iR-ADV 4245i, iR-ADV 4251i


C-EXV 39 TONER (30 200 sidor¹) för iR-ADV 4225i, iR-ADV 4235i

SPECIFIKATIONER FÖR TILLBEHÖR

Häftande efterbehandlare 1

INBYGGD EFTERBEHANDLARE-D1 (kompakt inbyggd efterbehandlare)


Antal fack: 1 standard samt 1 som tillval


Kapacitet för fack A: A4/A5R: 100 ark; A3/A4R: 100 ark (fack A är ett tillvalsfack)


Kapacitet för fack B: A4/A5R: 1 000 ark (utan fack A), 500 ark (med fack A), A3/A4R: 500 ark


Pappersvikt: 52 till 220 g/m²


Häftningsposition: hörn, dubbel


Häftningskapacitet: A4: 50 ark, A3/A4R: 30 ark


Mått (B x D x H): 410 x 554 x 295 mm


Vikt: cirka 12,5 kg

Häftande efterbehandlare 2

HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-G1 (extern) (kräver BUFFERTENHET-H1)


Antal fack: 2


Kapacitet för fack A (övre): A4/A5R 1 300 ark, A3/A4R 650 ark


Kapacitet för fack B (nedre): A4/A5R 1 700 ark, A3/A4R 650 ark


Pappersvikt: 52 till 220 g/m²


Häftningsposition: hörn, dubbel


Häftningskapacitet: A4: 50 ark, A3/A4R: 30 ark


Mått (B x D x H): 543 x 646 x 1097 mm


Vikt: cirka 46 kg

Sadelfinisher

SADELFINISHER-G1 (extern) (kräver BUFFERTENHET-H1)


Antal fack: 2


Kapacitet för fack A (övre): A4/A5R 1 300 ark, A3/A4R 650 ark


Kapacitet för fack B (nedre): A4/A5R 1 700 ark, A3/A4R 650 ark


Pappersvikt: 52 till 220 g/m²


Häftningsposition: hörn, dubbel, sadelhäftning


Häftningskapacitet: A4: 50 ark, A3/A4R: 30 ark


Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R


Sadelhäftning, häftningskapacitet: 16 ark (64 sidor, 64–81 g/m²) x 10 häften


Mått (B x D x H): 648 x 646 x 1 097 mm


Vikt: cirka 75 kg

Kassettmatningsenhet/Pappersmagasin 1

KASSETTMATNINGSENHET-AF1:


Ytterligare två frontmatade, justerbara papperskassetter för 550 ark utöver standardkapaciteten.

Pappersmagasin 2

PAPPERSMAGASIN-B2


Pappersformat: A4


Pappersvikt: 60 till 128 g/m2


Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m²)


Mått (B x D x H): 372 x 603 x 473 mm


Vikt: cirka 37 kg

Extern(a) hålslagningsenhet(er)

För alla externa hålslagningsenheter krävs antingen SADELFINISHER-G1 eller HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-G1)


EXTERN HÅLSLAGNINGSENHET FÖR 2 HÅL-B2: 2 hål


EXTERN HÅLSLAGNINGSENHET FÖR 2/4 HÅL-B2: 2 hål (fransk), 4 hål (fransk)


EXTERN HÅLSLAGNINGSENHET FÖR 4 HÅL-B2: 4 hål (svensk)

Intern(a) hålslagningsenhet(er)

Alla interna hålslagningsenheter kräver INRE EFTERBEHANDLARE-D1:


INRE HÅLSLAGNINGSENHET FÖR 2 HÅL-A1: 2 hål


INRE HÅLSLAGNINGSENHET FÖR 2/4 HÅL-A1: 2 hål (fransk), 4 hål (fransk)


INRE HÅLSLAGNINGSENHET FÖR 4 HÅL-A1: 4 hål (svensk)

YTTERLIGARE ALTERNATIV

Maskinvarutillbehör 1

FÄRGBILDLÄSARE–H1: automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter och scanner med originalglas.


SKRIVARLUCKA – E1: skrivarlucka för huvudenheten utan färgbildläsare.


FL-KASSETT–AQ1: reservfack för 550 ark för kassett 1.


FL-KASSETT–AM1: reservfack för 550 ark för kassett 2, 3 och 4.


imageRUNNER ADVANCE C2000 STATIV: alternativ till KASSETTMATNINGSENHET-AF1 utan ytterligare papperskapacitet.


KUVERTMATARE–D1: ansluts till papperskassett 2 för enkel kuvertmatning. Rymmer upp till 50 kuvert.


INRE TVÅVÄGSFACK–H1: ger tillgång till ett extra inre utmatningsfack och ökar kapaciteten till 350 ark.


BUFFERTENHET–H1: krävs för HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-G1 eller SADELFINISHER-G1.


EXTRA INRE EFTERBEHANDLINGSFACK–A1: ger den INRE EFTERBEHANDLAREN-D1 tillgång till ett extra fack.

Maskinvarutillbehör 2

MiCARD PLUS NÄRHETSKORTLÄSARE: en närhetskortläsare för kortbaserad användarautentisering, med stöd för flera korttekniker (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala och MiFare osv.).


UF MIFARE 10-KORTSPAKET: MiFare närhetskort som ska användas med Micard PLUS NÄRHETSKORTLÄSARE med Universal Login Manager eller uniFLOW.


UF HID 10-KORTSPAKET: HID närhetskort som ska användas med Micard PLUS NÄRHETSKORTLÄSARE med Universal Login Manager eller uniFLOW.


UTILITY TRAY-A2: ger en extra arbetsyta för dokumenthantering, tangentbord.


KOPIERINGSKORTLÄSARE-F1: fysiskt kortåtkomstsystem.


FÄSTE FÖR KOPIERINGSKORTLÄSARE-B3: fästsats för KOPIERINGSKORTLÄSARE-F1.

Tillbehör för utskriftsstyrenheter

SATS FÖR STRECKKODSUTSKRIFTER–D1: funktioner för streckkodsutskrift med hjälp av Jet Caps-teknik.


INTERNATIONELL PCL-TECKENSNITTSUPPSÄTTNING-A1: Ger PCL-stöd för Andalé Mono WT J/K/S/T(japanska/ koreanska/förenklad kinesiska/traditionell kinesiska).


SATS FÖR PS-SKRIVARE-AY1: ger stöd för äkta Adobe PostScript. Innebär också att användarna kan skriva PDF-, PS- och EPS-filer direkt till enheten.


SATS FÖR DIREKTUTSKRIFT (FÖR PDF/XPS)-H1: gör det möjligt för användare att skriva PDF- och XPS-filer direkt till enheten.

Dokumentpublicering

IW DESKTOP: kraftfullt utskriftspubliceringsprogram som enkelt kombinerar dokument från olika källor, tillämpar olika efterbehandlingsalternativ för att skapa professionella dokument och som enkelt ansluts till skrivaren. Användare kan skapa PDF-filer, infoga anteckningar och komprimera PDF-filer för digitala arbetsflöden, som korrekturläsning och auktorisering.

Systemtillbehör

PROGRAMVARA FÖR WEBBÅTKOMST-J1: ger åtkomst till webbplatser och annat webbaserat onlineinnehåll. Den innehåller även MEAP Web (leverantör av webbtjänster).


SUPER G3-FAXKORT-AP1: kompletterar med faxfunktionalitet.


SUPER G3-FAXKORT FÖR EN ANDRA LINJE-AP1: lägger till en andra faxlinje.


FJÄRRFAX-A1: enheten kan sända och ta emot fax från en annan enhet som är ansluten med ett faxkort.


UTÖKNINGSSATS FÖR IP-FAX-A1: gör att enheten kan skicka/ta emot fax via IP-faxnätverket.


USB-ENHETSPORT-E3: ger tillgång till två extra USB-portar som kan användas med uniFLOW eller kortläsare från tredjepartsleverantörer eller MULTIMEDIELÄSARE/-SKRIVARE-A2.


MULTIMEDIELÄSARE/-SKRIVARE–A2: extern kortläsare/-skrivare med flera uttag.


YTTERLIGARE MINNE TYP A (512 MB) :krävs vid scanning av 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi eller 600 x 600 dpi i lägena [Automatiskt färgval], [Fullfärg] eller [Gråskala].


SATS FÖR SERIELLT GRÄNSSNITT-K1: seriellt gränssnitt för lösningar för kostnadsåtervinning.


SATS FÖR KOPIERINGSKONTROLL-A1: möjliggör anslutning (CCVI I/F) mellan tredje parts kopieringskontrolluttag och Canons iR-ADV-serie för användning vid kostnadsåtervinning.

Tillbehör för enhetssäkerhet

SATS FÖR KRYPTERING OCH SPEGLING AV-C4: ger kryptering och spegling av både temporära och permanenta data. Med hjälp av krypteringsfunktionen kan kopierade eller scannade bilder krypteras INNAN de sparas på enhetens hårddisk. Paketet innehåller säkerhetssatsen Canon MFP 2.01 som är certifierad enligt Common Criteria, nivå EAL3 . Vid spegling kopieras alla data i realtid, vilket ger en mycket pålitlig säkerhetskopiering.


2,5 TUMS/160 GB HDD-G1: extra hårddisk krävs för spegling av hårddisken.


2,5 TUMS/1 TB HÅRDDISK-K1: Utbyteshårddisk som ökar lagringsutrymmet på enheten. Obs! Speglingsfunktionen kräver ytterligare en hårddisk på 1 TB.


SATS MED FLYTTBAR HÅRDDISK-AJ1: möjliggör fysisk borttagning av hårddisken när enheten inte används för att skydda konfidentiella data.

Tillbehör för dokumentsäkerhet

SATS FÖR LÅS TILL DOKUMENTSCANNING-B1: ökar dokumentsäkerheten genom att bädda in en dold kod för att följa och låsa kopierade eller utskrivna dokument för att begränsa obehörig kopiering, sändning och faxning.


SÄKER VATTENSTÄMPEL-B1: motverkar duplicering av känsliga utskrifter genom att bädda in dolda vattenstämplar som blir synliga vid kopiering.


PROGRAMVARA FÖR KRYPTERAD UTSKRIFT-D1: utskriftsjobbet krypteras under överföring till enheten och lösenord krävs på skrivaren innan känsliga dokument skrivs ut.

Åtkomsttillbehör

ÅTKOMSTHANDTAG FÖR AUTOMATISK DOKUMENTMATARE-A1: ansluts till dokumentmataren så att den blir enklare att komma åt för användare som sitter vid skrivbordet.


PROGRAMVARUSATS FÖR FJÄRRANVÄNDARE–B1: gör det möjligt att använda enhetens kontrollpanelskärmar från fjärrdatorer.


RÖSTVÄGLEDNINGSSATS-F2: en inspelad röst bekräftar grundläggande inställningar för kopiering vilket gör systemet enklare att använda för synskadade.


RÖSTSTYRNINGSSATS-C2: användaren kan välja inställningar på enheten med hjälp av röstinstruktioner och hörbar feedback.

Övriga alternativ

STÄMPELBLÄCKKASSETT-C1: stämpelbläckkassett för STÄMPELENHET-B1.


STÄMPELENHET-B1: gör det möjligt att skriva ut en stämpel på sidan av scannade och skickade originaldokument.


HÄFTKLAMMERKASSETT-D3: sadelhäftklammerkassett för SADELFINISHER-G1.


HÄFTNING-J1: vanlig häftklammerkassett för INRE EFTERBEHANDLARE-D1, SADELFINISHER-G1 och HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-G1.

Friskrivningar

Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Fotnot

¹ Baserat på ITU-T-standarddiagram nr 1

¹ Baserat på ITU-T-standarddiagram nr 1

¹ 1 W i viloläge kan inte alltid uppnås under alla förhållanden. I vissa nätverkskonfigurationer och med vissa tillval kan enheten hindras från att övergå i viloläge. Se användarhandboken för ytterligare information.


² Bedömningen av TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning) står för en produkts typiska elförbrukning under en vecka, räknat i kilowattimmar (kWh). Testmetoden definieras av Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

¹ Deklarerat buller enligt ISO 7779

¹ Baserat på 6 % täckning

ImageRUNNER ADVANCE logo

Produktkonfigurator

Använd det här verktyget för att utforska och bygga konfigurationer enligt dina behov.

Produktbilderna är endast avsedda som illustration. Vissa funktioner är tillval. Mer information finns i produktspecifikationerna. Du kan även kontakta någon av Canons återförsäljare.