Canon iR4570Ne

iR4570Ne

IR4570Ne är en återtillverkad multifunktionell enhet som är enkel att använda och ger en utmärkt avkastning på investeringen, och som erbjuder oöverträffade miljömeriter.

Fördelar

  • Återtillverkad för att erbjuda fantastiska miljömeriter
  • Mycket kostnadseffektiv
  • Produktiv multifunktionell enhet
  • MEAP-aktiverad
  • Uppsättning verktyg för effektiv kostnads- och nätverkshantering
  • Enastående säkerhetsfunktioner

Alla egenskaper

Ta en mer detaljerad titt på Canon iR4570Ne

Miljöansvar


Som återtillverkad enhet ger iR4570Ne samma funktionalitet, prestanda och garantiskydd som en motsvarande ny maskin. Vi tar maskiner från hela Europa där leasingavtalet går ut och skickar dem till en fabrik där de går igenom en sträng återtillverkningsprocess.

Det fördubblar maskinens längd och gör att upp till 88 % av det befintliga materialet kan återanvändas - vilket minskar beroendet av råmaterial. *

Och eftersom återtillverkade enheter skapas med förkonfigurerade huvudtillbehör minskar förpackningsomfånget med omkring 32 %.

Hög produktivitet


iR4570Ne är en mycket produktiv multifunktionell enhet som ökar kontorsproduktiviteten med utskriftshastigheter på upp till 45 sid/min. De imponerande scanningsfunktionerna garanterar att dokument kan återges och sedan skickas till valfri nätverksdestination, som gruppvisa e-postadresser eller mappar.

Enheten innehåller Canons MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform), vilket gör att anpassade program kan finnas inuti enheten, vilket förbättrar avkastningen på investeringen.

Det möjliggör funktioner för en mängd kraftfulla lösningar som har utformats för att förbättra kostnadseffektivitet, informationshantering och nätverkskontroll - som uniFLOW Output Manager, klienten Therefore MEAP, eCopy, iWMC och SCCP.

Hög kvalitet


Rapporter, lagerlistor och interna nyhetsbrev är bara några av de högkvalitativa dokument som kan produceras utan problem på iR4570Ne.

Utmärkt säkerhet


Se till att din information förblir konfidentiell med iR4570Ne. Avdelnings-ID gör att endast behöriga användare kan få åtkomst till enhetens funktioner. Det går även att spåra användaraktivitet. Enhetens säkerhet kan förbättras ytterligare med hjälp av funktionen Single Sign On. Användarna anger bara sina användarnamn och lösenord för nätverket för att få åtkomst till enhetens funktioner.


* Beräknat efter vikt

Produktspecifikationer

Ta reda på mer om Canon iR4570Ne, dess funktioner och vad den kan göra.