För företag

Kan jag utveckla egna funktioner för just min verksamhet?

Översikt över teknik/plattform

MEAP är en ny JAVA-baserad programvaruplattform som utvecklats av Canon och som ingår i den nya generationen av Canons digitala multifunktionssystem, iRi-serien. Tack vare MEAP kan du lägga till och ta bort programfunktioner på iRi-enheten, antingen i samband med köpet eller vid ett senare tillfälle. Det innebär att alla MEAP-kompatibla produkter är "framtidssäkrade" i fråga om programutveckling. Tekniken gör det dessutom möjligt att utveckla anpassad programvara för särskilda kundbehov.

MEAP-plattformen och arkitekturen

MEAP-plattformen i iRi-enheten är en programplattform som gör det möjligt att lägga till funktionalitet i multifunktionsenheten. Plattformen bygger på JAVA (J2ME - java 2 Micro Edition) och utgör själva programkörningsmiljön. Plattformen byggs in i det fasta programmet på fabriken.

 1. Enanvändargränssnitt/fjärranvändargränssnitt
  Fjärranvändargränssnittet ger dig åtkomst till en viss Canon iRi-enhet via nätet, var i världen du än befinner dig.
  Enanvändargränssnittet är en färgdisplay på iRi-enheten där du anger inställningar och väljer kommandon.
  Båda gränssnitten kan anpassas helt och hållet via MEAP och JAVA.
 2. MEAP-tillämpningar
  En MEAP-tillämpning är ett JAVA-program som körs på MEAP-plattformen och som ger enheten eller gränssnittet annan funktionalitet. MEAP-tillämpningarna är fristående från systemprogramvaran på enheten, vilket gör det möjligt att installera dem på och avinstallera dem från enheten. På varje enhet kan det installeras upp till 20 MEAP-tillämpningar i taget. Tillämpningarna kan utvecklas av Canon eller andra programvaruutvecklare, vilket gör det möjligt att ta fram i princip obegränsat antal tillämpningar och effektiva affärslösningar.
 3. Virtuell JAVA-maskin
  MEAP-plattformen bygger på JAVA 2 Micro Edition (J2ME) och utgör själva programkörningsmiljön för MEAP-tillämpningarna. Ovanpå den virtuella JAVA-maskinen placeras flera program som underlättar utvecklingen av tillämpningar och kommunikationen mellan enheterna.
 4. CPCA
  CPCA är en förkortning för Common Peripheral Controlling Architecture. Det är en uppsättning protokoll och instruktioner som ägs av Canon, och som har utformats som stöd för programmeringskoden, både för att hantera fysiska fel och för att övervaka och rapportera tillståndsfel.
 5. Enhetens operativsystem
  Alla iRi-enheter från Canon är utrustade med en processor och ett operativsystem. Båda komponenterna är nödvändiga för att iRi-enheten ska fungera.
 6. Enhetens maskinvara
  Det här lagret består av all maskinvara, som efterbehandlare, valsar, band och pappersfack.

Utveckling av MEAP-tillämpningar
MEAP är en spännande möjlighet för oberoende programvaruutvecklare. Plattformen gör att det finns obegränsade behov av expertkunskaper på marknaden för kontorsautomatisering, och gör det möjligt att anpassa tillämpningarna efter den aktuella kunden. Canon har identifierat och tillhandahåller flera verktyg till våra utvecklingspartner, och vi vill gärna veta hur just du planerar att använda plattformen. All information och anvisningar om hur du blir medlem i Canons program för utvecklare av affärslösningar finns på
www.bsdp.canon-europe.com


spacer
					image
Läs mer om MEAP
Översikt
Vad är MEAP?
Översikt över teknik/plattform
Varför ska jag välja Canon?
Vad kan MEAP göra för mig?
MEAP – global strategi
MEAP – sätter standarden
Vanliga frågor och svar
Hämtningsbara filer
iR2220i och iR3020i Engelsk broschyr [PDF, 363 KB]
iR2220i och iR3020i Engelsk broschyr [PDF, 355 KB]
Relaterad information
Utvecklarprogram