För företag

Kan jag öka effektiviteten med MEAP?

Vad kan MEAP göra för mig?

Hur passar MEAP in i företagets strategi och inom vilka affärsområden passar tekniken bäst? Genom Canons konsulttjänster kan företag dra nytta av vår expertis inom integrering av maskinvara, programvara och tjänster, så att alla slutanvändarens behov blir tillgodosedda.

Canons konsulttjänster inbegriper en mängd olika IT-lösningar, från dokumenthantering, formulärutskrift, dokumentdistribution och redovisning till fullständig nätverksplanering och implementering. Vi kan tillgodose dina behov direkt – och långt in i framtiden.

Tack vare mångsidigheten hos MEAP-plattformen och den uppsjö av tillämpningar som den möjliggör, kan iRi-enheten bilda kärnan i din affärslösning så att just dina affärsbehov kommer i första rummet.


spacer
					image
Läs mer om MEAP
Översikt
Vad är MEAP?
Översikt över teknik/plattform
Varför ska jag välja Canon?
Vad kan MEAP göra för mig?
MEAP – global strategi
MEAP – sätter standarden
Vanliga frågor och svar
Hämtningsbara filer
iR2220i och iR3020i Engelsk broschyr [PDF, 363 KB]
iR2220i och iR3020i Engelsk broschyr [PDF, 355 KB]
Relaterad information
Utvecklarprogram