För företag

Canon ColorPASS GX-300

Färgserver

ColorPASS GX-300

Canon ColorPASS GX-300

Ytterligare information

ColorPASS GX-300 är en server med höga prestanda för imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO-serien. Den är utformad för print-on-demand-tillämpningar som kräver hög produktivitet och omfattande arbetsflödesfunktioner.

Fördelar

 • Toppmodern server för hög produktivitet
 • Intelligent bearbetning inklusive rippning parallellt med utskrift
 • Omfattande färghantering
 • Kraftfull och intuitiv hantering
 • Graphics Arts Premium Edition (valfritt)
 • Arbetsflöden för utskrift av variabla data

Alla egenskaper

ColorPASS GX-300 är en server med höga prestanda som är utformad för kraftfulla print-on-demand-tillämpningar och där det krävs mer avancerade arbetsflödesfunktioner. Den har utformats för att ge optimala resultat med imageRUNNER ADVANCE C9000 PRO-serien från Canon.

Höga prestanda

ColorPASS GX-300 använder den senaste tekniken så att mycket snabb bearbetning ska bli möjlig, och det finns stöd för en mängd olika filformat. Det gör att den klarar alla de olika typer av data som produceras inom digital färgproduktion.

SmartRIP 2-tekniken använder mycket intelligent bearbetning för att öka RIP-prestanda och ge mjuka linjer och tydlig text med hög upplösning. Möjligheten till fleruppgiftskörning gör även att ColorPASS GX-300 kan rippa ett utskriftsjobb samtidigt som ett annat bearbetas. På så sätt blir det enklare att hålla tidsramarna.

Förbluffande kvalitet

Provtrycksuppgifter blir enklare tack vare ColorWise 3. Nästa generations färghanteringssystem ger omfattande färgkontroll, från kalibrering till ICC-profilhantering samt punktbearbetning och bättre bearbetning för utskrift. När en fil har en blandning av CMYK- och RGB-data är det möjligt att kontrollera varje typ av data separat.

Fantastiska verktyg för dokumentkontroll

Command Workstation 5, som medföljer ColorPASS GX-300, gör produktion mer intuitiv och flexibel än någonsin. Den möjliggör centraliserad jobbhantering, ansluter till servrar på nätverket och uppnår optimala resultat för ökad jobbproduktivitet. Det användarvänliga gränssnittet innefattar kraftfulla drag-and-drop-funktioner, vilket gör att även mindre erfarna användare kan hantera sofistikerade arbetsflöden.

Hot Folders är tillgängliga som standard, vilket innebär att du kan dra och släppa jobb i mappar med förkonfigurerade inställningar och därmed spara tid, särskilt när mer avancerade jobb ska bearbetas. Det går även att upprätta arbetsflöden för utskrift av variabla data, med stöd för alla format av branschstandard.

Teknisk specifikation

PRODUKTER SOM STÖDS

Produktnamn imageRUNNER ADVANCE C9060 PRO och C9070 PRO

GRUNDLÄGGANDE SPECIFIKATIONER

Fiery-plattform PRO80
Basoperativsystem System 8 version 2
Processor E8400 2 x 3,0 GHz
RAM-minne 2 GB
Hårddisk 160 GB data
Enhet för inläsning av flyttbara lagringsenheter DVD/CD-RW
Funktioner Inställningar för säkerhetskopiering och återställning
Systemuppdatering
Sök efter produktuppdateringar
USB Media Server (konvertering av MS Office-dokument
Kapacitet för LCD-bläddring)
Fiery Master Installer

SIDBESKRIVNINGSSPRÅK

Funktioner PostScript 3 (hämtat stöd för PDF-utskrift v1.7, 136 installerade Adobe PS-teckensnitt, stöd för säkerhetskopiering av PS-teckensnitt, TIFF v6, stöd för PDF/X, använd PDF X-Objekt (via jobbegenskaper), stöd för Double Byte-teckensnitt (endast CID-teckensnitt), stöd för punktfärg (PS, EPS och PDF))
Smart RIP-teknik
Funktioner Stöd för VDP-format (Freeform v1 och v2.1, PPML (v2.2) kompatibilitet och PODi-certifiering, kompatibel med Creo VPS)
Efterbehandlingsstöd för registrering och nivåinställning (Freeform v1 och v2.1, PPML (tillval), Creo VPS (tillval))
Utskrift av VDP-registreringsområde (Definition av postens längd)

VDP RESOURCE MANAGER

Funktioner Global objektidentifiering
PPML
Creo VPS
Freeform v1 och v2.1

NÄTVERKSANSLUTNING

Funktioner Automatisk protokollväxling
Automatisk portväxling
Stöd för fjärrstyrning – LCD-aktiverad
NDS
Kompatibel med NetWare 6.5 (innefattar iPrint)
Novell YES-certifiering
Anpassad för WebJet Admin
Stöd för IP Sec
Stöd för SSL (IPP via SSL, LDAP via SSL)
Certifikathantering
Stöd för IPv6
SMB
AppleTalk
TCP/IP
Statisk IP (Automatisk IP DHCP, BOOTP)
Peka och skriv ut för MS (Win 2000/2003/XP)
Stöd för Bonjour (tidigare Rendezvous) – kompatibel med MacOS OS 10.4 och senare
SNMP (SNMP v3 Security, MIB för gemensam skrivare, SNMP-konfigurerbart gruppnamn, SNMP på/av-knapp)
Port 9100 (med BiDi)
IPP
E-postklient (Skriv ut via E-post (PS/PDF))
Network Time Protocol
EFI SDK v2.x
Stöd för 802.1x
MAC-filtrering
IP-filtrering
Portblockering (Filtrering)

COLORWISE PRO TOOLS

Version V3.7
Funktioner Kalibreringsfunktion (ColorCal (med Autogray), X-Rite DTP 32 Series II och 41 – fjärrstyrd/lokal med FACI-kit, jämförelsesida för kalibrering, använd kalibrering för alla buntar)
Färgredigerare
Profilhanterare för ICC-profiler (Redigera profiler, Stöder profil för enhetslänkning)
Spot-On (stöd för Pantone/HKS/Toyo/DIC) – HKS, DIC, Toyo Ink-namngivna färgprofiler (aktiverade med Spot-On), ersättning av färger (aktiverad med Spot-On), kompositöverskrivning för punktfärger)

FÄRG OCH BILDBEHANDLING

Funktioner Färginställningar: expertfärginställningar (RGB-källprofil, RGB-renderingssätt, RGB-separering, profil för CMYK-simulering, metoder för CMYK-simulering, punktfärgsmatchning, helt svart text och grafik, Rich Black-inställning, svart överskrivning, skriv endast ut grått som svart, utskriftsprofil, kompositöverskrivning (för CMYK och punktfärger, kombinera separeringar (CMYK), automatisk svällning (fast))
Bildinställningar: ljusstyrka, bildförbättring
Pantone-kalibrerad
Stöd för Pantone GOE

FJÄRRSTYRNING AV JOBB

Funktioner Elektronisk sortering (elektronisk sortering, rättvänd ordning (1-N), elektronisk sortering, omvänd ordning, (N-1)
Placera flera rippade jobb i kö för utskrift
Samtidig Spool-Rip-Print
Ändra ordningsföljd på jobb
Bearbeta nästa
Skriv ut nästa
Påskynda utskrift
Schemalägga utskrift
Pausa vid felmatchning
Avbryt vid felmatchning
Arkivering (via CWS) (till USB-baserad enhet, till nätverk, till intern hårddisk, sök)
Media Server (via CWS) (USB-baserad enhet, CD/DVD-ROM-enhet, nätverk, intern hårddisk)
Användarverifiering
Säkra utskrifter (från Fiery LCD)
Secure Erase
Stöd för Microsoft skrivarserver
Medlemsutskrift
Stöd för Microsoft skrivarserver (PnP från skrivarservern, skriv ut från Fiery Driver, Terminal server)
Stöd för Mixed Media (med stöd för VDP) (registerfliksbyte, insättning av flik (aktiverad med alternativet produktionssida), flikutmatning till angivet fack, integrerad hantering av fram- och baksida av omslag, tabellgränssnitt, mediadefinierade profiler (automatiserad färgkartläggning) Booklet Maker, Booklet Wizard, stöd för Perfect Binder (enhetsberoende))
Utskrifter anpassade till sidstorleken
Snabb dokumentkoppling
Papperskatalog (databas med alla egenskaper för varje mediatyp, importera/exportera papperskatalog, klientanvändarinställningar, mediadefinierade profiler, manuell återställning av säkerhetskopia)
Funktioner Användarverktyg i Fiery Scan (Fiery Remote Scan (plug-in och program) v5.5, LCD)
Scannerstart – stöd för ADF-scanning, scanningsdestination (scanna till brevlåda, scanna till kö (används med Jobbkoppling/Redigera, scanna till e-post, scanna till FTP, scanna till lokal hårddisk)
Scannerhämtning – med hjälp av twain plugin och program
Scanna till SMB-delad mapp
Funktioner Stöd för Internet Explorer v7.0
Stöd för Firefox v2.0
Stöd för Safari v3.0
Status
Installera/Konfigurera (hantering av användarverifiering, inställningar för säkerhetskopiering och återställning)
Hämtningar (skrivardrivrutiner, installationsprogram för klientprogram)
Filsökväg
WebTools-länk (via egenskaper för drivrutin)
Scanna
MyDocs (fungerar med Mailbox)

COMMAND STATION FÖR MAC

Funktioner Hämta från WebTools
Säkerhet (administratör, operatör, gästlogin)
Jobbegenskaper
Jobbkoppling
Förhandsgranskning av jobb
Hjälpprogram för jobbstatus
Sök efter filer med generella eller avancerade funktioner
Enkel Fiery-vy
Förbättringar för Clear Server
Stöd för ColorWise Pro Tools
Startar ImageViewer (aktiverad med GA, Premiumval) (tillval)
Hämta

COMMAND STATION FÖR PC

Features Kompatibel med alla EFI-servrar som för närvarande använder CWS v4.X
Säkerhet (administratör, operatör, gästlogin)
Starta fler verktyg – ColorWise Pro Tools, alternativ för EFI Impose (tillval), EFI Compose-möjlighet (tillval), Startar ImageViewer v1.1 – aktiverad med GA, Premiumval (tillval) Jobbegenskaper v1.1
Mixed Media (jobbegenskaper per sida eller intervall)
Jobbkoppling
Booklet Maker åsidosätter
Förhandsgranskning av flera jobb
Arrangera om jobb (av lagrade jobb)
Lastbalansering (Manuell) PS/PDF-jobb
Sök efter filer med generella eller avancerade funktioner
Multipel Fiery-vy
Funktioner Flikbaserat UI
Avsnitt 508 användbarhet (mer information finns i specifikationen)
Kompatibel med Win 2000
Kompatibel med Win 2003 32 och 64 bitar
Kompatibel med Win Vista 32 och 64 bitar
Stöd för användarverifiering
Mixed Media (jobbegenskaper per sida eller intervall)
Media Manager (enhetsberoende)
Job Monitor (status för jobb som användare skickat)
Förhandsgranskning av FreeForm (endast PostScript)
Booklet Maker v3.0
Status för skrivare och förbrukningsartiklar
Vattenstämplar
Bildväxling
Registerfliksbyte
Jobbmallar
Funktionsbeskrivningar för hjälp

EFI-DRIVRUTIN MACINTOSH

Funktioner EFI Fiery-drivrutin (Macintosh)
PS
Flikbaserat UI
Stöd för användarverifiering
Mixed Media (jobbegenskaper per sida eller intervall)
Media Manager (enhetsberoende)
Förhandsgranskning av FreeForm (endast postscript)
Booklet Maker V3.0
Status för skrivare och förbrukningsartiklar
Vattenstämplar
Bildväxling
Förinställningar

EFI HOTFOLDER OCH VIRTUELLA SKRIVARE

EFI Hotfolder Postscript – PS-, EPS-filer
PDF till PostScript-filter
Utskjutning (med hjälp av EFI Impose) (tillval)
PPD åsidosätter (som överensstämmer med tillgänglig skrivare)
Stöd för filter
Nya jobbegenskaper
Till köer för Hold/Print/Direct
Microsoft Office-filter för Hot Folders – Excel, PowerPoint, Publisher, Word
Virtuella skrivare Stöd för FTP-protokoll
Stöd för LPR-protokoll
Stöd för SMB-protokoll
SAP/ERP-utskriftsfunktioner
Virtuell skrivarutskjutning (med alternativet EFI Impose
(tillval)
PPD åsidosätter (som överensstämmer med tillgänglig skrivare)
Konfigurerbar åsidosättning av PPD

MASKINVARA OCH PROGRAMVARA SOM KAN HANTERAS

Alternativ GUI-möbler (industridesign, inklusive ställ,
LCD, Kbd, mus)
Flyttbar hårddisk
JDF Connector-kompatibel
Fiery Central-kompatibel
Secure Erase
 • bvseo_sdk, net_sdk, 2.3.0.0
 • CLOUD, getAggregateRating, 114ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
 • bvseo_sdk, net_sdk, 2.3.0.0
 • CLOUD, getReviews, 27ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;