För företag

Canon imagePRESS Server A3100

Färgserver

imagePRESS Server A3100

Canon imagePRESS Server A3100

Ytterligare information

imagePRESS Server A3100 är en förstklassig server som har utvecklats för de mest krävande produktionsmiljöerna och driver imagePRESSC7000VP/C6000 VP/C6000.

Fördelar

 • För de mest intensiva produktionsmiljöerna
 • Grundläggande färghantering och kontroll
 • Graphics Arts Package Premium Edition
 • Kraftfulla VDP-arbetsflöden och integrering
 • Avancerade säkerhetsfunktioner

Alla egenskaper

Servern har hög produktivitet, avancerad färghantering och kraftfulla VDP-funktioner. Den är utformad för de mest krävande användarna av Canons imagePRESS C7000VP/C6000VP/C6000.

Kontrollera färgkvaliteten

En uppsättning verktyg för färghantering, provtryck och kvalitetskontroll garanterar optimala resultat i färgproduktionsmaskinerna. Graphics Arts Package Premium Edition är en komplett serie verktyg som hjälper dig att få enhetlig, förutsägbar färg, så att du kan spara tid och skapa korrekta provtryck. Ytterligare funktioner möjliggör korrekt återgivning av PANTONE®-färger, samt automatiska svällningsfunktioner för styrning av svällning och registrering.

Färghanteringssystemet ColorWise® ingår också för bästa möjliga kontroll och precision på olika plattformar, program och medietyper.

Maximal produktivitet

imagePRESS Server A3100 är byggd för de mest krävande arbetsflödena och har därför två mycket snabba processorer som skriver ut och bearbetar information samtidigt för bästa möjliga arbetsflöde. En komplett uppsättning jobbhanterings- och efterbehandlingsverktyg gör att användarna snabbt och enkelt kan bearbeta de mest komplexa uppgifterna. En kraftfull funktion för framställning av broschyrer finns också till hands för att snabbt producera proffsiga sadelhäftade broschyrer.

Impose-verktyget hjälper till vid utskjutning av statiska och variabla datautskriftsjobb. VDP-arbetsflöden möjliggörs tack vare en omfattande uppsättning funktioner som integrerar med alla branschledande språk.

Ett användarvänligt gränssnitt ger en realtidsbild av utskriftsstatusen så att du kan öka produktionen och minska felen.

Säker

En uppsättning säkerhetsfunktioner som uppfyller branschstandarder säkerställer att konfidentiell information bibehålls konfidentiell.

Teknisk specifikation

PRODUKTER SOM STÖDS

Produktnamn imagePRESS C7000VP
imagePRESS C6000VP
imagePRESS C6000

GRUNDLÄGGANDE SPECIFIKATIONER

Fiery-plattform QX100
Basoperativsystem MS Windows XPe
Processor Intel Xeon Dual Core
RAM-minne 2 GB
Software Version 1.0
Hårddisk 2 x 250 GB för data
1 x 80 GB för OS
Enhet för inläsning av flyttbara lagringsenheter DVD
Funktioner Inställningar för säkerhetskopiering: systeminställningar
Systemuppdatering v2
Sök efter produktuppdateringar
USB Media Server v2
Konvertering av MS Office-dokument
Kapacitet för LCD-bläddring
Kryptering av viktig information
Fiery Master Installer v3.6

SIDBESKRIVNINGSSPRÅK

Funktioner PostScript 3: CPSI 3017, hämtat stöd för PDF-utskrift v1.7, 136 installerade Adobe PS-teckensnitt, stöd för säkerhetskopiering av PS-teckensnitt, Tiff v6, stöd för PDF/X, stöd för optimerad PDF använd PDF X-Objekt (via jobbegenskaper), stöd för Double Byte-teckensnitt (endast CID-teckensnitt), stöd för punktfärg (PS, EPS och PDF)
Förbättrad PCL 6/PCL 5 – 80 installerade skalbara PCL-teckensnitt (Bitstream), 80 installerade skalbara PCL-teckensnitt (Agfa, ersätter Bitstream) (tillval), PCL/PostScript automatisk växling
Smart RIP-teknik
Funktioner Stöd för VDP-format – Freeform v1 och v2.1, PPML-kompatibilitet _v1.5_och_2.2, kompatibel med Creo VPS
Efterbehandlingsstöd för registrering och nivåinställning – Freeform v1 och v2.1, PPML, kompatibel med Creo VPS, registrera information för VDP-jobb
Utskrift av VDP-registreringsområde
Definition av postens längd
VDP Caching

VDP RESOURCE MANAGER

Funktioner Global objektidentifiering:
PPML
Creo VPS
Freeform v1 och v2.1

NÄTVERKSANSLUTNING

Funktioner Automatisk protokollväxling
Automatisk portväxling
Stöd för fjärrstyrning – LCD-aktiverad
NDPS
Kompatibel med Netware (IPP, NDPS) v6.5
Novell YES-certifiering
Anpassad för WebJet Admin
Stöd för IP Sec
Stöd för SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP via SSL)
Certifikathantering
Stöd för IPv6
SMB
AppleTalk
TCP/IP
Statisk IP
Automatisk IP DHCP, BOOTP
Peka och skriv ut – (för MS)
Stöd för Bonjour (tidigare Rendezvous) – kompatibel med MacOS OS 10.4+
SNMP – SNMP v3 Security, MIB för gemensam skrivare, SNMP-konfigurerbart gruppnamn, SNMP på/av-knapp
Port 9100 (med BiDi)
IPP
E-postklient (Skriv ut via E-post (PS/PDF)), Network Time Protocol
EFI SDK v1.0
Stöd för 802.1x
MAC-filtrering
IP-filtrering
Portblockering (Filtrering)

COLORWISE PRO TOOLS

Version V3.8
Funktioner Kalibreringsfunktion (ColorCal (med Autogray), ED-100 (stöd för äldre delar), stöd för ES1000, X-Rite DTP 32 Series II och 41 (fjärrstyrd/lokal med GUI-kit), jämförelsesida för kalibrering, använd kalibrering för alla buntar
Färgredigerare
Profilhanterare – Profilhanterare för ICC-profiler, Stöder profil för enhetslänkning
Spot-On v1 (stöd för Pantone/HKS/Toyo/ DIC) – SpotOn färgredigerare (stöd för HKS/Toyo/DIC), ersättning av färger, kompositöverskrivning av punktfärger

FÄRG OCH BILDBEHANDLING

Funktioner Färginställningar: Expertfärginställningar – (RGB-källprofil, RGB-renderingssätt, RGB-separering, profil för CMYK-simulering, metoder för CMYK-simulering, punktfärgsmatchning, helt svart text och grafik, Rich Black-inställning, svart överskrivning, skriv endast ut grått som svart (RGB och CMYK), utskriftsprofil, kompositöverskrivning av CMYK, kombinera separationer (CMYK), automatisk svällning (fast)
Bildinställningar – ljusstyrka, bildförbättring, bildkvalitet
Pantone-kalibrerad

FJÄRRSTYRNING AV JOBB

Funktioner Elektronisk sortering – elektronisk sortering, rättvänd ordning (1-N), elektronisk sortering, omvänd ordning (N-1)
Placera flera rippade jobb i kö för utskrift
Samtidig Spool-RIP-Print
RIP 1 Print 2
RIP while Print
Ändra ordningsföljd på jobb
Skriv ut nästa
Bearbeta nästa
Påskynda utskrift
Schemalägga utskrift
Pausa vid felmatchning v2
Avbryt vid felmatchning
Arkivering (via CWS) – till USB-baserad enhet, till nätverk, till intern hårddisk, sök
Media Server (via CWS) v2 – USB-baserad enhet, CD/DVD ROM-enhet, nätverk, intern hårddisk
Användarverifiering
Stöd för USB-utskrift (dator till lokal skrivare)
Säkra utskrifter (från Fiery LCD) Engine-Based
Secure Erase
Stöd för Microsoft skrivarserver – PnP från skrivarservern, skriv ut från Fiery Driver, Terminal Server
Stöd för Mixed Media (med stöd för VDP) – registerfliksbyte, insättning av flik, flikutmatning till angivet fack, integrerad hantering av fram- och baksida av omslag, tabellgränssnitt, mediadefinierade profiler (automatiserad färgkartläggning)
Booklet Maker By Copier v3.0 – Booklet Wizard By Copier, stöd för Perfect Binder (enhetsberoende)
Utskrifter anpassade till sidstorleken
Snabb dokumentkoppling
Papperskatalog – databas med alla egenskaper för varje mediatyp, importera/exportera papperskatalog, klientanvändarinställningar, mediadefinierade profiler, manuell återställning av säkerhetskopia
Funktioner Användarverktyg i Fiery Scan – Fiery Remote Scan (plug-in och program) v5.5, LCD, WebScan
Scannerstart – Fiery-baserad bildmodifiering (om möjligt), stöd för ADF-scanning
Scanningsdestination – scanna till brevlåda, scanna till kö (används med Jobbkoppling/Redigera), scanna till e-post, scanna till internetfax, scanna till FTP, scanna till lokal hårddisk, scanna till SMB-delad mapp (om LCD är tillgänglig)
Fiery Bridge v1.0
Scannerhämtning – med hjälp av twain plugin och program
Version V3.0
Funktioner Stöd för Internet Explorer v7.0X
Stöd för Firefox v2.0X
Stöd för Safari v1.2X
Status
Installera/Konfigurera – hantering av användarverifiering, inställningar för säkerhetskopiering och återställning, filsökväg
Hämtningar – skrivardrivrutiner, installationsprogram för klientprogram
WebTools-länk (via egenskaper för drivrutin)
Scanna
MyDocs – fungerar med Mailbox

COMMAND STATION FÖR MAC

Funktioner Hämta från WebTools
Säkerhet (administratör, operatör, gästlogin)
Jobbegenskaper v1.1
Jobbkoppling
Förhandsgranskning av jobb
Hjälpprogram för jobbstatus
Sök efter filer med generella eller avancerade funktioner
Enkel Fiery-vy
Förbättringar för Clear Server
Stöd för ColorWise Pro Tools
Startar ImageViewer (aktiverad med GA, Premiumval) (tillval)
Hämta

COMMAND STATION FÖR PC

Features Kompatibel med alla EFI servrar som för närvarande använder CWS v3.X
Säkerhet (administratör, operatör, gästlogin)
Starta fler verktyg – ColorWise Pro Tools, alternativ för EFI Impose, EFI Compose-möjlighet, EFI ImageViewer (aktiverad med GAPPE)
Jobbegenskaper v1.1
Mixed Media (jobbegenskaper per sida eller intervall)
Jobbkoppling
Booklet Maker åsidosätter
Förhandsgranskning av flera jobb
Lastbalansering (Manuell) PS/PDF-jobb
Sök efter filer med generella eller avancerade funktioner
Multipel Fiery-vy
Hjälp för stil på verktygstips
Förbättringar för Clear Server
Hämta
Stöd för fjärrkonfiguration (WebTools 3)
Förbättrad jobblogg
CWS HowTo
Konfiguration av virtuella skrivare
Snabb dokumentkoppling
Papperskatalog
Version V3.2
Funktioner Flikbaserat UI
Avsnitt 508 användbarhet (mer information finns i specifikationen)
Kompatibel med Win 2000/2003/XP
Kompatibel med Vista och WinXP 32
Stöd för användarverifiering
Mixed Media (jobbegenskaper per sida eller intervall)
Job Monitor (status för jobb som användare skickat)
Förhandsgranskning av FreeForm (endast PostScript)
Booklet Maker v3.0 – stöd för Perfect Binder (enhetsberoende)
Status för skrivare och förbrukningsartiklar
Vattenstämplar
Bildväxling
Registerfliksbyte
Jobbmallar
Funktionsbeskrivningar för hjälp

MAC PRINT CENTER TILLÄGGSPROGRAM

Funktioner Jobbmeddelanden
Expertinställningar för ColorWise
Bildväxling
Mittenmarginal
Mixed Media
Skrivarstatus

EFI HOTFOLDER OCH VIRTUELLA SKRIVARE

EFI Hotfolder Postscript – PS-, EPS-filer
PDF till PostScript-filter
Utskjutning (med hjälp av alternativet EFI Impose)
PPD åsidosätter (som överensstämmer med tillgänglig skrivare)
Stöd för filter
Nya jobbegenskaper V3
Till köer för Hold/Print/Direct
Microsoft Office-filter för Hot Folders – Excel, PowerPoint, Publisher, Word
Virtuella skrivare Stöd för FTP-protokoll
Stöd för LPR-protokoll
Stöd för SMB-protokoll
SAP/ERP-utskriftsfunktioner
Virtuell skrivarutskjutning (med alternativet EFI Impose)
PPD åsidosätter (som överensstämmer med tillgänglig skrivare)
Konfigurerbar åsidosättning av PPD
Features Lokalisering programvara och OS – EFIGS (engelska, franska, italienska, tyska, spanska), japanska

MASKINVARA OCH PROGRAMVARA SOM KAN HANTERAS

Alternativ GUI-kit (mus, tangentbord, LCD-skärm)
GUI-kit-möbler (industridesign, inklusive ställ,
LCD, Kbd, mus)
Flyttbar hårddisk

FIERY GRAPHIC ARTS PACKAGE

Namn GAPPE
Funktioner Obegränsade separeringar
Papperssimulering – redigering med papperssimulering
Inställbar automatisk svällning
Progressiv funktion
Halvtonsrastrering (enhetsberoende) – halvtonssimulering med frekvens per färg
Förhandsvisning
Kontrollfält
Spot-On v2 – ersättning av färger
Image Viewer – redigering av rasterfärger, exportera förhandsvisnings-PDF
Postflight
Preflight
Mappning av tvåfärgsutskrift
Drivrutiner Stöd för: Postflight, progressiv funktion, kontrollfält,
Papperssimulering
Sändning av jobb Hot Folder-filter: DCS2 till PostScript, TIFF/IT-P1 till PostScript, 1-bitars TIFF (enhetsberoende), JPEG till PDF, TIFF6 till PDF , PDF/X preflight (PDF/X-1a, PDF/X-3), PDF2Go-kompatibel, EPS till PostScript, CT/LW till PostScript, ExportPS till PostScript-filter
Version V2.0
Funktioner Fungerar med Acrobat v8
Visuell förhandsgranskning av hundöron, flikar
Begränsa mellan blandade utskriftsmaterial
Flera inställningar för inskjutning
Använd blandade utskriftsmaterial och utskjutningsinställningar för samma jobb
Hitta sidor efter attribut
Förhandsgranskning på helskärm
Fungerar med en uppsättning standardinställningar för flikar
Sen redigering (med PitStop)
Flik: tilldela text till ett "hundöra" och förhandsgranska enbart "hundöron"
Inställning av Mixed Media-attribut per sida eller sidintervall
Sätt in ett helt PDF-jobb eller sidor av ett PDF-jobb
Välj/Ta bort angivet sidintervall
Duplexval per sida
Mall med en flik per jobb
Version V2.7
Funktioner Demoläge
Skapa/Spara utskjutna jobb i PDF-format
Nya gruppsorteringsmetoder
Användarinställningar för standardnivå på skalning
Användarinställningar för PS till PDF-konvertering
Förhandsgranskning av ej utskrivbar yta på ark
Leveransalternativ
Utskriftsinställningar för fram- och baksida av omslag
Mixed Media-definition
VDP-utskjutning – förbättrad med snabbare förhandsgranskning och vilken post som helst
Fungerar med Acrobat
Stöd för Booklet Maker – upprepa utskrift av häften
Stöd för Perfect Binder (enhetsberoende)
Stöd för Duplo efterbehandling offline (enhetsberoende)
Infoga egen text på tomma sidor
 • bvseo_sdk, net_sdk, 2.3.0.0
 • CLOUD, getAggregateRating, 122ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
 • bvseo_sdk, net_sdk, 2.3.0.0
 • CLOUD, getReviews, 27ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;