JetStream Wide series

JetStream Wide series

I JetStream Wide-serien finns två digitala tryckpressar för fullfärgstryck och tre digitala tryckpressar för svartvitt tryck, alla med bläckstråleteknik och 30" bred pappersbana. JetStream 3300 och 4300 ger fullfärgstryck med hastigheter på 150 m/min respektive 200 m/min. JetStream 2300 mono, 3300 mono och 4300 mono är tryckpressarna för svartvitt tryck med hastigheter på 100 m/min, 150 m/min respektive 200 m/min. JetStream Wide-serien kan användas för många olika ändamål och ger ny kraft och energi åt bok- och tidningstryckandet. Kunderna får nya möjligheter att tjäna pengar på sina fullfärgstryckpressar med bläckstråleteknik, och vid tryckning med endast svart med bläckstråleteknik ökar lönsamheten för bokproduktion i mindre serier.

Fördelar

  • Med en hastighet på upp till 200 meter per minut och en faktisk tryckbredd på 29,5" klarar JetStream Wide att producera upp till 4 040 A4-tryck per minut, eller upp till 130 miljoner A4-tryck per månad.

Alla egenskaper

Ta en mer detaljerad titt på JetStream Wide series

Digital publicering en stor fördel för tidningsindustrin


Tidningsbranschens intäkter är hotade eftersom annonsörerna i allt högre grad vänder sig till andra kanaler som ger en högre avkastning på investeringen genom en mer riktad och personifierad annonsering. Men med digital höghastighetsteknik och tillräcklig bredd för att trycka tidningar i deras originalformat går det nu att använda direktreklamens framgångsrika riktade modell även för tidningsbranschen. Detta ger i sin tur en mer lönsam kundrespons på den riktade reklamen. Dessutom kan tidningarna utforska möjligheterna med distribuerat tryck i små serier, nischutgåvor eller specialutgåvor, samt mikrozon-publicering.

Större produktivitet vid digital boktryckning


Den digitala boktryckningen växer snabbt i takt med att förläggare och tryckerier går över från offset-tryck till digital produktion. Med JetStream Wide-seriens nya och större tryckbredd kan fler böcker produceras på kortare tid och med mindre spill. Det bredare formatet stödjer digitalt tryck av ark med 12 eller 16 sidor, vilket ytterligare visar att digital produktion är ett intressant alternativ till offset-boktryck.

Välbeprövad plattform med välkända möjligheter


JetStream Wide-serien med 30" pappersbana är baserad på den gemensamma och välbeprövade DigiDot-bläckstråletekniken och styrenhetsarkitekturen SRA MP (Massively Parallel). Detta underlättar övergången till nya maskiner när behoven ökar och ett kompatibelt arbetsflöde över alla JetStream-maskiner. Användarna kan även glädja sig åt den tillförlitlighet, den tryckkvalitet och det stora mediautbud som förknippas med JetStream-familjen.

Industriell bokframställning – från manroland web systems


Den industriella lösning för bokframställning som tagits fram av företaget manroland web systems GmbH har integrerats med JetStream 4300 mono för produktion av svartvita böcker med en hastighet på 200 m/min på en 30" bred pappersbana. Producera ark med 4, 6 eller 8 sidor (som tillval upp till 16 sidor) med full hastighet. De tekniska specifikationerna är: bokstorlek 90 x 145 till 250 x 420 mm, tjocklek 4–72 mm och pappersvikt 45–150 g/m².