no business

VarioPrint i300

VarioPrint i300

En mycket innovativ arkmatad färgbläckstråleskrivare för tryck i höga volymer som kombinerar bläckstråleskrivarens höga produktivitet med mångsidigheten och flexibiliteten hos tillskurna ark.

Fördelar

  • Beprövad Océ-bläckstråleteknik
  • Produktionsutskrift i höga hastigheter på upp till 304 A4-sidor per minut
  • Skriv ut i upp till B3-format (353x500 mm)
  • Upp till 12 olika material per jobb
  • Utvidgade medieupplevelser och tillämpningsområde med ColorGrip alternativ
  • Automatiserat arbetsflöde för heltäckande produktivitet
  • Inbyggd efterbehandling (häftesproduktion, perforering, osv.)
  • Intelligent och automatiserad kvalitetskontroll

Alla egenskaper

Ta en titt på mer detaljerad information om VarioPrint i300

Extremt flexibla tillämpningsmöjligheter


VarioPrint i300 kombinerar på ett kostnadseffektivt och produktivt sätt svartvitt och färgtryck på en enda utskriftsplattform – vilket eliminerar behovet av dedikerade utskriftsystem för svartvitt och färg. Sann flexibilitet i tillämpningen öppnar upp stora och lönsamma affärsmöjligheter för utskrifter av hög kvalitet över ett brett utbud av utskriftsprogram – från transaktionell till kampanjrelaterad kommunikation. Det möjliggör även vitbokslösningar för marknaden för tillskurna ark: eliminering av förtryckta blanketter, minskade lager och minimerat avfall.

Innovation tillsammans med beprövad teknik


VarioPrint i300:s innovativa bläckstrålesystem införlivar en rad beprövade Canon-tekniker för utskrifter av hög kvalitet på ett brett urval av underlag. Den flexibla arkitekturen kan enkelt uppgraderas med nya produktförbättringar, t.ex. ColorGrip som möjliggör utskrift på offset-/litobestruket och- obestruket material.

Maximalt heltäckande produktivitet


VarioPrint i300 erbjuder ett fullständigt automatiserat arbetsflöde, och intuitiv hantering, tillsammans med robust tillförlitlighet för snabb och oavbruten produktion. Den ger alltid imponerande produktionshastigheter på upp till 304 A4-sidor per minut på en mängd olika utskriftsmaterial. Ett patenterat snabbtorkningssystem, tillsammans med reducerade förinställnings- och efterbehandlingstider och kort uppstartstid, garanterar maximalt heltäckande produktivitet.

Mångsidig och flexibel materialhantering


Du får utmärkta resultat på olika typer av material, inklusive obestruket, bläckstrålebehandlat, offset-obestruket och offset-bestruket papper. Både standardark och flikark kan användas. Du kan skriva ut på material på upp till B3-storlek och enkelt ladda olika papper inom eller mellan jobb. Det lufttryckseparerade pappersmatningssystemet garanterar tillförlitlig inmatning från pappersfacket för höga volymer samt smidig växling mellan olika typer av underlag. Ett utskriftsband med hög hastighet håller arken säkert på plats och släta under transport och möjliggör byte av underlagsstorlekar utan mekanisk justering.

Kvalitetssäkrad från början till slut


VarioPrint i300 ger optimal kvalitet för varje tillämpning genom att kontrollera dropparnas storlek kan du skriva ut på en visuell nivå av 1200dpi. Kvalitetskontrollen är intelligent och automatiserad. En "vaktenhet" kontrollerar automatiskt underlagen i full hastighet, precis innan utskriften påbörjas, och tar bort ark som skulle kunna störa produktionen via ett övre fack, utan några produktionsstopp. Under utskriften är skrivhuvudmunstyckena ständigt övervakade och eventuella brister korrigeras automatiskt för att säkerställa resultat av god kvalitet.

ColorGrip utökar material och tillämpningsområde


VarioPrint i300 har en valfri ColorGrip-funktion som möjliggör utskrifter på ett bredare utbud av material som utökar tillämpningsområdet. ColorGrip förbättrar bildkvaliteten på papper som inte är avsedda för bläckstråleskrivare, vilket ger de här papperen en utskriftskvalitet som konkurrerar med bläckstrålebehandlat papper. Med kvaliteten hos ett bläckstrålebehandlat papper och papperspriset hos en obestruken offsetvara. ColorGrip utvidgar också mängden utskriftsmaterial så att det också inkluderar bestrukna offsetpapper. Nu kan utskriftsjobb innehålla flera olika bestrukna, obestrukna och behandlade material/papper och skrivaren justerar automatiskt utskriftsparametrar för varje materialtyp på en blad-för-blad-basis.

Teknisk specifikation

Ta reda på mer om VarioPrint i300, dess funktioner och vad den kan göra.

Teknikvideo för produkt

Tekniska innovationer

Océ VarioPrint i300 kan enkelt hantera dagens krävande applikationer, och kan även ge branschledande flexibilitet och produktivitet som ger en tillväxtväg mot framtiden. Oavsett om du går över till mindre körningar, personanpassade dokument, vitpapperslösningar eller färgförbättring av svartvita dokument, så är VarioPrint i300 redo att hjälpa dig utvidga verksamheten med nya program och nya kunder.

VarioPrint i300

Innovativt torksystem

Optimerade bläckpatroner

Automatiskt underhåll

Fläktassisterad pappersmatning

Noggrann kontroll av ark

Kontroll av arkmatning

 VarioPrint i300

Innovativt torksystem dämpar vågighet och skriver ut i hög kvalitet.

 VarioPrint i300

Optimerade bläckpatroner minimerar deformation av papper och möjliggör högkvalitativa utskrifter på en mängd olika medier.

 VarioPrint i300

underhåll rengör skrivhuvuden när det behövs, utan att en operatör behöver ingripa.

 VarioPrint i300

Fläktassisterad pappersmatning ger en flexibel, tillförlitlig inmatning från alla mediefack i valfri kombination.

 VarioPrint i300

Noggrann kontroll av ark som ger maximal utskriftskvalitet.

 VarioPrint i300

Kontroll av arkmatning rensar och registrerar automatiskt medier som skulle kunna störa produktionen.

 VarioPrint i300

Intern kvalitetskontroll ger realtids-detektering och korrigering av fel som uppstår med munstycket under utskrift.

ColorGrip ökar utbudet av medier till offset-bestruket material och förbättrar kvaliteten på obestruket material.

Produktbilderna är endast avsedda som illustration. Vissa funktioner är tillval. Mer information finns i produktspecifikationerna. Du kan även kontakta någon av Canons återförsäljare.