För företag

Implementeringsservice

Implementation Services Utan kvalificerad personal som kan ta hand om en omorganisation, kan ett nytt affärssystem medföra onödiga kostnader i tid och pengar och dessutom driftsavbrott. Canon har enorm erfarenhet när det gäller snabb och friktionsfri implementering av nya lösningar.

Vår implementeringsservice integrerar ditt nya affärssystem eller din nya komponent mjukt och smidigt utan att distrahera eller avbryta företagets nyckelverksamhet.

Grunden till detta utgörs av god planering som i sin tur baseras på en genomgående förståelse av vad som ingår i en implementering. Vår omfattande erfarenhet gör detta till en av våra styrkor. Till att börja med kommer vi överens om en tidsplan. Sedan organiserar vi allt för att se till att alla milstolpar uppnås enligt schemat.

Vårt kunniga team har all expertis som krävs för installation, anslutning, konfigurering och testning – allt för att se till att det nya systemet fungerar optimalt inom kortast möjliga tid.

Med Canons implementeringsservice kan du utveckla verksamheten med tillförsikt och samtidigt leverera på samma nivå som dina kunder är vana vid utan avbrott.

spacer
					image
Tjänster
Managed Print Services
Managed Document Services
Konsulttjänster
Implementeringsservice
Utbildningsservice
Maintenance Services