För företag

Erbjudande om enkelt servicekoncept

Service vid installation
Servicekonceptet inkluderar installation av huvudmaskin med tillbehör, anslutning till nätverk, installation av drivrutiner och den utbildning du behöver.

Redan vid inköpet av produkten kan du ringa Supporten och beställa installation av den nya utrustningen i din nätverksmiljö. Vid installationen testas samtliga funktioner, så att allt fungerar korrekt och enligt våra på förhand överenskomna specifikationer.

3 års på-platsen-service, inom 24 timmar
Det här servicealternativet inkluderar service och reservdelar i 3 år (exklusive toner) och du får naturligtvis också tillgång till Supporten.

En av Canon auktoriserad tekniker skickas ut inom 24 timmar efter din begäran om underhåll. Med det här konceptet tillkommer inga extra kostnader för reservdelar och arbete inom kontraktsperioden.

Du får dessutom ett särskilt nummer till Supporten, som du använder när du behöver hjälp. När problemet har bekräftats skickas en tekniker ut för att lösa det. Den auktoriserade teknikern har alla reservdelar och det material som behövs för underhåll av de produkter som ingår i servicekonceptet.

3 år och återgång till basservice
Om du väljer återgång till basservice får du tillgång till Supporten och dessutom utses en auktoriserad serviceverkstad, där din produkt kan kontrolleras och repareras om så behövs.

Det tillkommer inga extra kostnader för arbete inom kontraktsperioden om du väljer det här paketet.


Serien Digital iR A3:
Omfattar iR2318, iR2320, iR2520, iR2520i, iR2525, iR2525i, iR2530, iR2530i.

Tillgängliga servicekoncept:

  • 3 års på-platsen-service, inom 24 timmar
  • Service vid installationDigital iR A4-sortiment:
Inkluderar iR1020J, iR1020, iR1024A, iR1024F, iR1024i, iR1024iF, imageRUNNER C1021i och C1021iF.

Tillgängliga serviceplaner:

  • 3 års service på plats nästa dag 
  • Installationsservice

spacer
					image