MeterManager Specifikationer

Lägsta maskinvarukrav

Intel Pentium 3-processor, 1,6 GHz- eller AMD K7-processor, 1,6 GHz


512 MB (RAM) minne


100 MB ledigt diskutrymme


TCP/IP-nätverksanslutning


16-bitars (65 536) färg

Lägsta programvarukrav

Microsoft Windows 7 (32-bitars)


Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3


Microsoft Windows 2000 Service Pack 4


Microsoft Windows Vista® Service Pack 2


Microsoft Windows 2003 Server Service Pack 1


Microsoft Windows Server 2008®


Microsoft .NET Framework 2.0*


MS core XML services 4.0 **


* om Microsoft .NET Framework 2.0 inte redan är installerat kommer det att installeras på ditt system av MeterManager


* om MS core XML services 4.0 inte redan är installerat kommer det att installeras på ditt system av MeterManager

Nätverkskrav

Nätverk: TCP/IP, IPv4


Kommunikation med skrivare baserad på SNMP V1- eller SNMP V2-protokoll


För kommunikationen med krävs en internetanslutning. Kommunikationen baseras på HTTP, HTTPS eller SMTP