Océ MeterManager Specifikationer

Lägsta maskinvarukrav

Intel Pentium 3-processor, 1,6 GHz- eller AMD K7-processor, 1,6 GHz
512 MB (RAM) minne
100 MB ledigt diskutrymme
TCP/IP-nätverksanslutning
16-bitars (65 536) färg

Lägsta programvarukrav

Microsoft Windows 7 (32-bitars)
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
Microsoft Windows Vista® Service Pack 2
Microsoft Windows 2003 Server Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2008®
Microsoft .NET Framework 2.0*
MS core XML services 4.0 **
* om Microsoft .NET Framework 2.0 inte redan är installerat kommer det att installeras på ditt system av Océ MeterManager
* om MS core XML services 4.0 inte redan är installerat kommer det att installeras på ditt system av Océ MeterManager

Nätverkskrav

Nätverk: TCP/IP, IPv4
Kommunikation med skrivare baserad på SNMP V1- eller SNMP V2-protokoll
För kommunikationen med Océ krävs en internetanslutning. Kommunikationen baseras på HTTP, HTTPS eller SMTP