För företag

Kostnadskontroll

Är alla dessa utskrifter varje dag verkligen nödvändiga? Vet du vem som skriver ut vad och om de väljer den mest lämpade skrivaren?

Canons intelligenta utskriftslösningar väljer alltid den skrivare som är mest ekonomisk för de dokument som ska skrivas ut. Så att du kan övervaka, kontrollera och få optimal avkastning på din investering.

Vi kan ta fram en utskriftsstrategi tillsammans med dig för att få ut det mesta möjliga från dina enheter, med verktyg som gör att du kan hantera dem på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

UniFLOW output manager 2013 [PDF, 652 KB]

spacer
					image
Lösningar
Kostnadskontroll
Dokumenthantering
Dokumentdistribution
Säkerhet
Enhetsstyrning & kontroll
Färghantering
Arbetsflöden
Variabeldata