Dokumentdistribution

Möjligheter
Fler dokument än någonsin strömmar genom svenska företag och organisationer. Risken är att fel dokument hamnar på fel plats. Administration och manuell pappershantering bara ökar, samtidigt som allt fler efterfrågar säkra och kontrollerade rutiner för att uppnå ett högre informationsskydd. Den som på ett enkelt sätt kan överföra information från papper till digital form och sedan vidarebefordra den till rätt ställe får genast ett försprång.

Lösningar
Canon har flera lösningar för dig som vill digitalisera pappersburen information för att få en högre effektivitet. I sin enklaste form handlar det om att scanna dokument och distribuera dem till rätt användare, server eller arkiv med en eller två knapptryckningar på copyprinterns display. Kännetecknande för dessa lösningar är att de är byggda för att passa i era befintliga arbetsflöden, men också för framtida behov.

Resultat
Genom att arbeta med effektiv dokumentdistribution snabbas dokumentflödena upp samtidigt som kostnaderna minskar. Snabbare tillgång till affärskritisk information kortar företagets reaktionstider. Dessutom uppnås en högre säkerhet för känslig information.

Exempel på lösningskomponenter för dokumentdistribution

Hårdvara                                                                                                            
Du kan använda vilken större iR- eller iRC-copyprinter som helst.

Mjukvara                                                                                           
Canons unika mjukvara eCopy SSOP installeras direkt i copyprintern och gör det möjligt att scanna in dokument och distribuera dem till rätt plats med en eller ett par knapptryckningar direkt på displayen. Kan kopplas till de flesta affärs- och arkivsystem.

Tjänster                                                                                               
Denna lösning kan du få helt nyckelfärdig med allt från behovsanalys och finansiering till utbildning, service, etc. Mjukvaran är i stort sett självinstruerande, så det går mycket snabbt att komma igång även för ovana användare.