För företag

Canon MPS – samarbeta med dig

Canons Managed Print Services ser på dokument- och bildbehoven i din organisation på ett väldigt flexibelt sätt. Canon ger dig möjlighet att välja enskilda tjänster som tillgångsbedömningar, utvecklingen av en utskriftsstrategi, underhåll och support, löpande hantering eller utbildning för slutanvändare, eller att överlämna hela utskriftshanteringen och ansvaret på oss.

Vi kommer att samarbeta med dig för att förstå just dina affärsbehov och ditt arbetssätt. På så sätt kan vi utveckla en långsiktig strategi för utskriftshantering som är skräddarsydd för just din organisation.

Affärsfördelar

 • Minskade, mer förutsägbara dagliga utskriftskostnader
 • Mer pålitlig, aktuell och användbar utskriftsmiljö
 • Skalbarhet i takt med att affärsbehoven ändras
 • Särskilda fördelar med multifunktionella skrivare, inklusive högre säkerhet och mindre fysiskt avfall och koldioxidutsläpp
 • Möjlighet till förbättrade "gröna" funktioner för att uppfylla CSR-målen
 • Förbättrad företagsimage tack vare utskriftsmaterial av högre kvalitet Flexibla finansierings-/betalningsalternativ

IT-fördelar

 • Bättre maskinparkshantering och kontroll, övervakning, rapportering, regelbunden översyn
 • Mindre intern personal krävs
 • Ökade möjlighet att leverera kärntjänster till organisationer
 • Avsevärt förbättrad kvalitet och konsekvens på tjänster
 • En enda samarbetspartner för hela utskriftsverksamheten och en enda utskriftsstrategi

Hämta broschyren om Canon MPS så får du veta mer.

spacer
					image
Tjänster
Managed Print Services
Managed Document Services
Konsulttjänster
Implementeringsservice
Utbildningsservice
Maintenance Services