För företag

Minska kostnaderna, öka produktiviteten och optimera din skrivarpark med Canon MPS

Utskriven information för företagen framåt och gör det möjligt för människor att dela med sig av kunskap och skapa försäljningsmöjligheter. Det är en enormt värdefull resurs – men en resurs som kan kosta ditt företag mycket på flera nivåer:

  • Eskalerande kostnader – om utskriftskostnaderna inte hanteras på rätt sätt kan de skena iväg, särskilt för stora organisationer där utskrifterna hanteras på flera olika sätt och på flera platser, utan någon centraliserad överblick över kostnaderna.
  • Bortkastade resurser – om utskrifterna inte sköts på ett effektivt sätt kan det orsaka stor frustration hos personalen och bortkastat tid för IT-avdelningen.
  • Ineffektiv utskriftsinfrastruktur – utan någon utskriftsstrategi finns det en risk att organisationer inte drar fördel av förbättrad TCO och den senaste tekniken. 
  • Säkerhet – känslig och konfidentiell information kan utsättas för säkerhetsrisker.
  • Miljöpåverkan – ineffektiva utskrifter kan ge stora koldioxidkostnader för organisationer.

Så behöver det inte vara. Om du låter Canon MPS sköta dina utskrifter kommer vi att samarbeta med dig för att utforma och hantera din idealiska dokuments- och bildlösning som kan hjälpa dig att övervinna dessa problem.

Hämta broschyren om Canon MPS så får du veta mer.

spacer
					image
Tjänster
Managed Print Services
Managed Document Services
Konsulttjänster
Implementeringsservice
Utbildningsservice
Maintenance Services