För företag

Canon Network Intelligence

Intelligenta nätverkslösningar

Canon Network Intelligence Ett IT-system kan frigöra resurser så att företagets fulla potential kan utnyttjas. Men det kan också vara ett hinder. Canon Network Intelligence förser små och medelstora företag med den IT-expertis som krävs för att fånga kraften och styrkan inom IT så att företagets mål kan uppnås.

Vår unika tradition inom affärsteknik innebär att vi har en unik position där vi kan erbjuda den maskinvara, programvara och service som du behöver för att tillgodose ditt företags IT-behov. Canon Network Intelligence är ett enkelt gränssnitt för kompletta lösningar som omfattar konsultservice, produkter och installation.

Canon Network Intelligence ger dig åtkomst till expertis och investeringar på en nivå som vanligtvis associeras med de största bolagen och som besparar dig kostnaderna för att anställa egna resurser, och gör ditt företag mer konkurrenskraftigt.

Våra fullt utbildade IT-specialistkonsulter utför en hälsokontroll av det aktuella systemet för att identifiera vilka svagheter och möjligheter som finns. Detta tillsammans med en genomgående förståelse av företagets affärsstrategi innebär att vi kan ta itu med delar som inte är kompatibla, som är ineffektiva eller föråldrade.

Genom att vi bygger ett nytt, specialanpassat system eller uppgraderar det befintliga systemet blir verksamheten mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv. När företagets behov förändras hjälper våra konsulter till med att utöka nätverket rationellt och effektivt genom kontinuerliga analyser. Canon Network Intelligence avlägsnar osäkerheten och riskerna från dina IT-investeringar och ger dig möjlighet att uppnå dina affärsmål med tillförsikt.

spacer
					image
Hämtningsbara filer:
Broschyrer
Drivrutiner
Relaterad information:
Företagsprodukter från Canon
Tjänster från Canon