För företag

Advanced Scanning

uniFLOW Avancerad scanning. Fånga och distribuera information enkelt.

Med uniFLOW kan användare snabbt och enkelt scanna och komprimera dokument från Canons flerfunktionsenheter och skicka dem direkt via e-post eller till filsystem som Microsoft SharePoint eller Canons Therefore. Tack vare anpassade arbetsflöden som följer med användarna fås en enhetlig användarupplevelse.

Vanliga problem

• Hur ett dokument scannas varierar från enhet till enhet
• Användare kan tillbringa för mycket tid med att ange information vid den multifunktionella enheten
• Dokument kan behöva överföras manuellt till Microsoft SharePoint
• Dokument kan behöva scannas och bearbetas ett åt gången
• Intern information måste stämma och du måste kunna hitta den senare.

Fördelar med uniFLOW-lösningen:

• Bättre avkastning från dina multifunktionella Canon-enheter
• Mindre tid för användarna att mata in uppgifter
• Mindre tid för användarna att dela upp dokument manuellt
• Användarna får en integrerad rutt till Microsoft SharePoint
• Lägre risk för felaktig information eller dokument som är svåra att hitta.

spacer
					image
uniFLOW
Kostnadsspårning
Säkra utskrifter
Intelligent routing
Avancerad scanning
Dokumentsäkerhet
Mobila utskrifter