För företag

PrintShop Mail

Personaliserat tryck går snabbt och enkelt med PrintShop Mail. Programmet integrerar databasinformationen i dokumentets layout. Du kan skapa dokumentet i vilken layout eller vilket designprogram som helst och använda så gott som alla databasformat. Du behöver bara dra och släppa databasfält i dokumentlayouten, så skapar PrintShop Mail en länk mellan databasfältet och dokumentet. PrintShop Mail ger sedan en direkt förhandsgranskning och du får ett effektivt kontrollverktyg.

Dokumentet med databaslänkarna skickas bara till rippning en enda gång. Under själva utskriftsprocessen skickas bara den variabla informationen från databasen till skrivaren, jobbets statiska del behöver inte rippas om. Det betyder snabbare utskriftsprocess och minskad belastning på nätverket. Tryck av variabeldata blir en produktiv och kostnadseffektiv process.

Nyckelfunktioner
 Enkelt att lära sig – skapa personaliserat tryck snabbt och enkelt med dra- och släppmetoden

• Omfattande villkorsregler för det innehåll som finns i databasen

• Funktioner för snabb validering och förhandsgranskning minskar risken för fel och underlättar arbetsflödet

• Rippa en gång, tryck många – minskar den totala trycktiden och nätverkstrafiken

• Funktion för egna streckkoder och numrering ökar möjligheterna för personligt utformat material

• Programoberoende – använd befintliga design- och databasprogram

• Kompatibelt med PC- och Mac-plattformar. Användare inom kreativa yrken, inom administration och inom marknadsföring kan enkelt kombinera datauppgifterna och hantera innehållet

Broschyr PrintShop Mail (Engelsk) [PDF, 261 KB]
spacer
					image
Mjukvaror
PlanetPress Suite [PDF, 235 KB]
Lösningar
Färghantering
Arbetsflöden
Variabeldata