Allmänna Avtalsvillkor och Personuppgiftspolicy

Canon Gallery – Villkor

Vi kommer att uppdatera dessa villkor från tid till annan. Vi håller dig uppdaterad om eventuella ändringar av dessa villkor genom att publicera dem online. Vi kommer också att använda någon av de kommunikationsmetoder som du angett för att informera dig om eventuella viktiga ändringar av dessa villkor. Om du fortsätter att använda Canon Gallery efter att vi har publicerat uppdateringar av dessa villkor accepterar du att vara bunden av de uppdaterade villkoren.

1. Vad är Canon Gallery?

Canon Gallery och Canon Showcase är webbplatser som drivs av Canon och som är avsedda för visning av innehåll genererat av dess användare (eller UGC). Genom att registrera dig och skapa ett konto får du möjlighet att ladda upp och skicka in ditt digitala innehåll, t.ex. fotografier och/eller bilder ("Innehåll"), till Canon för offentlig visning på Canon Gallery. Canon kan komma att visa ditt innehåll på Canon Galleri om ditt innehåll uppfyller dessa villkor och i övrigt är lämpligt för offentlig visning.

När du skapar ett konto utfärdas ett Canon-ID till dig. Detta Canon-ID krävs varje gång du laddar upp och skickar in innehåll för visning på Canon Gallery. Det Canon-ID du har eller får kan också användas för att få tillgång till andra Canon-tjänster online. För fullständiga regler och villkor om användningen av ditt Canon-ID, se här [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. De återstående villkoren på den här sidan avser Canon Gallery och din användning av det och gäller utöver de fullständiga villkoren rörande ditt Canon-ID. 

2. Vem kan använda Canon Gallery?

När du har skapat ett konto, kan du skicka in innehåll för offentlig visning på Canon Gallery om du bor i Europa, Mellanöstern eller Afrika, och har fyllt 18 år. Vem som helst kan få tillgång till och visa Canon Gallery. Men endast en kontoinnehavare kan ladda upp och skicka innehåll till Canon Gallery. Kontoinnehavaren som är yngre än 18 år får endast med uttryckligt tillstånd av en förälder eller vårdnadshavare registrera och/eller skapa ett konto och lämna in innehåll.

3. Användning av ditt innehåll

Du bekräftar att ditt innehåll är ditt eget originalarbete, inte är kränkande eller olagligt och inte kränker någon annans rättigheter (inklusive rätten till privatliv).

Du behåller upphovsrätten till allt innehåll du skickar in men samtycker till att Canon visar ditt innehåll i Canon Gallery, Canon Showcase, på Canons sociala medieplattformar ( http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) och Canons webbplatser inom EMEA ("webbplatser") utan kostnad eller ersättning och för all framtid.

Canon kommer att nämna dig, kontoinnehavaren, som författare till det innehåll du skickat in om innehållet visas på webbplatserna. Om du inte är författaren till det innehåll du skickar in, bör du se till att du har medgivande från upphovsmannen att skicka in innehållet i ditt eget namn och identifieras och hänföras till som författare.

4. Hur kan Canon använda ditt innehåll

Canon förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande besluta om huruvida det innehåll du skickar in ska visas. 

Allt Insänt material kommer att modereras av Canon, eller dess utsedda ombud, för att säkerställa att innehållet är lämpligt för visning på webbplatserna. Canon kan besluta att inte visa visst innehåll som du skickar in av ett antal skäl, så bli inte förolämpad eller upprörd om Canon beslutar att inte visa ditt innehåll.

För att visst innehåll ska kunna visas på webbplatserna, kan det vara nödvändigt för Canon att beskära, förminska eller på annat sätt ändra ditt innehåll för visning på webbplatserna. När du skickar in ditt innehåll samtycker du till att Canon ändrar ditt innehåll där Canon anser det lämpligt.

5. Canon förbehåller sig rätten att kontakta dig

Canon kan vilja kontakta dig om ditt innehåll, till exempel om Canon vill visa ditt innehåll i Canon Showcase. Du samtycker härmed till att Canon eller dess utsedda ombud kontaktar dig via den kontaktadress du angav när du skapade ditt konto. 

6. Tredje parts rättigheter

Du bör se till att du har medgivande från alla tredjeparts rättighetsinnehavare i ditt innehåll innan det läggs fram för offentlig visning på webbplatserna.

En rättighetsinnehavare kan vara ett tredjepartsvarumärke eller företagsnamn, en person som visas i bilden eller en känd byggnad. Du bör försäkra dig om att du har alla rättigheter och medgivanden som behövs innan du skickar in ditt innehåll för visning. När du skickar in innehållet kommer Canon att ta det som ett erkännande att du har alla nödvändiga rättigheter och att du har fått samtycke från alla människor eller varumärken som visas i innehållet. Canon ansvarar inte för överträdelse av tredje parts rättigheter genom att visa ditt innehåll på webbplatser och kommer att rikta skadeståndsanspråk från tredje part till dig.

7. Ditt ansvar

Du är ansvarig för det innehåll som du skickar in.

Om det innehåll du skickar in skulle visa sig innehålla olagligt material, förbehåller Canon sig rätten att vidarebefordra innehållet och dina kontaktuppgifter till lämpliga myndigheter för utredning. Du samtycker härmed till att Canon får avslöja dina kontaktuppgifter till lämpliga myndigheter i händelse av att du skickar in olagligt innehåll.

8. Dina personuppgifter

Mer information om hur vi använder konsumentinformation finns i vår datasekretesspolicy för konsumenter.

9. Friskrivningar

Canon utesluter härmed, så långt som är tillåtet enligt lag, alla villkor, garantier, utfästelser eller andra villkor avseende tillhandahållande eller påstått tillhandahållande av, underlåtenhet att tillhandahålla eller försening i tillhandahållande av tjänster i samband med Canon Gallery eller Canon Showcase, eller någon e-postkommunikation i relation till Canon Gallery eller att någon tjänst som tillhandahålls är korrekt, fullständig eller aktuell, vilket kan ha, men enligt avsnitt 9 gäller mellan Canon och dig, eller annars skulle vara underförstått i eller införlivat i dessa villkor eller något gällande avtal, vare sig enligt lag, rättspraxis eller på något annat sätt. Du förstår och accepterar att du använder Canon Gallery på egen risk och att Canon inte garanterar att Canon Gallery eller någon e-postkommunikation i relation till det, eller någon tjänst kommer att uppfylla dina krav eller att Canon Gallery kommer att fungera utan avbrott eller fel. Allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls via eller i samband med Canon Gallery av Canon görs i "BEFINTLIGT SKICK" och "EFTER TILLGÄNGLIGHET" och Canon gör inga utfästelser eller rekommendationer av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med avseende på Canon Gallery för innehåll eller tjänster som ingår i, eller som görs tillgängliga i samband med Canon Gallery. Canon förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, ändra eller dra tillbaka innehåll eller tjänster som erbjuds som en del av Canon Gallery.

10. Ansvar

Canon och något av Canon Groups företag och tjänstemän, direktörer, anställda, aktieägare eller ombud för någon av dem, exkluderar, i den utsträckning som lagen tillåter, allt ansvar alla typer av förluster och skador som kan leda till att du eller en tredje part (inklusive, utan begränsning till, direkta, indirekta eller straffbara eller följdskador eller andra skador, eller förlust av inkomst, vinst, goodwill, information, kontrakt, användning av pengar, eller förlust eller skador) som härrör från eller som på något sätt har samband med avbrott i verksamheten och oavsett åtalbar handling (inklusive och utan begränsning för vårdslöshet), kontrakt eller på annat sätt i samband med Canon Gallery på något sätt eller i samband med användning, oförmåga till användning eller resultaten från användning av Canon Gallery, all e-postkommunikation i relation till Canon Gallery eller någon tjänst som tillhandahålls, alla webbplatser knutna till Canon Gallery eller material på sådana webbplatser, inklusive men inte begränsat till förlust eller skada på grund av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, information eller annan egendom på grund av din tillgång till, användning av eller bläddring på Canon Gallery eller din hämtning av material från Canon Gallery eller några webbplatser knutna till Canon Gallery. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

11. Canons varumärke

Det är inte tillåtet att visa eller på något sätt använda Canons eller Canon-gruppens varumärken eller logotyper utan Canons föregående skriftliga tillstånd.

12. Val av lag och forum

Dessa villkor och eventuella tvister i relation till dem ska regleras av lagstiftningen i England och Wales, och tvister i samband med dessa villkor ska avgöras i domstolar i England och Wales.

Som användare har du eventuellt rätt att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i dina lokala domstolar. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av dessa villkor.

13. Information om Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nederländerna
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222
Företagets registreringsnummer: 33166721
VAT-nr.: NL005916343B01

14. Copyright

Copyright © Canon Europa N.V. Med ensamrätt. Det är strängt förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra information, bilder och varumärken som finns på webbplatserna.