hero-header.jpg

HDR-fotografering

HDR står för High Dynamic Range och avser inom fotografering ett sätt att fånga detaljerna i de ljusaste och mörkaste delarna av ett foto. I princip innebär det att kombinera flera bilder av samma motiv för att få med de bästa delarna av varje.

Titta på den här videon och se hur du kan förbättra dina foton med HDR

Många motiv har ett dynamiskt omfång som är för brett för att kameran ska kunna registrera alla detaljer i en enda bild. Exempel på det är ett landskap en solig dag, fotografering från ett fönster mot den ljusa utsidan eller fotografering av byggnader som befinner sig i skuggan framför en klarblå himmel.

HDR-jämförelse

I det här motivet kommer detaljerna i molnen inte med i den ena bilden, och i den andra bilden syns inte den nedre delen av väderkvarnen. Den slutliga HDR-bilden skapas i kameran. Nu kan du se detaljer i både mörka och ljusa delar av bilden. Kameran har kompenserat exponeringarna för att framställa en bild som ligger betydligt närmare det som det mänskliga ögat kan se.

Många kompaktkameror och smartphones har en inbyggd HDR-funktion. Vanligtvis har du som användare ingen större kontroll över resultatet. Du väljer helt enkelt funktionen och tar bilden. Ofta blir du uppmanad att hålla kameran stadigt medan den tar en serie bilder med olika exponering och automatiskt kombinerar dem för att framställa den slutgiltiga HDR-bilden.

Med en systemkamera med HDR-funktion får du större flexibilitet. Du kan välja hur många bilder kameran tar och ange önskat intervall mellan exponeringarna. Det innebär att du kan få exakt den bild du är ute efter.

Använd stativ. Viktigt att tänka på är att slutartiden ökar när kameran exponerar i mörka områden. Det är alltid bra att använda en fast fotograferingsposition, eftersom det då blir enklare för kameran att anpassa exponeringarna om kompositionen i bilderna är likartad.

Du kan skapa din egen HDR-bild. Det enda du behöver är lite kunskap om exponeringskontroll.

1. Välj fotograferingsläget Bländarförval och ställ in ISO och bländare.
2. Ändra exponeringsmätläget till Genomsnitt eller Evaluerande. Med dessa inställningar väljer kameran en genomsnittlig exponering baserat på alla nyanser i motivet.
3. Under- och överexponera motivet med hjälp av exponeringskompensationsratten. Hur mycket beror på mängden ljus och mörker i motivet.
4. Börja med exponeringar i hela steg. Ta en bild vid -1 på exponeringskompensationsratten och vrid sedan ratten till -2 och därefter -3. Upprepa proceduren och överexponera den här gången vid +1, +2 och +3. Alla bilder kanske inte kommer till användning i den slutgiltiga HDR-bilden, men det är bra att ha bildinformationen för säkerhets skull.
5. Alternativt kan du använda Automatisk exponeringsvariation (AEB), vilket gör att du kan bestämma hur mycket du ska under- och överexponera och sedan ta bildserien i en följd.

Kombinera bilderna med hjälp av programvara på datorn. Många Canon-kameror levereras med Digital Photo Professional (DPP), som innehåller ett särskilt HDR-verktyg. Om du inte har det programmet, innehåller Adobe Photoshop en HDR-sammanslagningsfunktion. Microsoft Image Composite Editor (ICE) fungerar också bra, och den är dessutom gratis!

Försök skapa en bild som påminner om hur du såg den. Våra ögon har ett betydligt större dynamiskt omfång än kameror, så den här metoden kan du använda när du vill göra bilden mer lik din minnesbild av motivet.

Leta efter möjligheter att använda tekniken. Att veta när du ska använda HDR kräver lika mycket skicklighet som för att ta bra HDR-bilder. Öva på uppenbara motiv som landskap och himmel, men tänk på att HDR också är en användbar teknik vid detalj- och makrofotografering, där du kan framhäva detaljer som ögat inte uppfattar och skapa mycket intressanta bilder.

HDR-fotografering

Detaljrika bilder blir ofta intressanta HDR-bilder. Användningen av HDR i den här bilden har gett den ett större djup. Nu ser du rätt in i mekaniken i väderkvarnen och uppfattar mycket mer än vad fotografen gjorde med blotta ögat.

HDR är ett utmärkt sätt att tillföra struktur i dina bilder. Och glöm inte att ladda upp dina bästa bilder i Canons galleri.