ruined-grandeur-decayed-industry-exploring-the-worlds-ruined-spectacles

Urbex-fotografering med Andy Kay

Strävan efter äventyr och utforskande är centralt i fotografering. Den här önskan om att utforska och fånga har också lett till ett ökat intresse för urbant utforskande och urbex-fotografering. Andy Kay har ägnat de senaste tre åren åt att utforska. Han sammanställer detaljerade berättelser och gripande bilder av övergivna nöjesfält, förfallna herrgårdar och utdömda industribyggnader och beskriver deras historia.

Andy är en del av en community av äventyrare som har intresse för arkitektur, fotografi och en total äventyrslust gemensamt. Hans sätt att arbeta med urbex ligger någonstans mellan det konstnärliga och det dokumentära. Han ger bilderna ett sammanhang för att de som tittar på hans bilder ska få en bredare upplevelse.

Han förklarar det så här:
"Att besöka platser som har lämnats att förfalla, precis som de var den dag de stängde, ger en riktig inblick i det som utspelade sig där eller det arbete som genomfördes där. Vem som helst kan besöka ett museum och se något från det förflutna, men att låta sig uppslukas av det och få en obearbetad upplevelse är något annat."

Läs mer om Andy här