Action-Horse

Tips för actionfotografering

Actionfotografering

Världen är full av rörelse. Hur kan du fånga dem med kameran i en enda bild? Det finns två sätt; antingen kan du ta en oskarp bild för att ge intryck av rörelse, eller också kan du "frysa" bilden och fånga ett speciellt ögonblick.

För att lyckas med actionfotografering behövs kunskap om kameran och det krävs teknik och övning. I den här handledningen tar vi en titt på följande områden:

  • Exponeringstid
  • Effekten av bländare och ISO
  • Panorera med kameran
  • Sportfotografering
  • Bildstabilisering
  • Experimentera och upptäck

Exponeringstid

För att förstå hur du ska ta actionbilder är det viktigt att du förstår rörelse i förhållande till exponeringstider.

Om motivet är alldeles stilla och kameran placerats på ett stadigt stativ är den slutartid du använder inte så viktig. 1 sekund eller 1/1000 sekund ger liknande resultat – i alla fall vad gäller skärpan på motivet.

Tänk dig nu att en hund springer förbi framför kameran med en hastighet på 16 km i timmen. På 1 sekund förflyttar den sig alltså 5 meter. Om du använder en exponeringstid på 1 sekund blir bilden av hunden väldigt suddig.

Det kan bli väldigt effektfullt och ge ett starkt intryck av rörelse. En exponeringstid på 1 sekund kan vara överdrivet i en sådan situation, men slutartider kring 1/15 sekund kan vara värt att testa (hunden rör sig då cirka 30 cm). Men om du vill att hunden ska verka orörlig kan du försöka med en slutartid på 1/1000 sekund. Under det lilla ögonblicket kommer hunden att ha rört sig mindre än 0,5 cm.

Effekten av bländare och ISO

Om du ställer in en kortare slutartid kommer mindre ljus in till kamerans digitala sensor och bilden blir underexponerad. Du kompenserar detta genom att använda en större bländaröppning och/eller ett högre ISO-tal.

Med ett objektiv med stor maximal bländaröppning kan du ställa in en kortare slutartid och få rätt exponering. Det finns många objektiv med fast brännvidd (ej zoom) till Canon EOS-kameror som har maximal bländaröppning på f/2,8 eller större, och som är populära bland sportfotografer. Ta reda på mer om Canon-objektiv på den nya webbplatsen för Canon-objektiv.

Om du inte har något av dessa objektiv kan du ställa in ett högre ISO-värde, vilket gör sensorn mer känslig för ljus. Nackdelen med det här kan vara ett ökat "brus" – färgade fläckar på hela bilden. Canons senaste kompakta digitalkameror har HS System som sänker brusnivåerna med upp till 60 %.

Panorera med kameran

Det går att få en ganska skarp bild av ett motiv i rörelse även vid långa slutartider. Det får du genom att "panorera" med kameran, dvs. att röra kameran så att motivet hela tiden befinner sig på samma plats på sensorn under exponeringen. Det här fungerar bäst om motivet rör sig med konstant hastighet i samma riktning, t.ex. en fågel som flyger eller en bil på en tävlingsbana.

En bra panoreringsbild blir omvänd mot den vanliga situationen – motivet blir skarpt medan bakgrunden blir suddig. Vissa motiv kan vara både skarpa och suddiga på samma gång. Den flygande fågelns kropp blir till exempel skarp, medan vingarna – som rör sig uppåt och nedåt i rät vinkel mot kamerans rörelse – blir suddiga. Det är viktigt att hitta rätt plats för panoreringen. Motivet bör vara på samma avstånd från dig under hela fotograferingen.

Bra panorering kräver övning och ännu mer övning. Ett trick är att fortsätta panorera efter att du tryckt ned avtryckaren, så att panoreringen blir till en jämn rörelse.

Sportfotografering

Sport är något där det ofta förekommer mycket rörelse och action.

På en löparbana går det att förutse händelser – du vet var idrottarna kommer att springa. Om du sitter i rät vinkel i förhållande till banan kan du använda dig av panorering för att hålla dem skarpa när de rör sig genom ditt synfält. Du kan ha en längre slutartid om du kan komma nära banan och rikta kameran nedåt banorna när idrottarna springer mot dig.

Fotboll, rugby och andra sporter som spelas på en plan är svårare att täcka in eftersom spelarna rör sig snabbt över ett stort område. Om du befinner dig nära en sidlinje kan spelarna vid ett tillfälle vara mycket nära, för att några sekunder senare vara i det bortre hörnet. Använd en kortare slutartid för närbilder, eftersom rörelserna tycks snabbare när de är nära.

Du behöver inte gå på stora sportevenemang för att få bra bilder. Sök dig till lokala tävlingar där åskådarna står vid sidlinjen och ropar uppmuntrande. Händelserna kan vara precis lika spännande och vinklarna blir bättre.

Bildstabilisering

Bildstabilisering är speciellt användbart när du fotograferar med teleobjektiv, eftersom den minskar effekterna av kameraskakningar som märks mer när du använder större brännvidd.

Canons optiska bildstabilisering (IS) fungerar genom att det finns ett "flytande" element i objektivet. Gyron i systemet känner av kamerarörelsen. Den analyseras av en inbyggd processor och instruktioner skickas som flyttar det flytande elementet uppåt och nedåt eller från sida till sida. Det gör att bilden av motivet håller sig på en plats på sensorn, trots att kameran rör sig. Systemet är så känsligt att det kan kompensera för vibrationer från en motor om du fotograferar från en bil eller helikopter.

Experimentera och upptäck

De flesta fotografer tar vid något tillfälle actionbilder, antingen det är barn som leker, ett lokalt sportevenemang eller en livlig gata under semestern. Det går att beräkna vilken slutartid som behövs för att "frysa" rörelsen genom att uppskatta hastigheten på rörelsen, riktningen i förhållande till kameran, avståndet från kameran och objektivets brännvidd. Och då har du redan missat fototillfället.

Det är mycket bättre att ta många bilder, helst med olika exponeringstider, och sedan granska resultaten när du har tid. Digitala bilder registrerar slutartiden vid exponeringstillfället och den här informationen visas i de flesta bildhanteringsprogram (tillsammans med bländaröppning, ISO-inställning och andra data). Lär dig av det som fungerar, så att det blir en naturlig sak att ställa in kameran rätt.