Skrivare som tjänst och produkt – Konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2018-12-17 - 2020-12-16
Förlängningsoption max t.o.m: 2022-12-16

Ramavtalsområdet omfattar skrivare, multifunktionsprodukter, kopiatorer, scannrar, faxar, tillbehör och förbrukningsmaterial samt olika slags tjänster kopplade till detta område såsom t.ex. driftsättning, anpassning, installation, konfiguration, licenshantering, service, reparation, underhåll och utbildning.

Ramavtalsområdet ger möjlighet att välja olika typer av ägandeformer, där avroparen själv äger utrustningen eller där ägandet inte överförs till avroparen såsom utskrift som tjänst, hyra eller finansiell leasing.

I detta ramavtalsområde gäller förnyad konkurrensutsättning där avroparen kan precisera och komplettera sina behov utifrån villkoren i ramavtalsområdet.

Avtalsnummer: 23.3-2401-16:FKU002
Kontaktuppgifter Canon Svenska: e-mail: bidcenter@canon.se


Mer information:

Ramavtalets huvuddokument

Vägledning - Skrivare Konkurrensutsättning

Kammarkollegiet_sigill_liten_färg

Relaterade tjänster och produkter

A view into an office building at night, with the windows lit up in yellow and office equipment in silhouette.

Hanterade utskriftstjänster

Företag i alla storlekar kan öka produktiviteten och minska kostnaderna med Canons MPS-lösningar.

Woman in grey jumper leans hands on table, chatting with a bald man and a woman wearing a green cardigan who sit in front of a laptop, tablet device and phone.

uniFLOW Online

Återfå kontrollen över företagets utskrifter för att minska kostnaderna och säkerställa efterlevnad.

Canon multifunction printer for offices, with scanner, copier and large colour touchscreen.

Multifunktionsskrivare

Våra multifunktionsenheter höjer produktiviteten genom att göra det enklare att skriva ut, scanna, kopiera och faxa.