Skrivare som tjänst och produkt - Förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2023-02-22 - 2027-02-21

Läs mer här

Skrivare som tjänst och produkt -

Särskild fördelningsnyckel


Avtalsperiod: 2023-02-22 - 2027-02-21

Läs mer här

Ramavtalsområdet omfattar produkter och tjänster för dokumenthantering. 

Exempel på produkter: kontorsskrivare, MFP, kopiatorer, scannrar, faxar, bordsskrivare, specialskrivare, storformatskrivare, kringutrustning, tillhörande programvaror, tillbehör, reservdelar och förbrukningsmateriel

Ramavtalet har en kombination av särskild fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning. Avropsberättigad ska i första hand använda den särskilda fördelningsnyckeln och i andra hand förnyad konkurrensutsättning. 

7 olika typer av skrivare är möjliga för Avrop med särskild fördelningsnyckel för köp med eget ägande:

Till detta kan även en Servicenivå på 4 år med eller utan tonerleverans avropas. Servicenivå är en paketerad tjänst som innehåller Support, Service och Underhåll. Enskilda avrop med särskild fördelningsnyckel får uppgå till högst 300 000 SEK per Avrop. 

Om Avropsberättigads behov inte kan uppfyllas genom Avrop med särskild fördelningsnyckel så ska förnyad konkurrensutsättning användas. Den förnyade konkurrensutsättningen omfattar produkter och tjänster knutna till området för dokumenthantering. Krav, kriterier och villkor kan ställas utifrån områden i kravkatalogen. 

Exempel på produkter: kontorsskrivare, MFP, kopiatorer, scannrar, faxar, bordsskrivare, specialskrivare, storformatskrivare, kringutrustning, tillhörande programvaror, tillbehör, reservdelar och förbrukningsmateriel.

Exempel på tjänster: analys, anpassning, avveckling, design, destruktion, dokumentation, driftsättning, e-handelslösning, funktionstjänst, helpdesk, införande, installation, integration, konfiguration, lagerhållning, montering, installation och konfiguration, licenshantering, projektering, projektledning, reparation, retursystem för toner, rådgivning, service, support, teknikanalys, test, underhåll, utbildning, webbshop, återtag, överlämningsassistans till ny leverantör och överlåtelse.

En konsulttjänst kan tillhandahållas antingen som resurs utan åtagande om ett avtalat resultat (resurstjänst) eller som ansvarig för genomförandet av ett angivet uppdrag med avtalat resultat (uppdragstjänst). Det är även möjligt att Avropa tjänster som är sammantagna till en funktion, exempelvis utskrift som tjänst eller scanning som tjänst.

Avropsberättigad kan vid avrop med Konkurrensutsättning välja mellan köp för eget ägande eller olika alternativ för finansiering (hyra, hyra med köpoption och leasing).

 

Kontaktuppgifter:

Anna Holmqvist Boulonois

Tel: 073-978 85 58, 08-744 85 00

e-post: bidcenter@canon.se

Kammarkollegiet_sigill_liten_färg

Relaterade tjänster och produkter

A view into an office building at night, with the windows lit up in yellow and office equipment in silhouette.

Hanterade utskriftstjänster

Företag i alla storlekar kan öka produktiviteten och minska kostnaderna med Canons MPS-lösningar.

Woman in grey jumper leans hands on table, chatting with a bald man and a woman wearing a green cardigan who sit in front of a laptop, tablet device and phone.

uniFLOW Online

Återfå kontrollen över företagets utskrifter för att minska kostnaderna och säkerställa efterlevnad.

Canon multifunction printer for offices, with scanner, copier and large colour touchscreen.

Multifunktionsskrivare

Våra multifunktionsenheter höjer produktiviteten genom att göra det enklare att skriva ut, scanna, kopiera och faxa.