CANON EUROPA N.V.
3 ÅRS KAMPANJGARANTI FÖR LAMPOR
VILLKOR

Marknadsföringskampanj & arrangör

1. Arrangören är Canon Europa N. V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan kallad "Canon" ).

2) För de utvalda Canon-produkterna ("Kampanjprodukter") som anges nedan omfattar den 3-åriga lampgarantin ("Garantikampanj för lampor"):

a) kostnadsfritt byte av högst tre felaktiga lampor mot nya lampor,

b) kostnadsfri leverans av den nya lampan till adressen som anges av deltagaren,

c) kostnadsfri återvinning vid byte av lampa.


Kampanjperioden

3) Kampanjprodukter måste köpas inom kampanjens geografiska utsträckning (definieras nedan) från en auktoriserad Canon-partner mellan 2015-12-15 och 2017-12-31. Inköpsdatum för produkten måste bekräftas med ett giltigt kvitto. Observera att produkterna måste registreras inom 60 dagar från inköpsdatum.


Kampanjens geografiska utsträckning

4) Kampanjprodukterna måste köpas på och registreras för en adress i något av följande länder: Andorra, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


Kampanjprodukter

5) De utvalda Canon-produkterna som omfattas av kampanjgarantin för lampor ("Kampanjprodukter)" är alla lampbaserade projektorer i vårt sortiment. Se aktuell lista över kampanjprodukterna här.

6) Kampanjprodukterna måste vara nya och äkta Canon-produkter och måste ha sålts och distribuerats till återförsäljare från Canon-företag i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz (EES). Vänligen kontrollera med din återförsäljare att så är fallet för att undvika besvikelse. Begagnade, renoverade eller reparerade produkter eller produkter som är förfalskade eller som på något sätt gör intrång på de immateriella rättigheterna som tillhör Canon-gruppen (inklusive men inte begränsat till parallellimporterade eller "grå" produkter) omfattas inte av den här kampanjen. För att läsa mer om parallellimporterade produkter klicka här.

7) Kampanjprodukter måste registreras inom 60 dagar från inköpsdatum för att vara berättigade till kampanjvillkoren. Om du vill registrera en produkt kan du skicka din ansökan enligt anvisningarna nedan.

8) Det här erbjudandet är tillgängligt endast för slutkunder.

9) Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor.


Hur du registrerar din produkt och gör anspråk på lampgarantin

10) Alla deltagare måste vara över 18 år. Genom att registrera din produkt och göra ett anspråk under kampanjen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte är 18 och/eller inte vill vara bunden av villkoren i den här kampanjen, vänligen skicka inte in någon ansökan.

11) Produktregistrering

a) Innan du kan göra anspråk på kampanjen måste du registrera din produkt. Du registrerar den genom att fylla i och skicka in ett ansökningsformulär online och registrera din produkt (samt ange giltigt serienummer*) här inom sextio dagar efter att du köpt produkten. Registreringar som kommer in mer än 60 dagar efter att produkten köpts kommer inte att accepteras av Canon. Du behöver scanna, ladda upp och bifoga ett giltigt inköpsbevis till onlineformuläret (t.ex. ett kvitto eller bekräftelse på onlinebeställning och betalning). Observera att en följesedel inte accepteras som giltigt inköpsbevis.

* Om du vill ha hjälp med att hitta serienumret klicka här.

b) När registreringen har godkänts får deltagarna en bekräftelse via e-post om att den har godkänts och produkten har registrerats. Om du inte får en bekräftelse via e-post inom 8 arbetsdagar efter att du skickat din registrering kan du kontakta vår Hotline på +46 (0)8 519 923 69. Se till att du förvarar den bekräftelse du fått via e-post säkert, eftersom den kan behövas som bevis på din produktregistrering om du vill ha garantiservice.

12) Anspråk på lampgarantikampanjen

s) när deltagaren har registrerat kampanjprodukten får deltagaren en e-postbekräftelse med personliga inloggningsuppgifter till onlinesystemet där deltagaren kan hantera sitt anspråk på kampanjgarantin För att göra anspråk på lampgarantikampanjen måste deltagaren fylla i och skicka in ansökan online via onlinesystemet med hjälp av sina personliga inloggningsuppgifter.

b) När detta har gjort får deltagarna ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att anspråket har mottagits. Om du inte får en bekräftelse via e-post inom 8 arbetsdagar efter att du skickat din ansökan kan du kontakta vår Hotline på +46 (0)8 519 923 69. Se till dig att förvara den bekräftelse du fått via e-post säkert, eftersom den kan behövas som bevis på din förlängda garanti om du vill ha garantiservice. Den nya lampan skickas till den angivna adressen kostnadsfritt.

c) Kampanjlampgaranti låter deltagarna begära en lampa utan kostnad som en ersättning för den gamla lampan. Deltagaren kan begära upp till 3 lampor per kampanjprodukt under loppet av tre år.

13) Canon förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla felaktiga, ofullständiga eller ogrundade registreringar eller anspråk.


Friskrivningsklausuler

14) Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

15) Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor i kampanjen respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt. Canons beslut gällande kampanjen är slutgiltiga och kan inte överklagas.

16) Kampanjprodukterna är tillgängliga så långt lagret räcker. Canon ansvarar inte för eventuella problem för återförsäljare att leverera beställningar av kampanjprodukter under kampanjperioden.

17) Canon förbehåller sig rätten att när som helst annullera, modifiera och/eller ändra denna kampanj utan att detta medför något ansvar för Canon, men kommer i så fall att sträva efter att minimera påverkan på deltagaren i syfte att undvika onödig besvikelse.


Skydd av personuppgifter

18) Canon Europa N.V. och Canon Europe Limited som är registrerade i Storbritannien under registreringsnummer 4093977 och med kontor på 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Storbritannien är dataregisteransvariga enligt tillämpliga lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter för alla personuppgifter som deltagare uppger i samband med denna kampanj. Kontroll och behandling av personuppgifter, oavsett om det sker av Canon eller någon av dess godkända tredje parter, är helt i enlighet med nödvändiga datasekretesslagar och förordningar. Personuppgifter kommer endast att lagras och bearbetas av Canon eller dess godkända tredje parter i syfte att administrera kampanjen och lampgarantiserviceåtagande om inte annat avtalats. Om deltagare inte vill att deras kontaktuppgifter ska användas i marknadsföringssyfte eller att Canon kontaktar dem i framtiden angående liknande kampanjer ska de INTE kryssa för rutan för godkännande av sådant bruk när de fyller i ansökningsformuläret.


Lag och jurisdiktion

19) Ingenting i denna kampanj skall inskränka några rättigheter du har som konsument.

20) Så långt lagen tillåter ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem och denna kampanj styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i England och Wales.

21) Som konsument har du eventuellt rätt att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokal domstol. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa regler och villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.