Villkor

Villkor för 3 års garantikampanj

Arrangör

1. Arrangören är Canon Europa N. V. , Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan kallad "Canon" ).


Erbjudande

2. För de utvalda Canon-produkterna (”Kampanjprodukter”) som anges nedan omfattar det 3-åriga garantierbjudandet (”Garantierbjudande”) antingen:

o Ett års förlängning av gällande två års Canon garanti – European Warranty System (” EWS ”).
o En serviceuppgradering och ett års förlängning av gällande EWS .
o För PIXMA G-serien är detta en ett års förlängning av gällande två års Canon garanti eller 30 000 sidor, beroende på vilket som inträffar först.
o För PIXMA G650 och G550 är det här en 1 års förlängning eller 10 000 sidor, beroende på vilket som inträffar först

3. Med undantag för de ändringar som uttryckligen anges här (genom utvidgning eller uppgradering), så gäller de villkor i EWS som är tillämpliga för de garantitjänster som tillhandahålls i detta garantierbjudande. I händelse av konflikt mellan villkoren för de tjänster som tillhandahålls enligt detta garantierbjudande och EWS, så gäller villkoren i detta garantierbjudande.


Deltagare

4. Detta garantierbjudande är endast tillgängligt för slutanvändare (antingen företag eller privatpersoner) (”Deltagare”). Distributörer och återförsäljare omfattas inte av erbjudandet och får inte delta å sina kunders vägnar.

5. Alla deltagare måste vara över 18 år.

6. Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor (”Villkor”).


Erbjudandets produkter

7. Utvalda Canon-produkter som omfattas av detta garantierbjudande (”Erbjudandets produkter”) och tillämpligt garantierbjudande ingår i erbjudandets produktlista i bilaga 1 till dessa villkor. Canon lägger till eller tar bort produkter från erbjudandets produktlista, så kontrollera erbjudandets sida här och bilaga 1 till dessa Villkor för att läsa den senaste informationen om vilka produkter som ingår i detta garantierbjudande.


BILAGA 1


Erbjudandets produktlista


Produktgrupp Enhet/Skrivare Kampanjerbjudande Kampanj för garantiservice
PIXMA G650 Utökning Inskickning
G550 Inskickning
G7050 Inskickning
G6050 Inskickning
GM4050 Inskickning
G4511 Inskickning
G5050 Inskickning
GM2050 Inskickning
G3501 Inskickning
G3510 Inskickning
G4510 Inskickning
G1520 Inskickning
G2520 Inskickning
G3520 Inskickning
G2560 Inskickning
G3560 Inskickning
MAXIFY MB2150 Uppgradering och utökning Utbyte på plats
MB2155 Utbyte på plats
MB2750 Utbyte på plats
MB2755 Utbyte på plats
GX1050 Utbyte på plats
GX2050 Utbyte på plats
GX5550 Utbyte på plats
GX6050 Utbyte på plats
GX6550 Utbyte på plats
GX7050 Utbyte på plats
MB5150 Utökning Utbyte på plats
MB5155 Utbyte på plats
MB5450 Utbyte på plats
MB5455 Utbyte på plats
iB4150 Utbyte på plats
i-SENSYS LBP243dw Utökning Reparation på plats
LBP246dw Reparation på plats
LBP631Cw Reparation på plats
LBP633Cdw Reparation på plats
LBP673Cdw Reparation på plats
LBP732Cdw Reparation på plats
MF461dw Reparation på plats
MF463dw Reparation på plats
MF465dw Reparation på plats
MF552dw Reparation på plats
MF553dw Reparation på plats
MF651Cw Reparation på plats
MF655Cdw Reparation på plats
MF657Cdw Reparation på plats
MF752Cdw Reparation på plats
MF754Cdw Reparation på plats
MF842Cdw Reparation på plats
imageFORMULA P-208II Utökning Skicka in
P215II Skicka in
R10 Skicka in
R40 Skicka in
DR-F120 Skicka in


8. Alla erbjudandeprodukter måste vara nya och äkta Canon-produkter, och de måste ha sålts och distribuerats till återförsäljare från Canon-företag i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller Storbritannien. Kontrollera med din återförsäljare att så är fallet, så att du inte blir besviken . Begagnade, renoverade eller reparerade produkter eller produkter som är förfalskade eller som på något sätt gör intrång på de immateriella rättigheterna som tillhör Canon-gruppen (inklusive men inte begränsat till parallellimporterade eller ”grå” produkter) omfattas inte av den här kampanjen. För att läsa mer om parallellimporterade produkter, klicka här .

9. Krav från deltagare som köper många produkter (fler än 25 erbjudandeprodukter per deltagare) får inte delta i den här kampanjen.


Erbjudandets period

10. Det här garantierbjudandet är nu permanent. Erbjudandeprodukter måste registreras senast 30 dagar efter inköpsdatumet, vilket bekräftas av ett giltigt inköpsbevis. Om du vill registrera en erbjudandeprodukt kan du skicka din ansökan enligt anvisningarna i dessa villkor.


Erbjudandets territorier

11. Erbjudandets produkter måste köpas från återförsäljare i eller från en internetbutik med en domän eller en registrerad adress i någon av de regioner som anges nedan (”Erbjudandets territorier”). Erbjudandets produkter måste även registreras på en adress inom erbjudandets territorier.

Erbjudandets territorier består av Belgien, Danmark, Finland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


Så här registrerar du din produkt och gör anspråk på erbjudandegarantin

12. Deltagare gör anspråk på garantierbjudandet genom att fylla i och skicka in ett ansökningsformulär online och registrera erbjudandeprodukten (samt ange giltigt serienummer* för produkten) inom trettio dagar efter inköp av erbjudandeprodukten . Ansökningar som kommer in mer än 30 dagar efter att erbjudandeprodukten köpts kommer inte att accepteras av Canon. Deltagarna behöver scanna, ladda upp och bifoga ett giltigt inköpsbevis till onlineformuläret (t.ex. en kvittokopia eller bekräftelse på onlinebeställning och betalning, inklusive moms). Observera att en följesedel inte accepteras som giltigt inköpsbevis.

* Om du vill ha hjälp med att hitta serienumret klickar du här .

13. När ansökan har godkänts får deltagarna en bekräftelse via e-post om att anspråket har godkänts och erbjudandeprodukten har registrerats. Om en deltagare inte får en bekräftelse via e-post inom 8 arbetsdagar efter att han/hon skickat sin ansökan kontaktar han/hon vår Claim Hotline på +31(0)20 721 9103. Se till dig att förvara den bekräftelse du fått via e-post säkert, eftersom den kan behövas som bevis på din förlängda garanti om du vill ha garantiservice.

14. Canon förbehåller sig rätten att ogiltigförklara alla felaktiga, ofullständiga eller ogrundade anspråk.


Friskrivningsklausuler

15. Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

16. Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor i kampanjen respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att erbjudandet missbrukas på något sätt. Canons beslut gällande erbjudandet är slutgiltiga och kan inte överklagas.

17. Erbjudandeprodukterna är tillgängliga så långt lagret räcker. Canon ansvarar inte för eventuella problem för återförsäljare att leverera beställningar av erbjudandeprodukter under erbjudandeperioden.

18. Canon förbehåller sig rätten att när som helst annullera, modifiera eller ändra detta erbjudande utan att detta medför något ansvar för Canon, men kommer i så fall att sträva efter att minimera påverkan på deltagare i syfte att undvika onödig besvikelse.


Skydd av personuppgifter

19. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. Alla personuppgifter som skickas till oss behandlas av Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland i syfte att administrera erbjudandet. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA.

20. Personuppgifter som samlas in från deltagare behandlas enligt Canons sekretesspolicy för företag och konsumenter som finns på /privacy-policy/ .


Så här gör du anspråk på garantierbjudandets tjänster

21. När ditt anspråk har validerats, och deltagarna behöver utökade eller uppgraderade garantitjänster som tillhandahålls via det här erbjudandet, kan de kontakta sin lokala Canon Support Helpdesk här och vara beredda att:

a. Uppge enhetens/skrivarens fullständiga modellnamn och serienummer*;
b. Bekräfta vilket operativsystem som är installerat på datorn – om tillämpligt;
c. Bekräfta deltagarens kontaktuppgifter, enhetens/skrivarens adress och e-postadress;
d. Tillhandahålla ett inköpsbevis och aktiverad erbjudandegaranti, enligt den e-postbekräftelse som skickades efter garantiregistreringen online;
e. Uppge en tydlig beskrivning av felet och utföra felsökning om du ombeds göra det;
f. Uppfylla alla rimliga instruktioner från Helpdesk så att deltagaren kan få garantiservice.

* Om du vill ha hjälp med att hitta serienumret klickar du här .


Lag och jurisdiktion

22. Så långt lagen tillåter ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem och denna kampanj styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i England och Wales.

23. Om du är konsument kommer lagarna i ditt hemland att gälla för detta erbjudande och du har eventuellt rätt att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i de lokala domstolarna. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.