Tillverkning

Med ökade krav på transparens och spårning så står tillverkningsindustrin inför stora utmaningar. Canon har hjälpt ett stort antal företag med detta. Läs mer.

 

 

Få koll på utskrifterna, pappersförbrukningen och kostnaderna”

2012 - ”Lösningen för vår del blev uniFLOW med secure print. Fördelen med den lösningen är att vi nu har möjligheten att få bättre koll på utskrifterna, förbrukningen och kostnaden för papper. Samtidigt kan vi frigöra tid och med ännu bättre skärpa fokusera på vår kärnverksamhet, eftersom Canon nu servar, underhåller och tar hand om eventuella problem med våra 6 multiskrivare. ITavdelningen behöver inte längre ansvara för detta utan kan fullt ut använda sin kompetens för att hantera IT-specifika utmaningar”, säger Patrik Johansson på Componenta. Läs mer>
 
 
 
 
 

”Bra ordning i fabriken och bra ordning på dokumenthanteringen.”

2012 -Vi får bättre kontroll på alla fakturor och fakturorna är sökbara och omedelbart tillgängliga. Det digitala
flödet säkerställer en effektiv hantering från inscanning till lagring och sökning. Särskilt sökbarheten innebär stora tidsvinster säger Magnus Lundberg på Gnotec. Läs mer>
 
 
 
 
 

”Vi kan snabbt räkna hem investeringen"

2012 - ”Vi gjorde en grundlig förstudie av vad vi ville uppnå och med Canons arkiveringslösning har vi fått en lösning som möter våra krav på enkelhet, kvalitet och spårbarhet i alla avseenden. säger Karl-Magnus Meijer. Läs mer>
 
 
 
 
 

”Tidigare fick vi plöja igenom mängder med pärmar för att hitta rätt – nu hittar vi det vi söker på ett par sekunder"

2012 - Med Canons lösning Therfore har nu Kelmo fått ett effektivt system för att hantera dokument och man har kommit bort från den manuella lagringen av dokument i platskrävande och svårsökta pärmar berättar Jörgen Ringius på Kelmo. Läs mer>
 
 
 
 
 

”Sänkta kostnader och ökad produktivitet"

2012 - ”Vi behövde helt enkelt en lösning som skulle göra det möjligt för var och en att skriva ut vid valfri maskin oavsett våningsplan, samtidigt som vi gärna ville får bättre kontroll på allt från förbrukning av
toner till antal utskrifter.” Läs mer>
 
 
 
 
 

“Kostnadseffektiv dokumenthantering flyttar in i produktionen”

2012 - Skannings- och arkiveringslösningen ger Scania en mer kostnadseffektiv dokumenthantering, en dokumentlösning som flyttat rakt in i produktionen av Scanias lastbilar och bussar. Läs mer>
 
 
 
 
 

spacer
					image