ALLT DU HADE FÖRVÄNTAT DIG AV CANON.
PLUS ETT OVÄNTAT ERBJUDANDE.

Claim

Registrera

KAMPANJVILLKOR

1. KAMPANJENS UPPHOVSMAN

Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. med den registrerade adressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (”Canon”). Arrangör är Canon Svenska AB, Telegrafgatan 4, Solna, Sverige. (“Canon”).


2. OM KAMPANJEN

2.1. Deltagare 


2.1.1.    Deltagare i tävlingen ska vara minst 18 år.
Distributörer och återförsäljare har inte rätt att ta del av kampanjen, vare sig för egen del eller på uppdrag av sina kunder.

2.1.2.    Genom att ta del av kampanjen godkänner deltagarna dessa kampanjvillkor.


2.2.Kampanjens omfattning – produkter, område och tidsperiod

2.2.1. Kampanjen gäller endast vid köp av ett kamerahus till EOS 5DS eller EOS 5DS R samt de objektiv som listas nedan (gemensamt benämnda ”kampanjprodukter”).Objektivprodukt som ingår i kampanjen

Tillämpligt återbetalningsbelopp

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

1400 kr

EF 24-70mm f/4L IS USM
1900 kr
EF 50mm f/1.2L USM
1900 kr
EF 24mm f/1.4L II USM
1900 kr
EF 16-35mm f/4L IS USM
1400 kr
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
2800 kr
EF 24-70mm f/2.8L II USM
2800 kr
EF 85mm f/1.2L II USM
2400 kr
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
2800 kr
TS-E 17mm f/4L
2800 kr
TS-E 24mm f/3.5L II
2400 kr
EF 11-24mm f/4L USM
2800 kr


2.2.2. Kampanjen avser kampanjprodukter inköpta mellan 01.06.2015 - 31.01.2016 (”kampanjperioden”). Sista dag för registrering är 28.02.2016.

2.2.3. Alla produkter måste vara inköpta inom Sverige från en svensk återförsäljare och måste ha levererats och distribuerats till återförsäljaren av Canon SE (”Canon”) eller företagen inom Canon Group i EEA (European Economic Area, dvs. EU, Norge, Island och Liechtenstein) eller Schweiz. För att inte göra dig besviken i onödan ber vi dig kontrollera detta med återförsäljaren.  Alla produkter måste vara inköpta inom Sverige från en svensk återförsäljare och måste ha levererats och distribuerats till återförsäljaren av Canon SE (”Canon”) eller företagen inom Canon Group i EEA (European Economic Area, dvs. EU, Norge, Island och Liechtenstein) eller Schweiz. För att inte göra dig besviken i onödan ber vi dig kontrollera detta med återförsäljaren.

2.2.4. Deltagare som har köpt ETT KAMERAHUS till till EOS 5DS eller EOS 5DS R har endast rätt att få pengar tillbaka på köpet för ETT objektiv. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Företag eller privatpersoner som gör storinköp av produkter (fler än tio kampanjprodukter under kampanjperioden) har INTE rätt att ta del av kampanjen.

2.2.5.  Endast nya och äkta Canon-produkter räknas som kampanjprodukter. Inköp av begagnade, ombyggda eller återanvända produkter, falska produkter eller produkter som på något sätt inkräktar på immateriella rättigheter som innehas av företag i Canon-koncernen berättigar inte till deltagande i kampanjen.

2.2.6.  Kampanjprodukter ska ha levererats och distribuerats till återförsäljaren av Canon Europa N.V. eller företag i Canon-koncernen med säte i EEA-området, Schweiz eller Liechtenstein. Fråga alltid din återförsäljare före köp, så undviker du att bli besviken. Mer information om detta hittar du här

2.2.7.  (Felfria) kampanjprodukter som lämnas tillbaka till återförsäljare berättigar inte till deltagande i kampanjen och försök att delta i kampanjen med hjälp av ett sådant köp godkänns ej. Om den här formen av bedrägeri kommer till Canons kännedom förbehåller sig Canon rätten att vidta rättsliga åtgärder mot deltagaren.

3. DELTA I KAMPANJEN


3.1. För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa kampanjprodukter (både kameran EOS 5DS eller EOS 5DS R och valt objektiv) inom kampanjperioden OCH göra ett giltigt anspråk online mellan 1:a juni 2015 och 28:e februari 2016.


3.2.    Gör så här för att ansöka om att delta i kampanjen:

(i)    Fyll i kampanjens onlineformulär korrekt och fullständigt (du måste uppge serienumret på de aktuella produkterna osv.) på canon.se/kampanjer/ och skicka in ett giltigt onlineformulär inom kampanjperioden.

(ii)    Skanna och ladda upp en kopia på 1) kvittot eller orderbekräftelsen vid e-köp (inkl. moms) och 2) streckkoden från kartongen på samtliga inköpta kampanjprodukter (gäller såväl kamerahus som objektiv) och bifoga filerna med onlineformuläret.

(iii)    Alla deltagare får ett e-postmeddelande om att deras ansökan har kommit in. Om en deltagare inte har fått en e-postbekräftelse inom 24 timmar efter att onlineformuläret har skickats in, eller om deltagaren inte har tillgång till dator, går det bra att ringa vår kampanjhotline på +49-692 999 3680.

3.3.    Efter att Canon har tagit emot och verifierat ansökan förbereds en BACS-direktöverföring av den aktuella återbetalningssumma som anges i punkt 2.2.1 till deltagarens angivna bankkonto. Återbetalningen kan inte bytas in mot kontanter eller ske per check och inga andra former av ersättning erbjuds.

3.4.    Canon har som målsättning att genomföra BACS-överföringen inom 28 dagar från det att en fullständig och giltig ansökan har tagits emot.

3.5.    Om en deltagare underlåter att välja önskad valuta på onlineformuläret förbehåller sig Canon rätten att välja valuta efter eget gottfinnande.

3.6.    Canon behandlar inte ansökningar som kommer in efter avslutad kampanjperiod eller som Canon efter eget gottfinnande beslutar vara ofullständiga eller oläsliga. Canon ansvarar inte för ansökningar som fördröjs eller inte kommer fram.

3.7.    Högst en BACS-överföring per inskickad, giltig ansökan är tillåten.

3.8.    Om du är registrerad för moms och tar emot en återbetalning kan det innebära lägre moms på inköpet. Tänk därför på att justera momsbetalningen därefter.


4. FRISKRIVNINGAR

4.1.    I den utsträckning lagen så tillåter friskriver sig Canon härmed från varje form av förlust, sak- eller personskada som drabbar deltagaren till följd av kampanjen. Ingen del av dessa villkor kan emellertid friskriva Canon från eller begränsa Canons ansvar i samband med personskada eller dödsfall orsakad av bevislig försumlighet hos Canons medarbetare eller representant.

4.2.    Canon förbehåller sig rätten att när som helst ställa in, göra tillägg och/eller ändringar i kampanjen utan någon form av ansvar, men förbinder sig att alltid sträva efter att minimera effekten av sådana beslut för deltagaren i syfte att undvika onödig besvikelse.

4.3.    Canon förbehåller sig rätten att granska ansökningar för att säkerställa att de uppfyller dessa villkor och att begära in ytterligare upplysningar och underlag. Canon förbehåller sig rätten att undanta ansökningar och/eller deltagare vid misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt.

Canons beslut i samband med kampanjen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

5.    DATA

5.1.    Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, the Netherlands (“Canon”) är dataansvarig och åtar sig att tillämpa gällande dataskyddslagar och föreskrifter i samband med hanteringen av personuppgifter som skickas in av deltagare i kampanjen. Samtliga personuppgifter behandlas av Canon och/eller företag i koncernen och uteslutande i syfte att administrera kampanjen. Canon kan dock komma att överföra information till tredje part som har fått i uppdrag att administrera kampanjen eller genomföra auktoriserad marknadsföring. Om deltagare inte vill att deras kontaktuppgifter används i marknadsföringssyfte eller inte vill att Canon kontaktar dem i framtiden beträffande liknande kampanjer, ska de INTE kryssa i rutan där detta godkänns i samband med att ansökningsformuläret fylls i.

6.    JURISDIKTIONSOMRÅDE

I den omfattning lagen så tillåter ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med dem och kampanjen regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och underställas icke-exklusiv jurisdiktion i svensk domstol.

Som konsument kan du ha rätt att begära att tvister tas upp på ditt modersmål och i en lokal domstol. Kontakta konsumentombudet i din kommun om du har frågor om dina rättigheter. Dessa villkor begränsar inte dina lagstadgade konsumenträttigheter.