ALLT DU HADE FÖRVÄNTAT DIG AV CANON.
PLUS ETT OVÄNTAT ERBJUDANDE.

Claim

Registrera

VILLKOR

1. KAMPANJENS UPPHOVSMAN

Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. med den registrerade adressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (”Canon”).

2. OM KAMPANJEN

2.1. Deltagare

2.1.1.Alla deltagare måste vara över 18 år.

Distributörer och återförsäljare omfattas inte av kampanjen och får inte delta å sina kunders vägnar.

2.1.2.Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor.

2.2. Kampanjprodukter, geografisk utsträckning, gåvor och tidsperioder

2.2.1.Den här kampanjen är endast tillgänglig vid köp av en EOS 750D- eller EOS 760D-kamera och något av de utvalda objektiven nedan (kollektivt "Kampanjprodukter"):

Objektivprodukt som ingår i kampanjen

Tillämpligt återbetalningsbelopp

EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM

450 kr

EF-S 10-18mm f/4-5.6 IS STM

350 kr

EF 40mm f/2.8 STM

350 kr

EF-S 18-135mm f/3,5-5.6 IS STM

450 kr2.2.2. Perioden för köp av kampanjprodukter är mellan 23 april 2015 och 31 januari 2016 ("Kampanjperiod").
 
2.2.3.Alla kampanjprodukter måste köpas från återförsäljare i Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Finland, Ungern, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Irland, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Liechtenstein, Estland, Lettland, Litauen och Luxemburg eller från en Internet-butik med en domän eller en registrerad företagsadress i något av länderna ovan ("Kampanjområde").

2.2.4. Pengarna tillbaka på objektiv som ingår i kampanjen gäller endast om detta objektiv köptes i samband med ett standard kamerapaket.

Standardpaket är:
EOS 750D Endast kamerahus;
EOS 750D + EF-S 18–55 mm f/3.5-5.6 IS STM;
EOS 750D + EF-S 18–135 mm f/3.5-5.6 IS STM;

EOS 760D Endast kamerahus;

Deltagare som har köpt EN EOS 750D- eller EOS 760D-kamera kan få pengar tillbaka för ETT köpt objektiv. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Företag eller privatpersoner som köper fler än tio kampanjprodukter under kampanjens giltighetsperiod får INTE delta i den här kampanjen.

2.2.5.Alla kampanjprodukter måste vara nya och äkta Canon-produkter. Begagnade, reparerade eller rekonditionerade produkter eller produkter som är kopior eller på något sätt gör intrång på Canon-koncernföretagens immateriella rättigheter omfattas inte av den här kampanjen.

2.2.6.Alla kampanjprodukter måste ha levererats och distribuerats av Canon Europa N.V. eller företag inom Canon-gruppen i EES, Schweiz eller Liechtenstein. Hör med din återförsäljare för att undvika missförstånd. Mer information om detta finns i vår var man köper-sektion.

2.2.7.Kampanjprodukter som återlämnas (och som inte är defekta) till säljaren omfattas inte av kampanjen, och deltagare som försöker utnyttja erbjudandet med hjälp av dessa produkter får inte delta i kampanjen. Om Canon får kännedom om sådant bedrägeri har Canon möjlighet att vidta rättliga åtgärder gentemot inblandade deltagare.

3. Hur man deltar

3.1. För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa kampanjprodukter (både en EOS 750D- eller EOS 760D-kamera och ett giltigt objektiv) under kampanjperioden OCH sedan göra ett anspråk online mellan den 23 april 2015 och 31 januari 2016. Sista dag för registrering är 28 februari 2016. 

3.2.Du gör ett anspråk genom att:

(i) fylla i och skicka in ett onlineformulär (där du anger den giltiga produktens serienummer etc.) på canon.se/lens-promo.

(II) scanna, ladda upp och bifoga en kopia av ditt kvitto eller orderbekräftelse för Internet-köp (inklusive moms).

(iii) När detta har gjort får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att ditt anspråk har mottagits. Om du inte fått någon e-postbekräftelse inom 24 timmar efter ditt anspråk, eller om du inte har tillgång till en dator, kan du kontakta vår Claim Hotline på +44 (0) 207 660 0186.

3.3. När ditt anspråk tagits emot och bekräftats kommer Canon att arrangera en direkt BACS-överföring på det tillämpliga beloppet som anges i klausul 2.2.1 till ditt bankkonto. Inga andra avtal kommer att ingås i och inga kontanter eller checker att tillhandahållas.

3.4.Canon kommer att sträva efter att göra BACS-överföringen inom 28 dagar från mottagandet av ett komplett och giltigt anspråk.

3.5. Om du inte väljer en av de valutor som erbjuds i formuläret kan Canon välja en åt dig efter eget gottfinnande.

3.6. Canon hanterar inte några anspråk som inkommer efter kampanjperiodens slutdatum eller som Canon efter eget gottfinnande bedömer vara ofullständiga eller oläsliga. Canon ansvarar inte för försenade anspråk eller anspråk som inte har tagits emot.

3.7.Endast en BACS-betalning görs per giltigt anspråk.

3.8.Om du är momsregistrerad och får en återbetalning, kan det minska det skattemässiga värdet på ditt köp, så att du kan behöva minska din ingående moms i enlighet med detta.

4. FRISKRIVNINGAR

4.1.Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

4.2.Canon förbehåller sig rätten att när som helst annullera, modifiera och/eller ändra denna kampanj utan att detta medför något ansvar för Canon, men kommer i så fall att sträva efter att minimera påverkan på deltagaren i syfte att undvika onödig besvikelse.

4.3.Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt.

Canons beslut i relation till kampanjen är slutgiltiga och kan inte överklagas.

5. DATA

5.1.Canon Europa N.V. och Canon Europe Limited som är registrerade i Storbritannien under registreringsnummer 4093977 och med kontor på 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Storbritannien är dataregisteransvariga enligt tillämpliga lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter för alla personuppgifter som deltagare uppger i samband med denna kampanj. All personlig information kommer att behandlas av Canon Europa N.V. och/eller dess koncernföretag endast i samband med hantering av denna kampanj inklusive tillhandahållande av information till tredje part utsedda att administrera kampanjen och/eller för giltiga marknadsföringssyften. Om deltagare inte vill att deras kontaktuppgifter ska användas i marknadsföringssyften eller att Canon kontaktar dem i framtiden angående liknande kampanjer ska de INTE kryssa för rutan för godkännande av sådant bruk när de fyller i anspråksformuläret.

6. LAG OCH JURISDIKTION

Så långt lagen tillåter ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem och denna kampanj styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i England och Wales.

Som konsument har du eventuellt rätt att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i dina lokala domstolar. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av dessa villkor.