CANON EUROPA N.V. VILLKOR FÖR OBJEKTIVBONUS

1. KAMPANJENS UPPHOVSMAN

Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. med den registrerade adressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (”Canon”).

2. OM ERBJUDANDET

2.1. Deltagare

2.1.1 Alla deltagare måste vara över 18 år.

Distributörer och återförsäljare omfattas inte av kampanjen och får inte delta å sina kunders vägnar.

2.1.2 Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor.

2.2. Erbjudandets produkter, geografiska utsträckning och tidsperioder

2.2.1 Canon kan lägga till eller ta bort produkter från erbjudandet. Besök sidan för erbjudandet för den senaste informationen om produkterna under kampanjen.

2.2.2 Det här erbjudandet är giltigt endast till den 31:a mars 2021. Den kvalificerade tiden för köp är 90 dagar, men för vissa produkter kan den kvalificerade tiden för köp vara annorlunda. Mer information finns på erbjudandets hemsida. Inköpsperioden startar från den dag då kameran är inköpt. Startdatum är det ursprungliga datumet på inköpsbeviset.

2.2.3 Alla produkter i erbjudandet måste köpas från återförsäljare i Andorra, Belgien, Tjeckien, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Finland, Ungern, Italien, Norge, Polen, Portugal, Irland, Slovakien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Lichtenstein, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg eller Monaco eller från en Internet-butik med en domän eller en registrerad adress i något av ovanstående länder (”område för erbjudandet”).

2.2.4.1 Deltagare som köpt ETT kamerahus före 31 mars 2021 kan endast göra anspråk på erbjudandet för ETT inköpt EF-objektiv.

2.2.4.2 Deltagare som köpt ETT kamerahus före 31 mars 2021 kan endast göra anspråk på erbjudandet för upp till TRE inköpta RF-objektiv.

Erbjudandet är endast tillgängligt i kombination med en (1) ytterligare lokal återbetalningskampanj för objektiv.

Du kan inte utnyttja erbjudandet om:

(i) Du gör anspråk på produkter som redan ingår i ett paket,

(ii) Du gör anspråk på det i kombination med en dubbel återbetalning för en av produkterna i kampanjen. (En dubbel återbetalning är ett erbjudande där utvalda produkter är berättigade till dubbel återbetalning jämfört med andra produkter i den kampanjen),

(iii) Du köpte objektivet från Canons onlinebutik före den 29 januari 2021. Om du däremot köper kameran från Canons onlinebutik vid något tillfälle och objektivet från en auktoriserad återförsäljare kan du fortfarande göra anspråk på återbetalningen.

(iv) Du är anställd hos Canon och använder din personalrabatt i Canons onlinebutik.

2.2.5 Alla produkter i erbjudandet måste vara nya och äkta Canon-produkter. Begagnade, reparerade eller rekonditionerade produkter eller produkter som är kopior eller på något sätt gör intrång på Canon-koncernföretagens immateriella rättigheter omfattas inte av det här erbjudandet.

2.2.6 Alla produkter i erbjudandet måste ha levererats till EES-länderna samt Schweiz, Liechtenstein eller Storbritannien och distribuerats av Canon Europa N.V. eller företag inom Canon-gruppen i EES, Schweiz, Liechtenstein eller Storbritannien. Hör med din återförsäljare för att undvika missförstånd. Klicka på följande länk för mer information och för att kontrollera om din produkt är kvalificerad.

2.2.7 Produkter i erbjudandet som återlämnas (och som inte är defekta) till säljaren omfattas inte av kampanjen, och deltagare som försöker utnyttja erbjudandet med hjälp av dessa produkter får inte delta i kampanjen. Om Canon får kännedom om sådant bedrägeri har Canon möjlighet att vidta rättsliga åtgärder gentemot inblandade deltagare.

3. Hur man deltar

3.1 För att delta i kampanjen måste deltagaren köpa produkter som ingår i erbjudandet OCH göra ett giltigt anspråk online. Anspråket måste göras senast inom 30 dagar efter att kvalificeringsperioden har löpt ut.

3.2 Du gör ett anspråk genom att:

(i) fylla i och skicka in ett onlineformulär (där du anger den giltiga produktens serienummer etc.). * Om du vill ha hjälp med att hitta serienumret klickar du här.

(II) scanna, ladda upp och bifoga en kopia av ditt kvitto eller orderbekräftelse för Internet-köp (inklusive moms).

(iii) När detta har gjort får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att ditt anspråk har mottagits. Om du inte fått någon e-postbekräftelse inom 24 timmar efter ditt anspråk, eller om du inte har tillgång till en dator, kan du kontakta vår Claim Hotline på +353 16 990 990.

3.3 När ditt anspråk tagits emot och bekräftats kommer Canon att arrangera en direkt BACS-överföring på det tillämpliga beloppet som anges i klausul 2.2.1 till ditt bankkonto. Inga andra arrangemang kommer att ingås i och inga kontanter eller checkar kommer att tillhandahållas.

3.4 Canon kommer att sträva efter att göra BACS-överföringen inom 28 dagar från mottagandet av ett komplett och giltigt anspråk.

3.5 Om du inte väljer en av de valutor som erbjuds i formuläret kan Canon välja en åt dig efter eget gottfinnande.

3.6 Canon behandlar inga anspråk som är ofullständiga eller oläsliga. Canon ansvarar inte för försenade anspråk eller anspråk som inte har tagits emot.

3.7 Endast en BACS-betalning görs per giltigt anspråk.

3.8 Om du är momsregistrerad och får en återbetalning, kan det minska det skattemässiga värdet på ditt köp, så att du kan behöva minska din ingående moms i enlighet med detta.

4. FRISKRIVNINGAR

4.1 Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider inom ramen för det här erbjudandet. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

4.2 Canon förbehåller sig rätten att när som helst annullera, modifiera och/eller ändra det här erbjudandet utan att detta medför något ansvar för Canon, men kommer i så fall att sträva efter att minimera påverkan på deltagaren i syfte att undvika onödig besvikelse.

4.3. Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att erbjudandet missbrukas på något sätt.

Canons beslut gällande erbjudandet är slutgiltiga och kan inte överklagas.

5. DATA

5.1 Canon Europa N.V. och Canon Europe Limited som är registrerade i Storbritannien under registreringsnummer 4093977 och med kontor på 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Storbritannien är dataregisteransvariga enligt tillämpliga lagar och bestämmelser om skydd av personuppgifter för alla personuppgifter som deltagare uppger i samband med denna kampanj. All personlig information kommer att behandlas av Canon Europa N.V. och/eller dess koncernföretag endast i samband med hantering av denna kampanj inklusive tillhandahållande av information till tredje part utsedda att administrera kampanjen och/eller för giltiga marknadsföringssyften. Om deltagare inte vill att deras kontaktuppgifter ska användas i marknadsföringssyften eller att Canon kontaktar dem i framtiden angående liknande kampanjer ska de INTE kryssa för rutan för godkännande av sådant bruk när de fyller i anspråksformuläret.

6. LAG OCH JURISDIKTION

Om du är konsument kommer lagarna i ditt hemland att gälla för våra kampanjer, och du har eventuellt rätten att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i de lokala domstolarna. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa regler och villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.