Tävling: 365 dagar av sommar (365 Days of Summer Competition)
Villkor

Den här tävlingen är på inget sätt sponsrad, främjad eller administrerad av Instagram. Deltagarna godkänner att Instagram inte har något ansvar för den här tävlingen.

Delta inte i kampanjen om du inte har möjlighet att vara ute och resa under ett helt år.

Dessa villkor (nedan ”villkoren”) gäller för tävlingen 365 dagar av sommar 2017 (365 Days of Summer Competition 2017) (nedan ”tävlingen”) som beskrivs nedan.

Dessa villkor ska gälla mellan Canon Europa N.V. (registrerat i Amsterdam med registreringsnummer 33166721 med säte på Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna) (nedan ”Canon”) och dig, deltagaren i tävlingen (nedan ”du/dig/din”).

Genom att skicka in dina personuppgifter för att delta i tävlingen godkänner du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor.

1. TÄVLING OCH ANMÄLAN

1.1 Priset i den här tävlingen är en jordenruntresa för 1 (en) person som beskrivs i detalj i avsnittet PRIS i de här villkoren.

1.2 Tävlingen är öppen för alla invånare i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike (nedan ”länderna”) som är 18 år eller äldre. Anställda av Canon och deras närmaste familj, byråer eller andra personer som har en professionell anknytning till den här tävlingen, inklusive Canon Masters, Canon-ambassadörer och Canon-Explorers får inte delta. Inget köp krävs för att delta i tävlingen. Tävlingsdeltagande är ogiltigt där lagen förbjuder det.

1.3 För att delta i tävlingen måste du: (i) ladda upp din favoritbild som fångar din sommarberättelse (nedan ”din bild”) på din personliga Instagram-sida, (ii) skriva en bildtext där du berättar om din sommar med högst 50 ord, inklusive #LiveForTheStory och ett omnämnande med @ av ditt lokala Canons Instagram-konto under tävlingsperioden.

1.4 Inget köp krävs, däremot ett giltigt Instagram-konto och internettillgång.

1.5 Tävlingsperioden pågår från startdatumet 17 maj 2017 kl. 09:00 (svensk tid) till slutdatumet 28 juni 2017 kl. 23:59 (svensk tid). Bidrag utanför tävlingsperioden accepteras inte.

1.6 Canon ansvarar inte för bidrag som är ofullständiga, felaktiga eller som inte inkommit till Canon innan slutdatumet oavsett orsak (inklusive problem med Instagram-sidan, nätverkets eller datorns uppkoppling, servern, leverantörer, datorutrustning eller programvara, att bidraget inte kunnat mottas på grund av tekniska problem eller att internet, telefonlinjerna eller någon webbplats blivit överbelastad, eller någon kombination av detta).

1.7 Max ett bidrag per person, via Instagram, under kampanjperioden. Ytterligare bidrag från en och samma person kommer inte att accepteras eller bedömas och har inga möjligheter att ge vinst.

1.8 Genom att skicka din information och delta i tävlingen via ditt Instagram-konto godkänner du Instagrams användarvillkor och sekretessvillkor. Om du inte godkänner användarvillkoren och sekretessvillkoren kan du inte delta i tävlingen.

1.9 Canon avvisar alla bidrag som inte uppfyller bidragskraven i paragraf 1.4 (i)–(ii) ovan och alla bidrag som, enligt Canons rimliga mening: (i) innehåller något som är stötande eller som kan ha en negativ inverkan på Canons eller en varumärkespartners namn, rykte eller förtroendekapital, (ii) innehåller varumärken, logotyper eller upphovsrättsskyddat material som inte ägs av dig eller som används utan rättighetsägarens skriftliga medgivande (inklusive välkända namn, företagsnamn etc.), (iii) kränker, ger en missvisande bild av eller förolämpar andra människor eller företag, inklusive, men inte begränsat till, Canon (inklusive dess partner), eller (iv) framför politiska åsikter.

1.10 Under tävlingsperioden eller när som helst därefter kan du bli ombedd att tillhandahålla Canon original- eller rådatafiler av din bild. Canon kontaktar dig i sådana fall via ditt personliga Instagram-konto för att begära in filerna.

2. URVAL

2.1 Vinnaren i tävlingen väljs ut av en panel bestående av oberoende domare, bl.a. en representant från Canon och Zoe Kravitz. Urvalskriterierna baseras på bildens kreativitet, kvalitet, originalitet och på kreativiteten hos den medföljande texten på upp till 50 (femtio) ord.

2.2 Vinnaren i tävlingen meddelas inom 6 (sex) veckor efter tävlingens slutdatum via ett direktmeddelande på hans/hennes Instagram-konto. I händelse av att valet av vinnare försenas på grund av ett tekniskt fel eller någon annan orsak ska Canon genomföra tävlingen så snart det är praktiskt möjligt och kan inte hållas ansvarig för en sådan försening. Juryns beslut är slutgiltigt och Canon kommer inte att delta i någon diskussion eller korrespondens gällande det.

2.3 Vinnaren måste bekräfta att han/hon accepterar priset (som definieras nedan) inom 5 (fem) dagar efter att ha mottagit ett vinstmeddelande från Canon. Om vinnaren inte accepterar priset inom den här tidsramen, eller om den utvalda vinnaren inte kan ta emot priset som innebär en 365 dagar lång jordenruntresa innan den 31 december 2018 kan Canon dra tillbaka erbjudandet och erbjuda vinsten till det näst bästa tävlingsbidraget.

3. PRIS

3.1 Vinnaren i tävlingen (nedan ”vinnaren”) får en jordenruntresa för ENDAST 1 (en) person som ska genomföras inom 1 (ett) år, på upp till ett maxvärde av 33 000 € (trettiotretusen euro) eller motsvarande i din lokala valuta, enligt växelkursen den 21 juli 2017, som tillhandahålls av Cloud Nine (http://www.uponcloudnine.co.uk/). Slutgiltig resplan ska godkännas av Canon och vinnaren.

3.2 Priset är i enlighet med Cloud Nines begränsningar och parametrar för uppfyllande och Canon kan i inga händelser hållas ansvarig om vinnaren vägras tillträde till flygplan eller boenden oavsett orsak (nedan ”priset”).

3.3 Alla resor måste påbörjas innan den 31 december 2017 och måste vara genomförda innan den 31 december 2018, är beroende av tillgänglighet och omfattar inte resor under jul (21 december–3 januari 2017/2018), påsk eller någon annan av Storbritanniens allmänna helgdagar. Alla andra resor, övernattningar, mat, dryck och annat som inte specificeras i priset måste arrangeras av vinnaren och sällskap (i tillämpliga fall) på egen bekostnad.

3.4 Jordenruntresan, till ett maxvärde av 33 000 € (trettiotretusen euro), innefattar: flygbiljetter i ekonomiklass jorden runt med maximalt 7 (sju) flygresor, vilket måste innefatta en returbiljett till ditt hemland eller det land du startade resan ifrån, övernattning i 2 (två) nätter på var och en av de 6 utvalda destinationerna, 1 500 £ (ettusenfemhundra pund) i fickpengar varje månad i 11 månader (endast under resa), omfattande reseförsäkring och alla boknings- och hanteringsavgifter.

3.5 Vinnaren är själv ansvarig för att se till att alla nödvändiga visum, giltiga pass och vaccinationer finns och ska på Canons begäran uppvisa tillräckliga bevis för att han/hon är i form att resa. Vinnaren får en reseförsäkring. Reseförsäkringen omfattar inte tidigare kända medicinska besvär. Vinnaren ansvarar för eventuella merkostnader som kan uppstå för att få försäkring för tidigare kända medicinska besvär och för andra kostnader som kan uppstå om vinnaren är 75 (sjuttiofem) år eller äldre.

3.6 Priset kan inte överlåtas. Absolut inga kontanter eller andra prisalternativ görs tillgängliga, helt eller delvis, förutom i fall då angivet pris av något skäl inte är tillgängligt, varvid Canon har rätt att tillhandahålla ett likvärdigt pris av motsvarande eller högre prestanda och/eller värde.

3.7 Vinnaren är ansvarig för eventuella tillämpliga förpliktelser relaterade till vinsten. Vinnaren kan bli ombedd att skicka in skriftligt, fotografiskt eller ljud/bild-material i samband med priset om Canon önskar, inom rimliga gränser.

3.8 Vinnaren godkänner härmed att delta i PR-sammanhang i efterhand och att namn och liknande information får användas i sådana sammanhang, enligt vad Canon kan kräva inom rimliga gränser.

3.9 Vinnaren godkänner härmed även att han/hon ska dokumentera priset på Instagram med minst 7 (sju) inlägg per vecka under hela resan.

4. GARANTIER

4.1 Genom att delta i tävlingen bekräftar du härmed att din bild i sin helhet ägs av dig och att det inte finns något i bilden som gör intrång på tredje parts upphovsrätt eller andra rättigheter. Du håller härmed Canon skadefri från alla slags krav som kan uppstå på grund av, eller i samband med, att Canon använder din bild, inklusive, men inte begränsat till, krav som gäller upphovsrätts- eller varumärkesintrång, intrång i sekretess- eller publiceringsrättigheter, förtal, intrång på moraliska rättigheter och alla andra slags personliga rättigheter eller äganderättigheter oavsett jurisdiktion.

4.2 Genom att delta i tävlingen bekräftar du även härmed att du på förhand har fått skriftlig tillåtelse från alla som förekommer i din bild (eller personens förälder eller vårdnadshavare om personen är under 18) för att få skicka in bilden som en del av ditt tävlingsbidrag.

5. LICENS

Genom att delta i tävlingen ger du härmed Canon en ständig, royaltyfri, icke-exklusiv, överförbar licens för att använda, redigera, publicera, översätta, ändra, anpassa, tillgängliggöra och distribuera din bild över hela världen i alla slags medier som finns nu eller som senare uppfinns, oavsett syfte. Du åtar dig att färdigställa all nödvändig dokumentation för att formalisera licensen på Canons begäran och på Canons bekostnad.

6. UPPGIFTER och SEKRETESS

6.1 Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB är personuppgiftsansvarig för tillämpningen av den nederländska dataskyddslagen, som kan komma att ändras, modifieras eller bytas ut från tid till annan, med avseende på alla personuppgifter som tillhandahålls av dig. Alla personuppgifter som skickas in till oss behandlas inom tävlingen och, om så blir fallet, i marknadsföringssyfte endast av Canon och dess dotterbolag – i händelse av att du har registrerat dig för att få marknadsföringsutskick från Canon. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA.

6.2 Personuppgifter som samlas in från dig behandlas enligt Canons datasekretesspolicy för konsumenter
http://www.canon.se/privacy-policy/

6.3 De personuppgifter som du tillhandahåller kan (i) innehas och användas av Canons agenter och tredjepartsleverantörer endast i syfte att administrera tävlingen, och (ii) vinnarens namn och kontaktuppgifter tillhandahålls endast Canons tredjepartsleverantörer (inklusive Cloud Nine) i den omfattning som krävs för att priset ska kunna uppfyllas och/eller levereras och ska genast tas bort från alla servrar hos tredje part när priset fullgjorts. Genom att delta i tävlingen och tillhandahålla personuppgifter godkänner du härmed att dina personuppgifter lagras och/eller bearbetas för nämnda syften.

6.4 Om priset innefattar resor utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan alla personuppgifter som vinnaren tillhandahållit överföras utanför EES endast i syfte att priset ska uppfyllas och vinnaren godkänner härmed överföringen för dessa syften.

7. FRISKRIVNINGAR

7.1 Canon är inte ansvarigt om dessa villkor inte kan efterföljas, om skälet till detta är omständigheter som utgör force majeure. Sådana omständigheter ska omfatta, men inte begränsas till, extrema väderförhållanden, brand, översvämning, krig, jordbävning, upplopp, arbetskonflikter, terrorism, naturkatastrofer eller händelser som påverkar utbudet av produkter som är avsedda att tilldelas som pris eller händelser som, utan att det är någon av parternas fel, gör genomförandet omöjligt att utföra på ett tillfredsställande sätt.

7.2 Canon kan inte acceptera något ansvar för någon skada, förlust eller personskada som någon lider vid deltagande i kampanjen eller som ett resultat av att någon tar emot eller deltar i ett pris. Det finns ingenting som fråntar Canon ansvaret för dödsfall eller personskador som uppstår som ett resultat av deras vårdslöshet.

7.3 Genom att delta i tävlingen samtycker du till att frigöra och hålla Canon skadeslösa från anspråk eller omständigheter som följer av deltagande i tävlingen eller mottagande eller användning av priset.

7.4 Den här tävlingen är på inget sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Instagram. Du förstår att du tillhandahåller din information till Canon och inte till Instagram och att Instagram inte är ansvariga för någon del i tävlingen.

8. ALLMÄNT

8.1 På grund av exceptionella omständigheter utanför dess rimliga kontroll, och endast när omständigheterna gör det oundvikligt, förbehåller sig Canon rätten att när som helst avbryta eller ändra tävlingen eller dessa villkor, men kommer alltid att sträva efter att minimera inverkan det har på dig för att undvika onödig besvikelse.

8.2 Vinnarens namn och land finns att tillgå genom ett e-postmeddelande till Canon365DOS@PromoWinners.com och finns tillgängligt efter den 1 oktober 2017 i 4 (fyra) veckor

8.3 Eftersom du är en konsument kommer lagarna i ditt hemland att gälla för denna tävling, och du har eventuellt rätten att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i de lokala domstolarna. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter. Om du inte räknas som konsument enligt de lokala lagarna gäller engelsk och walesisk lag för den här tävlingen och parterna samtycker till den exklusiva jurisdiktionen som tillhör domstolarna i England och Wales