Regler och villkor för City surfers-prisdragning

Dessa regler och villkor ("Villkoren") gäller för City surfers-prisdragning 2016 ("Prisdragningen") enligt beskrivningen nedan.

Dessa villkor ska gälla mellan Canon Europa N.V. (registrerat i Amsterdam under registreringsnummer 33166721 med säte på Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna och dig, deltagaren i prisdragning ("Du").

Genom att skicka in dina personuppgifter för att delta i prisdragningen godkänner du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor.1. PRISDRAGNINGSDELTAGANDE

1.1 Denna prisdragning är öppen för alla som är bosatta i Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Sverige, Norge, Finland och Danmark ("Regioner") som är 18 år eller äldre (eller som har tillstånd från en vuxen att delta). Anställda av Canon och deras närmaste familj, byråer eller andra personer som har en professionell anknytning till den här prisdragningen, inklusive Canon Masters, Canon-ambassadörer och Canon-Explorers får inte delta.

1.2 Prisdragningens "anmälningsperiod" är startdatumet 09:00 (svensk tid) den 25 oktober 2016 till slutdatumet 23:59 (svensk tid) den 22 november 2016. Anmälningar utanför prisdragningsperioden accepteras inte.

1.3 För att delta i prisdragningen måste du gå in i kameraläget i Canon Immersive-upplevelsen och titta på City Surfers-videon. Det här videoklippet är uppbyggt av bilder. Pausa videon genom att trycka på kameraknappen när du tror att du ser den bästa bilden. Du kan pausa den flera gånger tills videon stannar. Du har så många försök som du vill.

De 'bästa bilderna" som ger åtkomst till prisdragningen har valts ut av Canon Explorern Samo Vidic baserat på vad som utgör ett bra actionfotografi. Kompositionen spelar en roll men actionfotografering handlar främst om att fånga ögonblicket. Timingen hos fotona baserat på drama och hastighet har viktats högst i valet av de vinnande fotona. Om du väljer en av dessa bilder så är du med i utlottningen.

1.4 Canon kan inte hållas ansvarig för bidrag som inte kommit fram på grund av tekniska problem.


2. DRAGNING

Dragningen består av två steg – De veckovisa dragningarna och den slutliga dragningen.

2.1. Veckodragning

50 (femtio) vinnare från regionerna kommer att väljas ut av de deltagare som lyckades välja ut rätt bilder i videoklippet varje fredag från och med startdatumet fram till slutdatumet.

Alla namn tas med i programmet och vinnarna väljs slumpmässigt ut med hjälp av särskild programvara. 

2.2. Sista dragningen

Varje deltagare i veckodragningen deltar automatiskt i den sista dragningen. Vinnaren av utlottningen väljs ut den 24 november 2016.  Vinnaren kommer att meddelas den 25 november 2016.

2.3. Interpay Sales Promotions kommer att kontakta alla vinnare via e-post på uppdrag av Canon inom 72 timmar efter att avslutad dragning. Vinnarna kommer att bli ombedda att bekräfta mottagandet av priset inom 5 dagar efter att de har kontaktats. Om svar inte inkommit inom denna tid, kan Canon återkalla erbjudandet och omfördela priset efter eget gottfinnande.


3. PRISER

3.1. Vinnaren av varje veckodragning får en Canon EOS M10-kamera.

3.2 Finalpriset består av 2 priser: det första från Canon och det andra från Festicket.

3.2.1. Pris från Canon

Canon ger vinnaren i den sista dragningen ett presentkort på 5000 SEK som kan lösas in i Canons onlinebutik. Det lägsta möjliga värdet av inköpsordern måste vara 5010 SEK och presentkortet måste lösas in senast den 31 december 2016. Det här presentkortet är begränsat till köp av en produkt. En produkt avser följande lista över föremål: kameror, objektiv, videokameror och skrivare.

 

3.2.2. Pris från Festicket

Festicket ger vinnaren i sista dragningen följande pris:

ContactFestival, München-paket. I paketet ingår 4 (fyra) VIP-biljetter som ger vinnaren och 3 (tre) andra av vinnaren utvalda personer full tillgång till festivalen och tillgång till VIP-området. I paketet ingår även två dubbelrum för natten den 3 december 2016 på det 4-stjärniga hotellet NH München Deutscher Kaiser i München utan måltider.

Resan till och från festivalen och kostnader för mat ingår inte i finalpriset.

Canon kommer att dela vinnarens personuppgifter med Festicket i syfte att kontakta vinnaren och ordna leverans av biljetterna till önskad adress.

3.3 Absolut inga kontanter eller andra prisalternativ görs tillgängliga, helt eller delvis, förutom i fall då angivet pris av något skäl inte är tillgängligt, varvid Canon har rätt att tillhandahålla ett likvärdigt pris av motsvarande eller högre prestanda och/eller värde.

3.4 Alla prisvinnare är ansvariga för eventuellt tillämpliga förpliktelser relaterade till deras vinst av priser.4. SEKRETESS

Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB är datakontrollanten för syftet med Dutch Data Protection Act och kan komma att ändras, modifieras eller bytas ut från tid till annan med avseende på alla personuppgifter som tillhandahålls av dig. Alla personuppgifter som skickas till oss behandlas av Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland i syfte att administrera prisdragningen och, om tillämpligt, i marknadsföringssyfte - i de fall där du har valt att ta emot marknadsföringskommunikation från Canon. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA.

Personuppgifter som samlas in från dig behandlas enligt Canon Consumer Data Privacy Policy

http://www.canon.se/privacy-policy/5. FRISKRIVNINGAR

5.1. Canon är inte ansvarigt om dessa villkor inte kan efterföljas, om skälet till detta är omständigheter som utgör force majeure. Sådana omständigheter ska omfatta, men inte begränsas till, extrema väderförhållanden, brand, översvämning, krig, jordbävning, upplopp, arbetskonflikter, terrorism, naturkatastrofer eller händelser som påverkar utbudet av produkter som är avsedda att tilldelas som pris eller händelser som, utan att det är någon av parternas fel, gör genomförandet omöjligt att utföra på ett tillfredsställande sätt.

5.2. Genom att delta i prisdragningen samtycker du till att frigöra och hålla Canon skadeslösa från anspråk eller omständigheter som följer av deltagande i prisdragningen eller mottagande eller användning av priser.6. ÖVRIGT

6.1. På grund av exceptionella omständigheter utanför dess rimliga kontroll, och endast när omständigheterna gör det oundvikligt, förbehåller sig Canon rätten att när som helst avbryta eller ändra prisdragningen eller dessa villkor, men kommer alltid att sträva efter att minimera inverkan det har på dig för att undvika onödig besvikelse.

6.2. Som konsument kommer lagarna i ditt hemland att gälla för denna utlottning, och du har eventuellt rätten att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i de lokala domstolarna. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter. Om du inte ses som konsument enligt de lokala lagarna, kommer engelsk och walesisk lag att gälla för den här utlottningen och parterna samtycker till den exklusiva jurisdiktionen som tillhör domstolarna i England och Wales.


  • Canon
  • ...
  • m10 draw terms and conditions