MyDreamNow gör elevers drömmar om framtiden möjliga!

På Canon eftersträvar vi mångfald. Vi vill ha en organisation som består av olika bakgrunder, kulturer och samhällsskikt. Ännu viktigare för Canon är att ta ett större lokalt samhällsansvar genom att bidra med så mycket mer än bara finansiella medel och just därför har vi ingått ett samarbete med MyDreamNow.

MyDreamNow ger elever på högstadiet och gymnasiet förståelse för sina möjligheter i arbetslivet. Frivilliga yrkesaktiva och högskolestuderande ger eleverna inspiration och verktyg för att hitta sin egen dröm och vägar dit.  Organisationen fokuserar på områden där studieresultaten är lägre och/eller där arbetslösheten är högre än genomsnittet.Avsikten är att motverka ungdomsarbetslöshet, segregation och utanförskap.

Genom att inspirera elever att förstå sina möjligheter i arbetslivet bidrar MyDreamNow till ökad studiemotivation i områden där så mycket som 30-50 procent av eleverna i åk 9 lämnar skolan utan betyg att komma in på gymnasiet. Detta samtidigt som över 60 procent av Sveriges företag har svårt att få tag i kompetens. 


Då Canon utgörs av medarbetare med stor kunskap och engagemang vill vi givetvis att detta används för att hjälpa ungdomar att formulera mål för framtiden och diskutera hur vägen dit kan se ut – för vägarna är många, ibland krokiga men med rätt målsättning hittar man till slut fram. Som regionspartner har Canons medarbetare i Stockholm medverkat som frivilliga bl.a. klasscoacher och föreläsare.

Grundare Jonas Bygdeson berättar i en intervju med CSES att verksamheten har en tydlig effekt på elevernas motivation och förståelse för hur man tar sig in på arbetsmarknaden. Det leder dessutom till bättre resultat i skolan och låg arbetslöshet senare i livet hos de elever som varit med i programmet. Dessutom har MyDreamNow tydligt bidragit till att minska segregation, utanförskap och ungdomsarbetslöshet genom gott samarbete med ett betydande antal skolor, universitet och arbetsgivare. För mer information om MyDreamNow – http://www.mydreamnow.se/