Funktioner och fördelar

Det kan inte bli lättare att skapa affischer, tack vare en rad kraftfulla funktioner som är enklare än någonsin att använda.

Features & Benefits

Auto Design

Auto Design-funktionen kombinerar Dynamic Layout Engine (ett automatiserat layoutverktyg som bestämmer placeringen av element som bilder och text) med inbyggd professionell designkompetens.

Designkontroll

När din affisch är färdigutformad tillhandahåller PosterArtist en korrekturfunktion för att se till att utskriften inte har några designproblem.

Säkerhetsinställningar

I PosterArtist är säkerhetsinställningar inbyggda i öppna mallar som tillhandahåller restriktioner för mallar och exempelbilder. Du kan registrera mallar eller bilder i PosterArtist.

Sidhämtning

Med sidhämtningsfunktionen i PosterArtist får du flexibiliteten att skicka Word-dokument, PowerPoint-presentationer eller Excel kalkylblad och infoga dem i dina affischer.