Designkontroll

När affischen är färdigutformad efter dina önskemål tillhandahåller PosterArtist en korrekturfunktion för att se till att utskriften inte har några designproblem.

Design Check-funktionen analyserar vissa aspekter av en färdig affisch, t.ex. färger, överliggande objekt och teckenstorlek och varnar användaren om eventuella designproblem.

På verktygsfältet väljer du Design Check-ikonen. När ikonen valts visas en varningssymbol i affischen om det finns ett problem eller om utskriften av affischen inte kommer att uppfylla förväntningarna. Om Design Check till exempel upptäcker text som placerats över en bild eller att olika teckensnitt används tillsammans, visas en varningsikon på den aktuella platsen. Om en varningssymbol visas på affischen kan du klicka på den för att få en fullständig förklaring av varningen och en metod som kan förebygga problemet.

Dessa är några av de problem som upptäckts av Design Check-funktionen:

- Låg bildupplösning
- Text över bild
- Objekt över bild
- För många olika teckensnitt

spacer
					image
Funktioner och fördelar
Auto Design
Designkontroll
Sidhämtning
Säkerhetsinställningar