Säkerhetsinställningar

Med PosterArtist kan du införliva säkerhetsinställningar i öppna mallar för att tillhandahålla restriktioner för kreativt material. Mallar och exempelbilder kan registreras med PosterArtist för att tillhandahålla säkerhet och kontroll över innehållet.

Användning av innehåll kan begränsas enligt följande:
– Använd import- och exportfunktioner för att distribuera innehåll med bifogade restriktioner.
– Ställ in begränsningar såsom ett utgångsdatum för bilder eller mallar vid den tidpunkt då verket registreras i PosterArtist.
– Observera att när säkerhetsinställningar väl tillämpats för giltiga perioder och redigeringsrestriktioner, kan de inte hävas.

Det är till exempel nödvändigt att använda säkerhetsinställningen om en bild lyder under upphovsrätt rörande dess användning efter ett visst datum.

Ikoner som anger innehållsrestriktioner:
Klockikon – giltighetsperiod gäller
Utgången-ikon – Giltighetsperioden har gått ut och bilden är 50 % grå
X-ikon – Redigeringsbegränsningar tillämpas 

spacer
					image
Funktioner och fördelar
Auto Design
Designkontroll
Sidhämtning
Säkerhetsinställningar