PR Contacts

Presskontakter Canon Sverige

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Linn Kryss

Telefon: +46 739788510

E-post: linn.kryss@canon.se


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Åsa Törnquist

Telefon: +46 73 988 64 35

E-post: asa.tornquist@canon.se


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Maria Fagerström

Telefon: +46 73 978 89 25

E-post: maria.fagerstrom@canon.se

Canon Europa presskontakter

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Sarah Vloothuis

Telefon: +44 208 588 8220

E-post: Sarah.Vloothuis@canon-europe.com


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Alex Wood

Telefon: 0208 588 8234

E-post: alex.wood@canon-europe.com


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Sara Marshall

E-post: CEL-DL.CIG.PR@canon-europe.com