PR Contacts

Canon Danmark presskontakter

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Andrea Frovin

Telefon: +45 26 79 35 08

E-post: andrea.frovin@canon.dk


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Andrea Frovin

Telefon: +45 26 79 35 08

E-post: andrea.frovin@canon.dk


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Andrea Frovin

Telefon: +45 26 79 35 08

E-post: andrea.frovin@canon.dk