PR Contacts

Canon Danmark presskontakter

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Jakob Bové

Telefon: +45 44 88 22 58

E-post: jmb@canon.dk


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Jakob Bové

Telefon: +45 44 88 22 58

E-post: jmb@canon.dk


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Jakob Bové

Telefon: +45 44 88 22 58

E-post: jmb@canon.dk